Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Projektový ekonom/ekonomka

 • Ekonomická agenda svěřených projektů/zakázek v dané oblasti,
 • sledování a průběžná kontrola čerpání nákladů projektu a jednotlivých rozpočtů,
 • dohled nad dodržováním finančních podmínek stanovených smlouvami nebo poskytovateli,
 • vedení evidence o jednotlivých projektech dle skupin financování,
 • spolupráce při přípravě rozpočtů nových projektů/zakázek,
 • spoluodpovědnost za správnost, včasnost a úplnost ekonomických údajů příslušné oblasti.

Výzkumný/á pracovník/ce – zavádění vodíkových technologií v sektoru dopravy

 • Podíl na zpracování strategických materiálů při zavádění vodíkových technologií v sektoru dopravy,
 • spolupráce při přípravě scénářů zavádění vodíkových technologií,
 • následné zpracování vzdělávacích materiálů k vodíkovým technologiím,
 • posuzování životního cyklu, LCA analýzy,
 • hodnocení energetické náročnosti výroby, přepravy a využití vodíku v dopravě,
 • podíl na přípravě projektů do výzkumných výzev,
 • zpracovávání dílčích etap projektů.

Výzkumný pracovník v oboru dopravní stavby

 • Příprava, realizace a vyhodnocení výsledků z prohlídek a diagnostických průzkumů dopravních staveb (zejména mostních konstrukcí),
 • podílení se na výzkumných projektech se zaměřením na implementaci BIM a LCA ve vazbě na sledování životního cyklu údržby, oprav anebo rekonstrukce za účelem efektivního systému hospodaření,
 • rozvoj BIM a LCA pro obor dopravní stavby v naší výzkumné organizaci,
 • práce v kanceláři i terénu, zpracování dat a případně i laboratorní činnost.

Vedoucí oblasti Dopravní psychologie

 • Vedení menšího kolektivu (do 10 lidí) složeného především z vědeckých pracovníků/pracovnic humanitního zaměření (převážně psychologové),
 • směřování týmu ve výzkumu a aplikaci v oblasti lidského faktoru v dopravě,
 • dohled a spolurealizace projektů Vědy a Výzkumu,
 • řešení stávajících projektů,
 • příprava a řešení nových projektů (národní, mezinárodní),
 • spolupráce na publikování výsledků výzkumu, prezentace výsledků odborné i laické veřejnosti,
 • komunikace s projektovými partnery, zřizovatelem apod.

Administrátorka veřejných zakázek

 • Příprava podkladů a podávání nabídek do veřejných zakázek v České republice i v zahraničí,
 • zpracování cenových nabídek,
 • spolupráce a komunikace se zákazníky, zadavateli i výzkumnými pracovníky instituce,
 • evidence a archivace komerčních zakázek,
 • sledování trendů v dané oblasti vývoje a definování nových směrů,
 • spolupráce s dalšími oblastmi instituce.

Specialista/ka výjezdového týmu analýzy dopravních nehod – specializace dopravní inženýr

 • analýza dopravní infrastruktury v místě dopravní nehody
 • navrhování úprav a opatření ke snížení rizikových faktorů
 • zaměřování místa dopravní nehody
 • simulace nehodového děje
 • práce na projektech týkajících se dopravních nehod
 • publikační činnost v odborných časopisech, prezentace na konferencích
 • práce v nepravidelném provozu, dvanáctihodinové směny (denní i noční, 2  víkendy v měsíci)
 • práce v terénu na místech dopravních nehod i v kanceláři
 • práce ve stabilním týmu specialistů

Výzkumník/ce pro autonomní vozidla (technické zaměření)

 • Spolupráce na projektu obnášejícím nasazení autonomních vozidel do provozu,
 • práce s mapovými podklady, spolupráce na tvorbě přesných map a řešení témat spojených s navigací autonomních vozidel,
 • příležitostné mapování v terénu,
 • na základě výsledků výzkumů tvorba odborných článků (publikací),
 • pravidelný kontakt s asistenčními systémy vozidel, autonomními a dálkově řízenými vozidly a pohyblivým simulátorem.

Dopravní psycholog - vhodné i pro absolventy

 • Komunikace s účastníky dopravní nehody přímo na místě,
 • první psychologická pomoc účastníkům nehody,
 • zpracování získaných dat a jejich zápis do databáze,
 • práce na projektech a vypracování zpráv k projektům,
 • publikování článků,
 • práce v nepravidelném provozu, 12hodinové směny (denní i noční).