Úvodní strana  »  Dopravní inženýrství

Dopravní inženýrství

Dopravní průzkumy jsou důležitým podkladem pro provádění dopravně-inženýrských opatření, zvýšení propustnosti křižovatek apod. Současně je díky nim možné ověřit účinnost realizovaných opatření nebo zajistit dostatečné podklady pro rekonstrukci komunikace. Pro kvalitní návrhy opatření či ověření jejich účinnosti je nutné mít přesná a aktuální data týkající se dopravy.


Ke stažení: Dopravní inženýrství

Zpracujeme pro Vás dopravní průzkumy (manuální, poloautomatické, automatické systémy), měření rychlostí, křižovatkových pohybů a připravíme také kapacitní posudky křižovatek a úseků.

Dopravní inženýrství  ( 2,34 MB)

Dopravní průzkumy Zjišťování intenzit vozidel

Dopravní průzkumy slouží ke zjišťování dopravních poměrů na pozemních komunikacích a/nebo dopravního chování osob v daném území a časovém intervalu.

Na provádění a vyhodnocování průzkumů máme vyškolený tým odborníků a jsme vybaveni speciální technikou, jako je např. zařízení TRIPOD, sloužící k automatickému sběru dat (intenzit, časových odstupů, skladbě dopravního proudu), nebo soustava kamer NITTA SYSTEMS, umožňující rozpoznávání registračních značek (např. průzkum tranzitní dopravy), nebo radary typu Sierzega SR4, zaznamenávající nejen rychlost vozidel, ale také intenzity s rozdělením kategorií vozidel.

Vyvinuli jsme webovou aplikaci Hodnocení efektivity úprav neřízených křižovatek (HENK), která umožňuje zadání vstupních dat posuzované křižovatky za účelem hodnocení její bezpečnosti a propustnosti. Je zpracován formou webové aplikace a umožňuje archivaci zpracovaných lokalit. Nabízí také porovnávání jednotlivých variant úprav.

Provádíme tyto průzkumy:

  • generální dopravní průzkum,
  • kontrolní průzkumy,
  • profilové sčítání,
  • směrový průzkum,
  • kordonový průzkum,
  • celoplošný průzkum.

Z průzkumů získáváme data o dopravních intenzitách na daných úsecích komunikací, dále data o skladbě dopravního proudu. Měření lze doplnit o zjištění rychlosti vozidel a lze na něj navázat posouzením kapacity komunikací či křižovatek, návrhem dopravně-inženýrských opatření, projekční přípravou úprav komunikace (např. snížení rychlosti, zvýšení kapacity).

Produktové listy ke stažení

Průzkum dopravy v klidu pomocí kamerové detekce

Průzkum dopravy v klidu pomocí kamerové detekce včetně dalších technologií a dotazníkového šetření pro širší centrum obce nebo města. Zjistíme, odkud a kam lidé ve Vašem městě (obci) cestují, kde parkují a jak dlouho hledají místo k zaparkování. Získáte i další individuální informace z vyhodnocení dotazníků. Záměr budeme realizovat tímto způsobem: Hlavní příjezdové cesty do center měst osadíme radary a zařízeními ke sledování dopravního proudu pro získání dopravně-inženýrských dat (intenzita, rychlost a registrační značky vozidel). Cena se odvíjí od velikosti průzkumu.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: nabidka@cdv.cz


Fotogalerie