Úvodní strana  »  O nás  »  Reference - nejvýznamnější komerční zakázky

Reference - nejvýznamnější komerční zakázky

 1. Územní generel dopravy hlavního města SR Bratislavy - komplexní zpracování Územního generelu dopravy od získání potřebných dat a podkladu (dopravní průzkumy, průzkum dopravního chování obyvatel, demografická prognóza), přes vytvoření predikčního dopravního modelu až po návrhy opatření, jejich ověření a expertní posouzení (Hlavní město SR Bratislava). Vyjádření v médiích.
 2. Studie zaměřené na problematiku (legislativy, metrologie, síť výstavby, koncepce rozvoje) vysokorychlostního vážení vozidel za jízdy - WIM (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
 3. Implementace systému monitorování chování řidičů a správy vozového parku společnosti G4S v České a Slovenské republice (Improvement Team Ltd., UK)
 4. Posuzování investičních záměrů Správy železniční dopravní cesty (Ministerstvo dopravy)
 5. Konzultační služby v oblasti ITS ve veřejné dopravě (uživatelé výsledku: regionální koordinátoři integrovaných dopravních systémů)
 6. Komerční studie zaměřené na analýzu současného stavu inteligentních dopravních systémů (ITS) na dálnicích a rychlostních silnicích v České republice a návrh jeho dalšího rozvoje (Asseco Central Europe)
 7. Poradenská činnost při definování plánu udržitelné městské mobility (Opava, Ostrava)
 8. Definování strategie rozvoje cyklodopravy (Ministerstvo dopravy)
 9. Implementace systému ITS pro řízení dopravy v místech s dočasné sníženou kapacitou silniční sítě (Federal Highway Administration a Rhode Island Department of Transportation, USA)
 10. Posuzování územně plánovací dokumentace (Ministerstvo dopravy)
 11. Posuzování investičních záměrů silničních staveb (Státní fond dopravní infrastruktury)
 12. Metodika zpracování akčních plánů pro okolí hlavních silnic, hlavních železničních tratí a hlavních letišť (Ministerstvo dopravy)
 13. Environmentální a ekonomické posouzení opatření podpory čistých vozidel ve městech (Ministerstvo dopravy)
 14. Časová dostupnost jako dopravní indikátor nekontrolovatelného rozrůstání měst (urban sprawl) (Ministerstvo dopravy)
 15. Rozptylové studie, např. Jihomoravského kraje, města Brna...
 16. Tvorba dopravních modelů měst, výpočet emisí z dopravy a hodnocení úrovně znečištění z dopravy (Praha, Brno, Opava, Ostrava, Olomouc, Zlín)
 17. Zpracování akčních plánů pro kraj Vysočina, Kraj Vysočina
 18. Zvláštní podmínky pro provádění ochrany, údržby a obnovy na pozemních komunikacích v České republice za krizových stavů a opatření orgánů krizového řízení v dopravě k jejich stanovení prostřednictvím krizového informačního systému Ministerstva dopravy
 19. Celostátní sčítání dopravy – podílelo se 3500 lidí, komplexní zajištění včetně vyhodnocení (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
 20. Expertní podklady pro vytvoření národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2011-2020 (Ministerstvo dopravy)
 21. Pravidelné vyhodnocení opatření Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (Ministerstvo dopravy)
 22. Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje (Zlínský kraj)
 23. Regulace dopravy v okresech Pardubice a Chrudim (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
 24. Zpracování projektu nebezpečných úseků na komunikacích v kraji Vysočina a návrhu opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, (Krajský úřad Kraje vysočina)
 25. Metodika pro zvýšení plynulosti dopravního proudu pomocí omezení jízd nákladních vozidel v levém jízdním pruhu na dálnicích (Ministerstvo dopravy)
 26. Informační systém na podporu rozhodování v oblasti bezpečnosti silničního provozu (Ministerstvo dopravy)
 27. Odborná pomoc na zpracování studie dopadů časového posunu realizace stavby R4901 Hulín-Fryšták na dopravní nehodovost, (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
 28. Zpracování přehledu nehodových lokalit, rozboru příčin vzniku nehod a navržení sanačních opatření (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
 29. Provádění auditů bezpečnosti pozemních komunikací, dopravně bezpečnostní posouzení a studie zklidňování dopravy, např. pro: Správa železniční dopravní cesty, SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Občanské sdružení Tehov, město Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Pardubický kraj, město Břeclav a další
 30. Celostátní sčítání dopravy 2010
 31. Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 (Slovenská správa ciest)

Fotogalerie zakázek