Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty

Aktuální projekty

Tematická oblast dopravní infrastruktury a životního prostředí

Národní projekty
ACUVEG Stanovení a optimalizace vegetačních pásů přirozené dřevinné skladby sloužících k útlumu hluku z dopravy Technologická agentura České republiky 01/2026 06/2026
H2FTIR Vývoj metod analýz čistoty vodíku s využitím infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací Technologická agentura České republiky 01/2026 06/2026
ACUVEG Stanovení a optimalizace vegetačních pásů přirozené dřevinné skladby sloužících k útlumu hluku z dopravy Technologická agentura České republiky 01/2026 06/2026
H2GC Vývoj metod analýz čistoty vodíku s využitím plynové chromatografie Technologická agentura České republiky 01/2026 06/2026
NAHYC-m Národní centrum vodíkové mobility Technologická agentura České republiky 01/2023 12/2028
VIBRUC Zohlednění dalších vlivů promítajících se do naměřených hodnot hlučnosti povrchů vozovek při dynamickém měření Technologická agentura České republiky 01/2023 12/2026
RACYPAVE Prodloužení životnosti asfaltových vozovek využitím alternativních pojiv pro recyklaci za studena Technologická agentura České republiky 01/2023 12/2025
VLCA Posouzení environmentálních dopadů životního cyklu vozidel Technologická agentura České republiky 01/2023 12/2025
NOBARS Využití recyklovaných materiálů při návrhu protihlukových stěn Technologická agentura České republiky 01/2023 12/2025
TRIPPAS Průchodnost dopravní infrastruktury pro faunu jako podmínka bezpečné a udržitelné dopravy Technologická agentura České republiky 03/2022 02/2026
H2Doprava Progresivní rozvoj vodíkového hospodářství v dopravě ČR Technologická agentura České republiky 01/2021 06/2024
KLAS Stanovení hodnot klasifikačních stupňů pro hodnocení hlučnosti povrchů vozovek v ČR Technologická agentura České republiky 01/2021 12/2024
EXPAND Expandibilita podkladních vrstev a podloží vozovek Technologická agentura České republiky 05/2021 04/2024
ALBET Opatření zvyšující životnost vozovek s cementobetonovým krytem v souvislosti s omezením přísunu alkálií z externích zdrojů Technologická agentura České republiky 04/2020 03/2024
Zahraniční projekty
PAUPZKO Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ Státní fond životního prostředí, Norské fondy 05/2021 04/2024

Tematická oblast bezpečnosti a dopravního inženýrství

Národní projekty
VIRTUAL Využití virtuálních kolejí pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity autonomních vozidel Technologická agentura ČR 02/2022 05/2025
RoTAS RoboTouch – virtuální realita a robotická rukavice pro telenavigaci autonomních dopravních systémů Technologická agentura ČR 01/2022 12/2024
FRPSloup Bezpečné sloupy v dopravě Technologická agentura ČR 01/2022 12/2024
Zahraniční projekty
SHOW Shared automation Operating models for Worldwide Adoption European Commision 01/2020 09/2024
AUGMENTED Augmenting and Evaluating the Physical and Digital Infrastructure for CCAM deployment Commission of the European Communities 09/2022 12/2025
TRENDLINE TRENDLINE SWOV Institute for Road Safety 01/2023 10/2025
OBRATLOVCI Zachování bezpečných migračních koridorů pro létající obratlovce v Česko-Saském příhraničí MMR - Interreg Česko- Sasko 01/2024 12/2026

Tematická oblast lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování

Národní projekty
AKURAIL Prostředky pro implementaci nízkoemisních technologií v železniční dopravě Technologická agentura ČR 01/2024 06/2026
SOMKo Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM Technologická agentura ČR 04/2021 03/2024
GSIDetector Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě Technologická agentura ČR 01/2021 12/2024
Zahraniční projekty
SNAM Systematizace neřidičských aktivit při řízení v autonomním módu Technologická agentura České republik 01.01.2022 31.12.2024
Data4PT Programme Support Action to support Member States in the development and deployment of European public transport data standards Transmodel, NeTEx and SIRI for the provision of Union-wide multimodal travel information services which apply to the TEN-T netw European Commission 01.04.2020 31.03.2024

Projekty spolufinancované z EU

  Název
1. Dopravní VaV centrum (OP VaVpI)
2. Projekty ochrany vynálezů formou užitných vzorů (OP PI)
3. Užitné vzory a patenty s podporou OP PI (OP PI)
4. Rozvoj aplikačního potenciálu (OP VK)
5. Rozvoj v oboru dopravního inženýrství (OP VK)
6. Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů (OP VK)
7. Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (OP VK)
8. Centrum transferu technologií v Centru dopravního výzkumu, v. v. i.
9. CDV - snížení energetické náročnosti budov

 

Projekty, které už proběhly, najdete v archivu projektů.