Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Publikace

Publikace

Nabídka publikací pro Vás (řazeno abecedně dle názvu).

Metodiky CDV jsou uvedeny zde.

NázevKódCena vč. DPH
Inovace v systému řízení železniční dopravy v ČR 0,-
Terapeutické programy pro řidiče v kontextu práce probační a mediační služby 0,-
Autonomní mobilita pro 21. století: východiska a kontext, technologie a služby 0,-
Georadar a jeho uplatnění při diagnostice objektů dopravní infrastruktury 300,-
Autonomní vozidla v ČR – dopad infrastrukturu, mobilitu, bezpečnost společnost  ( 835,20 KB)  0,-
Bezpečnost silničního provozu — aktuální poznatky (1. díl) 252,-
Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, postupy monitorování a vyhodnocení koroze výztuží v betonu metodou akustické emiseTP 183177,-
Doporučení pro využívání gabionových konstrukcí v dopravním stavitelství 329,-
Doprava, zdraví a životní styl 182,-
Dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích 165,-
Hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích — metodika 111,-
Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytemTP 62575,-
Metodický pokyn na velké okružní křižovatky 384,-
Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod 143,-
Modul přetvárnosti a jeho předvídatelnost 329,-
Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu (2. vydání)TP 81105,-
Návrhování zón 30TP 218 261,-
Pasivní bezpečnost pozemních komunikací 423,-
Přecházení chodců přes pozemní komunikace 393,-
Ročenka dopravy 2006 342,-
Ročenka dopravy 2007 380,-
Ročenka dopravy 2008 423,-
Systém hospodaření s pozemními komunikacemiTP 184366,-
Utváření bezpečných pozemních komunikací 507,-
Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací TP 1711 009,-
Vzorové listy VL 6.1 – Svislé dopravní značky 6 470,-
Vzorové listy VL 6.2 – Vodorovné dopravní značky 2 029,-
Vzorové listy VL 6.3 – Dopravní zařízení 2 029,-
Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací 329,-
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (2. vydání)TP 65435,-
Zásady pro hodnocení výhod a nevýhod asfaltových a cementobetonových technologií z hlediska jejich použití na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy 317,-
Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemiTP 145285,-
Zásady pro orientační dopravní značení (2. vydání)TP 100647,-
Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacíchTP 169142,-
Zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních komunikacíchTP 205207,-
Zkušební dráhy pro zrychlené zatěžovací zkoušky vozovek v Evropě 329,-
Zpomalovací prahy (2. vydání)TP 85207,-

DPH činí 10 %, pokud není uvedeno jinak.

Způsob objednání:

Odkazy na další publikace