Úvodní strana  »  Produkty a služby  »  Hloubková analýza dopravních nehod

Hloubková analýza dopravních nehod

Každoroční statistiky dopravních nehod v ČR jsou tragické a dlouhodobě výrazně zaostávají za vývojem v evropských motoristicky vyspělých zemí. Na silnicích ročně umírají stovky osob a desetitisíce dalších jsou těžce a lehce zraněny. Jediný okamžik vám může změnit celý život. Nemusí to tak být.

Jednou z možností aktivního přístupu k řešení nehodovosti je jejich výzkum, který:

 • slouží k objektivní identifikaci, analýze nehod a posléze i k řešení míst častých dopravních nehod,
 • je nezávislý na vyšetřování policie, působení zdravotnické záchranné služby a hasičů,
 • získává věrohodné a ničím nezkreslené poznatky o vzniku, průběhu a následcích dopravních nehod, a to především se zvláštním důrazem na zjištění prvotních příčin jejich vzniku.

Kdo šetření na místě dopravní nehody provádí?

 • specialista na dopravní infrastrukturu,
 • specialista na automobilovou techniku,
 • dopravní psycholog.

Na místě zjišťují veškeré údaje související s nehodou. O události se dozví díky spolupráci s Policií ČR a složkami integrovaného záchranného systému, kterým zároveň na místě podléhají.

Jakých oblastí se výzkum dopravních nehod týká?

Dopravní infrastruktura

Na místě dopravní nehody odborník na dopravní infrastrukturu zdokumentuje:

 • parametry místa dopravní nehody (rozhledové poměry, okolí, výškové, šířkové, směrové poměry atd.),
 • povrch vozovky (druh a kvalitu povrchu),
 • dopravní značení,
 • polohu vozidel, brzdné, smykové a další stopy,
 • povětrnostní a provozní podmínky a další.

Automobilová technika

Prohlídka vozidla zvenku zahrnuje:

 • zjištění míry deformace vozidla,
 • změření technických parametrů vozidla po dopravní nehodě: délka, šířka, výška vozidla, tlak v pneumatikách a jejich srovnání s výrobními technickými parametry,
 • zjištění nebo vyloučení technické závady,
 • zjištění technického stavu vozidla a prohlídka jeho výbavy.

Prohlídka vozidla zevnitř zahrnuje:

 • kontrolu aktivace airbagů,
 • kontrolu stavu bezpečnostních pásů,
 • určení míry deformace přístrojové desky, věnce volantu a jiné,
 • ověření funkce jednotlivých částí vnitřku vozidla a funkce bezpečnostních prvků v okamžiku dopravní nehody a jejich funkčnosti po nehodě.

Na vše navazuje výzkum v akreditované laboratoři:

Při ohledání dopravní techniky v laboratoři odborníci skenují deformace vozidla laserovým 3D skenerem a ty porovnávají s neporušeným vozidlem. Získají tak přesné parametry deformací.

Lidský faktor a psychologická část

Zvládnout první kritické okamžiky hned po nehodě pomohou jejím obětem speciálně proškolení dopravní psychologové.

Šetření nehod z hlediska lidského faktoru zahrnuje:

 • poskytnutí krizové intervence,
 • rozhovor psychologa s účastníkem dopravní nehody,
 • názor účastníka na chování vozidla v kritické situaci,
 • názor účastníka na možnosti odvrácení nehody atd.

Zdravotní část

Po dopravní nehodě získají odborníci (za souhlasu účastníků dopravních nehod) informace o jejich zdravotním stavu. Jejich zranění mohlo být způsobeno na příklad nevhodně uspořádaným interiérem vozidla. Informace je důležitá pro konstrukci další generace vozidel.

 • předem definované (standardizované, vlastní),
 • silniční provoz:
  • standardní trasa – srovnávací měření
  • dle procedury PEMS – nahodilá trasa, stanoven poměr městského, mimoměstského a dálničního provozu.

Co dosavadní výzkum ukázal?

Většinu nehod zaviní člověk

Přibližně 60 procent zavinění je na straně člověka. Může za to většinou jeho nepozornost, nepřiměřená rychlost a nepřizpůsobení jízdy, alkohol za volantem, nezkušenost, únava a mikrospánek. Za povšimnutí stojí také vědomé nerespektování pravidel silničního provozu, reakce v panice, riskantní předjíždění, zdravotní indispozice, vliv léků a v jednom procentu také sebevražda.

Výsledky výzkumu mohou iniciovat zavedení:

 • jasných opatření v oblasti prevence ať už v působení BESIPu nebo Policie ČR,
 • rehabilitačních psychologických programů pro řidiče, kterým byl odebrán řidičský průkaz a kteří se dopouštějí přestupků opakovaně,
 • vzdělávání řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě např. s využitím řidičského simulátoru (trenažéru).

Za nehodou ale může stát také nevhodná dopravní infrastruktura

Příklady nejčastějších nedostatků:

 • nevhodné uspořádání křižovatek,
 • špatný stav (např. nevhodná drsnost) nebo sklon vozovky,
 • vyjeté koleje,
 • nepřesné dopravní značení,
 • nedostatečné osvětlení přechodu pro chodce,
 • nebezpečné pevné překážky, jako jsou sloupy, stromy, betonové propustky a další.

Přitom přibližně 30-35 procent kritických míst lze reálně v krátkém čase napravit. Často jde o jednoduchá, nízkonákladová opatření. Někdy stačí pouze několik metrů svodidel a nehoda nemusí skončit tragicky. O svých nálezech proto tým hloubkové analýzy dopravních nehod informuje také místní samosprávu nebo správce komunikací a doporučí jim, co změnit.

Poučit se z výsledků výzkumu dopravních nehod mohou také konstruktéři automobilů

V dnešní době jsou již vozy vybaveny celou řadou účinných bezpečnostních prvků, ale stále ještě je co vylepšovat.

Příkladem může být ŠKODA AUTO, která se dlouhodobě zaměřuje na vývoj bezpečných vozů ať již z pohledu požadavků jednotlivých spotřebitelských sdružení (např. Euro-NCAP, China-NCAP apod.), tak i z pohledu vlastních interních předpisů, díky čemuž provozuje i vlastní Výzkum dopravní bezpečnosti.

Výzkumný ústav a průmyslový partner spolupracují na hloubkové analýze dopravních nehod

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., a IDIADA CZ a. s. založily v roce 2011 Národní centrum hloubkové analýzy dopravních nehod České Republiky. Jedním z hlavních průmyslových partnerů čerpajících z poznatků tohoto výzkumného centra je od roku 2015 rovněž ŠKODA AUTO a. s. Na činnost také významně přispívá Česká kancelář pojistitel prostřednictvím Fondu zábrany škod.

Výzkumné týmy Centra dopravního výzkumu a Idiady vyšetřují dopravní nehody v Jihomoravském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Je nutno zdůraznit, že jejich výsledky jsou anonymní a neslouží k dokazování míry zavinění v šetření Policie ČR. Řidiči mohou posádky na cestách potkávat ve speciálně vybavených vozidlech označených nápisem Národní výzkum dopravních nehod a opatřené logem CzIDAS, kterým se projekt prezentuje na mezinárodní úrovni.


Zakladatelé Národního centra hloubkové analýzy dopravních nehod:HADN logo IDIADA
Partneři:
HADN logo ŠkodaLogo MD

Dlouhodobá spolupráce s Policií ČR

S Policií ČR, zejména s dopravní službou, Centrum dopravního výzkumu úzce spolupracuje dlouhodobě. Příkladem může být také projekt Ministerstva vnitra ČR s názvem HASDN (Hloubková analýza silničních dopravních nehod), který probíhal v letech 2011 až 2015.

Hloubková analýza dopravních nehod  ( 5,74 MB)

Výsledky analýzy dopravních nehod nás inspirovaly k novým patentům

Nová opěrka hlavy

V dnešních moderních vozidlech je hlavová opěrka již naprostou samozřejmostí. Jejím úkolem je při dopravní nehodě ochránit zejména krční páteř, což při nárazu zepředu nebo zezadu zvládá dobře. Problém však nastává zejména při bočních a šikmých střetech, nebo při rotaci vozidla. V těchto případech není schopna přidržet hlavu a chránit tak krční páteř před nadměrným ohybem.
Vzniká tak mnoho nepříjemných zranění.

Více informací ke stažení: Nový typ opěrky lépe ochrání vaši hlavu i krční páteř  ( 4,49 MB)

Mobilní měřicí zařízení ke zjišťování podélného koeficientu tření povrchu vozovek

Napomůže k objektivnímu vyšetřování dopravních nehod a preventivně také k jejich předcházení.

Více o mobilním měřicím zařízení  ( 2,05 MB)

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu:

Fotogalerie