Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Duševní vlastnictví CDV

Duševní vlastnictví CDV

Užitné vzory

Rok podání přihlášky Číslo zápisu Název Původci v CDV
2012 25681 Mobilní/přenosné zařízení pro dynamické řízení dopravních proudů Marek Ščerba, Martin Pípa, Karel ml. Hofman
2013 26030 Bezpečnostní prvek, zejména pro motocyklisty Pavel Tučka, Pavel Skládaný, Miroslav Bidovský
2013 26477 Rozhraní pro bezpečné vyvedení stavového binárního signálu z přejezdového zabezpečovacího zařízení Tomáš Soural, Tomáš Krenželok, Pavel Tučka, Pavel Skládaný, Miroslav Bidovský
2014 27183 Mobilní zařízení pro instalaci přenosného proměnného dopravního značení Marek Ščerba
2014 27636 Analytický fotobioreaktor Roman Ličbinský, Jiří Huzlík
2014 28267 Distanční zařízení pro dvoukanálový georadar Radek Matula, Josef Stryk, Karel Pospíšil
2014 28268 Automatizované zařízení pro ovládání dvoukanálového georadaru Radek Matula, Josef Stryk, Karel Pospíšil
2015 28051 Zařízení pro důrazné varování chodců před blížícím se drážním vozidlem Pavel Tučka, Pavel Skládaný, Miroslav Bidovský
2015 29242 Mobilní zařízení pro měření akustického tlaku Vítězslav Křivánek, Ondřej Gogolin, Radim Striegler
2015 29301 Měřicí deska pro měření hluku Vítězslav Křivánek
2016 29379 Závěs měřicího kola dynamického měřicího zařízení na měření součinitele podélného tření povrchu vozovky Josef Stryk
2016 31539 Inteligentní diagnostická a sledovací jednotka pro zařízení předběžné výstrahy Marek Ščerba
2016 30452 Tvarové dlažební prvky pro systém vyhřívání vozovek nízkoteplotním zdrojem, zejména krátkých účelových komunikací s rozebíratelným povrchem Karel Pospíšil, Ivo Hodovsky
2018 31891 Brzdný mechanismus dynamického měřícího zařízení Josef Stryk
2018 32402 Systém řízení přítlaku měřícího kola Josef Stryk
2018 32343 Betonová obrusná vrstva, zejména pro přímopojížděnou cementobetonovou mostovku Aleš Kratochvíl, Tomáš Zavřel
2019 32933 Impregnační emulze na betonové povrchy Jiří Grošek, Josef Stryk, Vladimír Fiala, Zdeněk Nevosád
2020 34272 Impregnační reaktivní emulze na betonové povrchy pro exteriéry a interiéry Jiří Grošek, Josef Stryk, Vladimír Fiala, Zdeněk Nevosád
2020 34592 Dopravní sloupek Tomáš Kovařík
2021 35114 Systém pro ovládání funkcí vozidla Zaoral Aleš
2021 35421 Impregnační emulze na betonové povrchy s herbicidní úpravou Grošek Jiří, Nevosád Zdeněk, Fiala Vladimír, Macan Tomáš
2021 35633 Pasivní optická sestava pro zobrazování dopravního prostředí Zaoral Aleš
2021 35750 Ruční profilometr Stryk Josef, Spies Karel, Machel Ondřej, Grošek Jiří

Patenty

Vybrané patenty

Rok podání přihlášky Číslo zápisu Název Původci v CDV
2012*) 304193 Dvoudílná nulová izokinetická sonda pro emisní měření Ondřej Červinka, Jiří Huzlík, Roman Ličbinský
2014*) 305644 Opěrka hlavy pro zachycení excentrického nárazu vozidla Josef Andres, Jan Rücker
2014*) 308498 Držák mikrofonní úchytky pro pevné uchycení mikrofonu Vítězslav Křivánek
2014*) 305687 Analytický fotobioreaktor Martina Bucková, Roman Ličbinský
2014*) 305724 Automatizované zařízení pro ovládání dvoukanálového georadaru Radek Matula, Josef Stryk, Karel Pospíšil
2020**) Opěra hlavy s rozpínacím mechanismem Bucsuházy Kateřina, Moravcová Pavlína, Sedláčková Martin

*) udělený patent, **) zveřejněná přihláška

Vybrané zahraniční patenty

Rok podání přihlášky Číslo zápisu Název Původci v CDV
2017*) EP3188930 Head rest for absorbing of an eccentric collision of a car Josef Andres, Jan Rücker
2020**) EP JAP Headrest with an Expansion Mechanism Bucsuházy Kateřina, Moravcová Pavlína, Sedláčková Martina

*) udělený patent, **) odeslaná přihláška