Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty

Aktuální projekty

Tematická oblast dopravní infrastruktury a životního prostředí

Národní
CESTI Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu Technologická agentura České republiky 1.1.2013 31.12.2019

Tematická oblast bezpečnosti a dopravního inženýrství

Národní
NSBSP Vytvoření Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2011 - 2020 Ministerstvo dopravy 01.01.2009 31.12.2020

Tematická oblast lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování

Národní
PAVAMTIO Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech Technologická agentura ČR 3/2012 6/2021
DRILL Pokles schopnosti řídit v kontextu autonomní mobility Technologická agentura ČR 1. 11. 2018 31. 12. 2021

Zastupování ČR v pracovních orgánech a mezinárodních organizacích

Akronym Název
JTRC OECD/ ECMT Joint Transport Research Centre Organisation for Economic Co-operation and Development/European Conference of Ministers of Transport Společné centrum dopravního výzkumu pro hospodářskou spolupráci a rozvoj/Evropská komise ministrů dopravy
IRTAD International Road Traffic and Accident Database OECD Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehod OECD
ITRD International Transport Research Database OECD Mezinárodní databáze dopravního výzkumu OECD
COST TCT Technical Committee for Transport Technický výbor pro dopravu
UN/EDIFACT WG for Estabilishing UN/EDIFACT Transport Standards Pracovní skupina pro zavádění standardu UN/EDIFACT
EHK OSN WG for Transport Statistic Pracovní skupina pro dopravní statistiku WP6
CEN TC 226 (WG 7,10) TC 278 (WG 2, 8, 10, 13), TC 227 (WG5) TC 226 (WG 7,10) – Vybavení silnic TC 278 (WG 2, 8, 10, 13) – Silniční doprava a telematika; TC 227 (WG5) – Silniční materiály – povrchové vlastnosti
PIARC TC B.2 Winter Service
TC B.3 Sustainable Multimodality in Urban Areas
TC B.4 Freight
TC C.1 National Road Safety Policies and Programs
TC D.2 Pavements
TC E.2 Environment Considerations in Road Projects and Operations
TC B.1 Road Network Operations/Intelligent Transportation Systems
TC E.3 Disaster Management
TC A.2 Road Transport System Economics and Social Development
ask Force B.2 Automated vehicles: challenges and opportunities for road operators and road authorities
Technický výbor B.2 Zimní údržba
Technický výbor B.3 Udržitelná multimodalita v městských oblastech
Technický výbor B.4 Nákladní doprava
Technický výbor C.1 Národní politiky a programy bezpečnosti silničního provozu
Technický výbor D.2 Vozovky
Technický výbor E.2 Environmentální aspekty silničních projektů a provozu
Technický výbor B.1 Provoz silničních sítí/Inteligentní dopravní systémy (ITS)
Technický výbor E.3 Řízení katastrof
Technický výbor A.2 Ekonomika a sociální rozvoj systému silniční dopravy
Pracovní skupina B.2 Autonomní vozidla: výzvy a příležitosti pro provozovatele silnic a silniční úřady
OSŽD WG of Experts Pracovní skupina expertů
T2 International Network of T2 Centres Mezinárodní síť středisek přenosu poznatků
CARE Community Database on Road Accident – National Experts Group Databáze silničních nehod – skupina národních expertů
ECMT European Conference of Ministers of Transport Skupina expertů pro dopravní statistiku
EUROSTAT European Distributors of Statistical Software Evropský statistický úřad

Členství v mezinárodních sdruženích

Zkratka Název
ECTRI European Conference of Surface Transport Research Institutes
Evropské sdružení výzkumných organizací v oboru pozemní dopravy
FERSI Forum of European Road Safety Research Institutes
Fórum evropských výzkumných ústavů silniční bezpečnosti
FEHRL Forum of European National Highway Research Laboratories
Fórum evropských národních silničních výzkumných laboratoří
CEI Central European Initiative
Středoevropská iniciativa
IENE Infra Eco Network Europe
Evropská síť Infra Eko
POLIS European Cities And Regions Networking For New Transport Solutions
Síť evropských měst a regionů pro nové dopravní rešení
ICTCT International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety
Organizace dopravních psychologů, sociologů a odborníků na dopravní bezpečnost
ETSC European Transport Safety Council
Evropská rada bezpečnosti dopravy
ELITE European Logistics Infrastructure and Transport Expertise Network
AESOP Association of European Schools of Planning
THE PEP Transport, Health and Environment Pan-European Programme
HUMANIST VCE HUMANIST Virtual Centre of Excellence
ELLPAG European Long-Life Pavement Group
SETAC The Society of Environmental Toxicology and Chemistry
SECOTOX The International Society of Ecotoxicology and Environmental Safety and its Regional Sections
SAE SAE International
TRB Transportation Research Board
Účast zástupců z České republiky ve výborech TRB (Transportation Research Board)

Projekty spolufinancované z EU

  Název
1. Dopravní VaV centrum (OP VaVpI)
2. Projekty ochrany vynálezů formou užitných vzorů (OP PI)
3. Užitné vzory a patenty s podporou OP PI (OP PI)
4. Rozvoj aplikačního potenciálu (OP VK)
5. Rozvoj v oboru dopravního inženýrství (OP VK)
6. Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů (OP VK)
7. Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (OP VK)
8. Centrum transferu technologií v Centru dopravního výzkumu, v. v. i.

 

Projekty, které už proběhly, najdete v archivu projektů.