Úvodní strana  »  Služby Laboratoře elektronové a optické mikroskopie

Služby Laboratoře elektronové a optické mikroskopie

Stavební materiály jsou neustále vystaveny účinkům zatížení, klimatickým vlivům i prostému stárnutí. Jejich stav je proto nutné v průběhu životnosti sledovat. K tomu je potřebná podrobná analýza mikrostruktury daného materiálu, chemického složení a vlivu na životní prostředí. Provádí ji Laboratoř elektronové a optické mikroskopie Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Jaké služby nabízíme?

Provádíme analýzu mikrostruktury pevných materiálů a částic pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) Tescan Vega LSU a energiově- disperzního analyzátoru Bruker (EDX). Nabízíme komplexní analýzu mikrostruktury a chemického složení dodaného vzorku vozovky včetně výroby preparátu (řezání, broušení, leštění, pokovení atd.). Výstupem ze SEM je digitální fotografie ve formátu JPG nebo BMP, z EDX analýzy je výstupem tabulka se složením, spektrum, příp. liniový scan nebo distribuce prvků v ploše.

Naše laboratorní vybavení umožňuje:

 • Zobrazení povrchů, lomů a řezů (mikrostruktura, morfologie, krystalová struktura):
  • (mikrostruktura, morfologie, krystalová struktura):
  • kovů a jejich slitin.
 • Zobrazení částic práškového materiálu:
  • cementů a příměsí (strusky, popílky, odprašky a kamenné moučky),
  • pevných prachových částic např. z dopravy nebo průmyslové výroby.

V posledních letech si aplikaci těchto metod vyžadují studie, které jsou orientované na zjištění stavu betonu z hlediska určení výskytu (a typu) rozpínavých reakcí na vozovkách s cementobetonovým krytem (CBK).

Využití petrografické metody

Nepostradatelným zdrojem informací při identifikaci rizikového nebo potenciálně nebezpečného kameniva jsou petrografické metody, zejména klasifikace kameniva (podle frakce a typu hornin).

Kombinace SEM-EDX poskytuje na vývrtech z CBK vozovky spolehlivé stanovení:

 • typu přítomného kameniva (v kombinaci s optickým polarizačním mikroskopem),
 • přítomnost příměsí – struska, mikrosilika, popílek apod.,
 • zastoupení minerálních fází použitého slínku (cementu) v betonu,
 • výskytu alkalických silikagelů a jejich krystalických fází, sekundárního síranového rozpínání, portlanditu apod.

Pomocí SEM fotodokumentace lze zjistit:

 • pórovitost CBK,
 • určit stupeň a typ jejich mineralizace,
 • stanovit rozsah a typ mikrotrhlin ve zvolené oblasti apod.

Naše přístrojové vybavení má tyto parametry:

Skenovací elektronový mikroskop (SEM) TESCAN VEGA LSU s energiově disperzním spektrometrem (EDX) BRUKER QUANTAX 200 s detektorem XFlash 6|10

 • detektor sekundárních elektronů (SE) a odražených elektronů (BSE),
 • urychlovací napětí 5, 10, 20 a 30 kV.

Optický polarizační (petrografický) mikroskop OLYMPUS BX53 s procházejícím i odraženým světlem

Naprašovací zařízení BALTEC SCD 050 (uhlík/zlato)

Přesná laboratorní pila STRUERS LABOTOM-3

Metalografická bruska/leštička STRUERS LABOPOL-5 s automatickým nástavcem LABOFORCE-3 s dávkovačem brusného média LaboDoser a adaptérem pro broušení a leštění tenkých výbrusů STRUERS ABELE

Doplňující informace:

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: nabidka@cdv.cz