Úvodní strana  »  Akreditované stanovení Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Akreditované stanovení Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Důležitým tématem současnosti v oboru silničního stavitelství je problematika znovuzískaných asfaltových směsí a jejich hodnocení dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Plánujete rekonstrukci vozovky a potřebujete stanovit obsah PAU v asfaltových směsích?

Obraťte se na Laboratoř centra dopravního výzkumu, akreditovanou ČIA č. 1506. Poskytneme Vám komplexní servis od diagnostiky vozovky, přes odběry vzorků až po akreditované stanovení sumy 16ti PAU plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (GC-MS) v asfaltových směsích dle požadavků Vyhlášky č. 130/2019 Sb. Vzorky dodané zákazníkem nebo odebrané akreditovanou Laboratoří centra dopravního výzkumu nejprve připravíme k analýze s využitím kryogenního mletí na kvalitních přístrojích značky Retsch. Následně provedeme vlastní extrakci dle standardního operačního postupu optimalizovaného přímo pro asfaltové směsi. Vlastní analýzu pak realizujeme na plynovém chromatografu s hmotnostní detekcí značky Agilent. Získané výsledky koncentrací sumy PAU Vám předáme formou akreditovaného protokolu s uvedením nejistoty měření.

Fotografie

Akreditované stanovení Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 01

Odběr vzorků

Akreditované stanovení Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 02

Předúprava vzorků

Akreditované stanovení Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 03

Příprava vzorků pro analýzu

Akreditované stanovení Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 04

Analýza na GC-MS


Kontakt: nabidka@cdv.cz