Úvodní strana  »  Hloubková analýza dopravních nehod

Hloubková analýza dopravních nehod

Každoroční statistiky dopravních nehod v ČR jsou tragické a dlouhodobě výrazně zaostávají za vývojem v evropských motoristicky vyspělých zemí. Na silnicích ročně umírají stovky osob a desetitisíce dalších jsou těžce a lehce zraněny. Jediný okamžik vám může změnit celý život. Nemusí to tak být.

Jednou z možností aktivního přístupu k řešení nehodovosti je jejich výzkum, který:

 • slouží k objektivní identifikaci, analýze nehod a posléze i k řešení míst častých dopravních nehod,
 • získává detailní poznatky o mechanismu vzniku dopravní nehody i celém jejím průběhu a následcích, a to především se zvláštním důrazem na zjištění prvotních příčin jejich vzniku.
 • Analýza dat je nezávislá na vyšetřování policie, působení zdravotnické záchranné služby a hasičů,

Kdo šetření na místě dopravní nehody provádí?

 • specialista na dopravní infrastrukturu,
 • specialista na automobilovou techniku,
 • dopravní psycholog.

Na místě zjišťují veškeré údaje související s nehodou. O události se dozví díky spolupráci s Policií ČR a složkami integrovaného záchranného systému, kterým zároveň na místě podléhají.

Jakých oblastí se výzkum dopravních nehod týká?

Dopravní infrastruktura

Na místě dopravní nehody provede odborník na dopravní infrastrukturu kompletní fotodokumentaci předmětného úseku pozemní komunikace a pořídí videozáznamy ze směrů příjezdu zúčastněných vozidel.

Na místě dopravní nehody odborník na dopravní infrastrukturu zdokumentuje:

 • parametry místa dopravní nehody (rozhledové poměry, okolí, výškové, šířkové, směrové poměry atd.),
 • povrch vozovky (druh a kvalitu povrchu),
 • dopravní značení,
 • polohu vozidel, brzdné, smykové a další stopy,
 • povětrnostní a provozní podmínky a další.

Místo dopravní nehody a vzájemné rozmístění stop geodeticky zaměří. Na základě získaných dat je poté s pomocí softwaru zhotoven elektronický plánek místa dopravní nehody, na kterém se provádí simulace nehodového děje.

Automobilová technika

V náplni práce specialisty na automobilovou techniku je podrobně fotograficky zdokumentovat deformace exteriéru vozidla. Využívá k tomu měřící latě a laserový 3D skener. Dokumentuje také postavení jednotlivých ovládacích prvků a deformací v interiéru vozidla. 

Prohlídka exteriéru vozidla zahrnuje např.:

 • zjištění míry deformace vozidla,
 • měření technických parametrů vozidla po dopravní nehodě: délka, šířka, výška vozidla, tlak v pneumatikách a jejich srovnání s výrobními technickými parametry, apod.

Prohlídka interiéru vozidla zahrnuje:

 • kontrolu aktivace airbagů,
 • kontrolu stavu bezpečnostních pásů,
 • určení míry deformace přístrojové desky, věnce volantu a jiné,
 • ověření funkce jednotlivých částí interiéru vozidla a funkce bezpečnostních prvků v okamžiku dopravní nehody a jejich funkčnosti po nehodě.

Lidský faktor a psychologická část

Zvládnout první kritické okamžiky hned po nehodě pomohou jejím obětem speciálně proškolení psychologové. Cílem psychologa je primárně vytvoření přátelské atmosféry a psychická stabilizace jedince.

Včasnou psychologickou pomocí je možné redukovat negativní symptomy, které mohou za předpokladu, že se s nimi nijak nepracuje, vyústit u účastníků dopravní nehody v tzv. Posttraumatickou stresovou poruchu.

Šetření nehod z hlediska lidského faktoru zahrnuje:

 • poskytnutí krizové intervence,
 • rozhovor psychologa s účastníkem dopravní nehody,
 • názor účastníka na chování vozidla v kritické situaci,
 • názor účastníka na možnosti odvrácení nehody atd.

Zdravotní část

Po dopravní nehodě získají odborníci (za souhlasu účastníků dopravních nehod) informace o jejich zdravotním stavu. Veškerá zdravotnická data o zraněné osobě jsou anonymní a jediným identifikátorem je číslo dopravní nehody v databázi. Údaje o zdravotním stavu jsou nezbytné pro komplexní analýzu mechanismu nehodového děje. Informace o zranění účastníků také mohou být důležitá také např. pro vývoj v oblasti konstrukce vozidel.

Co dosavadní výzkum ukázal?

Většinu nehod zaviní člověk

Může za to většinou jeho nepozornost, nepřiměřená rychlost, nesprávné vyhodnocení situace, alkohol za volantem, nezkušenost, únava nebo mikrospánek. Za povšimnutí stojí také vědomé nerespektování pravidel silničního provozu, reakce v panice, riskantní předjíždění, zdravotní indispozice nebo vliv léků.

Výsledky výzkumu mohou iniciovat zavedení:

 • opatření v oblasti prevence ať už v působení BESIPu nebo Policie ČR,
 • rehabilitačních psychologických programů pro řidiče, kterým byl odebrán řidičský průkaz a kteří se dopouštějí přestupků opakovaně,
 • vzdělávání řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě např. s využitím řidičského simulátoru (trenažéru).

Ke vzniku nehody může přispět i provedení dopravního prostoru

Příklady nejčastějších nedostatků:

 • nevhodné uspořádání křižovatek,
 • špatný stav (např. nevhodná drsnost) nebo sklon vozovky,
 • nevhodné umístění nebo provedení přechodu pro chodce
 • nedostatečné osvětlení přechodu pro chodce

Ke zhoršení následků dopravních nehod mohou přispět nebezpečné pevné překážky, jako jsou sloupy, stromy, betonové propustky a další.

Přitom přibližně 30-35 procent kritických míst lze reálně v krátkém čase napravit. Často jde o jednoduchá, nízkonákladová opatření. Někdy stačí pouze několik metrů svodidel a nehoda nemusí skončit tragicky. O svých nálezech proto tým hloubkové analýzy dopravních nehod informuje také místní samosprávu nebo správce komunikací a doporučí jim, co změnit.

Poučit se z výsledků výzkumu dopravních nehod mohou také konstruktéři automobilů

V dnešní době jsou již vozidla vybavena celou řadou účinných bezpečnostních prvků, ale stále ještě je co vylepšovat.

Data z hloubkových analýz dopravních nehod jsou používána výrobci vozidel např. k testování nových systémů. Výrobce si tímto způsobem může ověřit jejich chování v reálném provozu.
logo pčr

logo besip


Logo MD

Dlouhodobá spolupráce s Policií ČR

S Policií ČR, zejména s dopravní službou, Centrum dopravního výzkumu úzce spolupracuje dlouhodobě. Příkladem může být také projekt Ministerstva vnitra ČR s názvem HASDN (Hloubková analýza silničních dopravních nehod), který probíhal v letech 2011 až 2015.

Hloubková analýza dopravních nehod  ( 4,03 MB)

Výsledky analýzy dopravních nehod nás inspirovaly k novým patentům

Nová opěrka hlavy

V dnešních moderních vozidlech je hlavová opěrka již naprostou samozřejmostí. Jejím úkolem je při dopravní nehodě ochránit zejména krční páteř, což při nárazu zepředu nebo zezadu zvládá dobře. Problém však nastává zejména při bočních a šikmých střetech, nebo při rotaci vozidla. V těchto případech není schopna přidržet hlavu a chránit tak krční páteř před nadměrným ohybem.
Vzniká tak mnoho nepříjemných zranění.

Více informací ke stažení: Nový typ opěrky lépe ochrání vaši hlavu i krční páteř  ( 2,97 MB)

Mobilní měřicí zařízení ke zjišťování podélného koeficientu tření povrchu vozovek

Napomůže k objektivnímu vyšetřování dopravních nehod a preventivně také k jejich předcházení.

Více o mobilním měřicím zařízení  ( 1,97 MB)

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: nabidka@cdv.cz
Více informací: vyzkumnehod.cz

Fotogalerie