Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií

Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií

Mottem divize je vytváření funkční a bezpečné dopravy na silnicích pro všechny. Z toho také vyplývají témata, kterými se zabýváme.

Vytvořili jsme Strategii BESIP 2021-2030 a pomáháme ji vyhodnocovat. Správcům pozemních komunikací pomáháme se systematickým vyhledáváním míst s vysokým rizikem vzniku dopravní nehody, byli jsme u zavádění auditů bezpečnosti PK a bezpečnostních inspekcí. Městům a obcím pomáháme řešit jejich dopravní potíže pomocí dopravních průzkumů, modelů a následného návrhu opatření proti nehodovosti či vysokým rychlostem.

Nezapomínáme ani na děti a rozvoj dopravní výchovy. Podle námi vytvořených materiálů se učí děti na školách a dopravních hřištích základním pravidlům bezpečného pohybu v silničním provozu.

Pro stát jsou důležité informace o ztrátách z dopravní nehodovosti. I tomuto tématu se věnujeme dlouhodobě a způsob výpočtu stále zpřesňujeme. Vyhodnocení provádíme každý rok. V lednu 2018 jsme také v návaznosti na změny legislativy zveřejnili ve spolupráci s Nejvyšším soudem aplikaci pro soudce i veřejnost, která umožňuje náhled do rozsudků náhrady za bolest. Je podkladem pro soudce při rozhodování podobných případů.

Uznáváme „vizi 0“ jako vizi reálnou. I proto vyšetřujeme reálné dopravní nehody nezávisle na Policii ČR v projektu hloubkové analýzy. Detailně zkoumáme místo, na kterém k nehodě došlo, vozidlo a samozřejmě také řidiče a posádku vozidla, se kterou komunikuje zkušená psycholožka. Snažíme se, aby každá nehoda se zraněním byla tak výjimečná, jako je tomu v letecké či železniční dopravě.

Zabýváme se dopravními průzkumy, analýzou dat, vizualizací, modelováním a prognózami dopravy jako cenným podkladem pro: řízení a regulaci dopravy, projektování komunikací a dopravní plánování, obory zabývající se dopady dopravy na hluk, imise apod. V rámci dopravního inženýrství přinášíme nové poznatky, technologie a know-how ze zahraničí, a to s cílem zvyšování bezpečnosti a kapacity stávajících i nově budovaných pozemních komunikací.

A že nám nejde jen o lidi, dokazuje naše aplikace, ve které vyhodnocujeme srážky vozidel se zvěří, do které je zapojena i veřejnost.

Do naší hlavní činnosti patří zejména:

 • řešení bezpečnosti silničního provozu na národní, regionální i místní úrovni,
 • dopravně bezpečnostní expertízy a analýzy,
 • audity bezpečnosti pozemních komunikací a inspekce včetně řešení nehodových lokalit,
 • koncepce dopravních systémů,
 • podpora pěší, cyklistické dopravy a dopravy osob s omezenou pohyblivostí,
 • zklidňování dopravy,
 • ekonomické rozbory (CEA, CBA) a vyčíslení škod z nehodovosti,
 • vzdělávací programy pro děti a mládež,
 • dopravní průzkumy a měření charakteristik dopravního proudu,
 • analýza dopravních nehod
 • posudky a odborné studie
 • dopravně-inženýrské analýzy
 • zkoušení optických vlastností dopravního značení.

Pořádáme také Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.

Absolvování tohoto školení je jednou z podmínek prokázání odborné způsobilosti účastníka, který chce obdržet povolení k výkonu auditora bezpečnosti pozemních komunikací Ministerstvem dopravy.

Mezinárodní ocenění

Za významný přínos ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu jsme získali prestižní ocenění, Evropskou chartu bezpečnosti, kterou řediteli CDV předal místopředseda Evropské komise v Aténách na zasedání ministrů dopravy zemí EU 8. května 2014.

Od roku 2021 jsme národními koordinátory Evropské charty bezpečnosti silničního provozu (ERSC). Podrobnější informace ohledně ERSC, jejích aktivit a zajímavosti z oblasti bezpečnosti silničního provozu naleznete ZDE.

V případě zájmu o členství v ERSC kontaktujte Ing. Alenu Daňkovou (alena.dankova@cdv.cz).

Výzkumné oblasti a laboratoře divize

Kontakt

 • ředitel:
 • výzkumná koordinátorka:
 • projektová ekonomka: