Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravních technologií a lidského faktoru

Divize dopravních technologií a lidského faktoru

Divize je zaměřena na koncepční činnosti při rozvoji dopravního sektoru, silniční, integrované a kombinované dopravy, dopravní informatiky a telematiky, nemotorové dopravy a průřezových problémů v dopravě a dále rovněž na problematiku lidského faktoru a dopravní modelování.

Poskytuje konzultační, informační poradenskou a servisní činnost také ostatním subjektům působícím v odvětví dopravy:

 • tvorba dopravní politiky, expertní posudky rozvojových záměrů dopravy pro všechny její obory,
 • zkoumání dopravní obsluhy regionů a návrhy řešení této problematiky včetně její optimalizace,
 • zajišťování podkladů pro koordinaci státního a resortního statistického zjišťování MD,
 • sledování a vytváření nejnovějších trendů vývoje na poli inteligentních dopravních systémů (ITS),
 • osvětový program praktických návrhů podpory nemotorové dopravy, ať už na úrovni státní správy, samosprávy či zájmové sféry,
 • řešení průřezových problémů ekonomiky dopravy a vyvíjení koncepční činnost při plánování výzkumu v této oblasti.

Problematikou lidského faktoru a dopravním modelováním se zabývá široké portfolio odborníků z přírodních, společenských a technických věd spolupracujících na výzkumných projektech, ve kterých dominuje téma člověka jako klíčového prvku a hybatele dopravního systému.

Zaměřujeme se na transfer získaných poznatků do praktických aplikací určených pro veřejnou správu i soukromý sektor, a zakázky, u kterých je ze strany zadavatele akcentována vysoká odborná způsobilost a nestrannost garantovaná statusem nezávislé veřejné výzkumné instituce. Při řešení výzkumných úkolů spolupracujeme s prestižními národními i zahraničními univerzitami.

Výzkum provádíme v oblastech

Bezpečnost dopravy z pohledu účastníka dopravy:

 • rehabilitační a prevenční programy pro řidiče,
 • výuka a vzdělávání v dopravě,
 • naturalistické observační studie.

Dopravní plánování a modelování dopravy:

 • metodické řešení a realizace rozsáhlých dopravně-sociologických průzkumů,
 • statistická analýza dat o dopravním chování,
 • modelování dopravní poptávky,
 • návrh a správa multimodálních modelů pro dopravní plánování,
 • aplikace agentních technologií při modelování dopravy.

Řízení dopravy:

 • návrh informačních systémů pro podporu rozhodování v dopravě,
 • mikrosimulace dopravního proudu,
 • vliv dopravních informací na dopravní chování účastníků dopravy.

Urbanismus a sociologie měst:

 • kvalita života ve městech,
 • mobilita stárnoucí populace,
 • sociální a ekonomické důsledky suburbanizace.

Výzkumné oblasti divize

Kontakt

 • ředitel:
 • výzkumná koordinátorka:
 • projektový ekonom: