Úvodní strana  »  O nás  »  CDV PLUS

Dopravní VaV centrum (CDV PLUS)

Dne 20. 12. 2010 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro realizaci projektu „Dopravní VaV centrum“ (CDV PLUS), který je financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 - Regionální VaV centra, a to ve výši 463 130 480,- Kč, přičemž podíl prostředků Evropské unie přesahuje 393 milionů korun.

Dne 11. 2. 2011 v budově Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) Líšeňská 33a v Brně se uskutečnilo slavnostní poklepání základního kamene „Dopravního výzkumného a vývojového centra“ s následnou tiskovou konferencí s ministrem dopravy Vítem Bártou, za přítomnosti výzmaných hostů, jako vrchní ředitel MŠMT Jaroslav Kuba, policejní prezident Petr Lessy, senátor Karel Korytář, prezident BASt Peter Reichelt a další.

Cílem projektu Dopravní VaV centrum (dále Centrum) je vybudovat a vytvořit jedinečné výzkumné zázemí, které prostřednictvím svých laboratoří, vybavení a know-how bude poskytovat komplexní prostředí pro výzkum ve vybraných disciplínách dopravních aplikovaných věd, a přispívat tak k optimálnímu rozvoji dopravního sektoru, nejen v regionu. Rozmanitost výzkumu Centra odpovídá potřebám i trendům současného dopravního výzkumu.

Loga CDV PLUS

Významná část výzkumné činnosti je napojena na mezinárodní vědeckovýzkumnou spolupráci – dle žebříčku nejčastějších českých účastníků 6. a 7. rámcového programu EU patří CDV do skupiny prvních deseti vysokých škol a výzkumných institucí ČR zapojených do těchto nejvýznamnějších evropských programů pro podporu výzkumu a technologického vývoje. Spolupráce při řešení mezinárodních projektů i v dalších programech a účast v nejrůznějších mezinárodních komisích a výborech významně přispívají k rozvoji poznání v oboru dopravy a představují klíčové činnosti pro zapojení českého dopravního výzkumu i rezortu dopravy do mezinárodního kontextu. Realizace projektu přispěje ke komplexnímu rozvoji dopravního sektoru, a zejména aplikaci výsledků vědy a výzkumu do komerčního prostředí. Unikátní výzkumná infrastruktura poskytne podporu nejen pro samotný výzkum, ale také pro uživatele z řad státní správy, kde napomůže zefektivnění plánování, výstavby, správy a údržby staveb dopravní infrastruktury, včetně environmentálních a bezpečnostních aspektů, tuzemských i zahraničních vysokých škol, kterým vytvoří zázemí pro uskutečňování experimentální a poloprovozní činnosti, a u výrobních, dopravních, provozních či stavebních firem u nás i v zahraničí podpoří zavádění nových technologií do praxe.

Výzkumné programy:

  1. Hloubková analýza dopravních nehod (HADN) (prezentace  ( 693,83 KB) )
  2. Humánní synergie v dopravě (prezentace  ( 65,77 KB) )
  3. Bezpečnost v silničním provozu (prezentace  ( 125,34 KB) )
  4. Dopravní infrastruktura (prezentace  ( 617,65 KB) )
  5. Doprava a životní prostředí (prezentace  ( 271,88 KB) )

Vizualizace

Tisková zpráva

K akci poklepání základního kamene „Dopravního výzkumného a vývojového centra“ vydalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. dne 11. února 2011 tuto tiskovou zprávu.

Ke stažení:

O akci informovala m.j. tato média: