Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Odborník/ice na urbanismus a plánování městské mobility

 • Odborná činnost při realizaci plánů udržitelné městské mobility pro konkrétní město,
 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech,
 • práce na velkých projektech i menších komerčních zakázkách,
 • pravidelné schůzky projektového týmu a jednání se zákazníky/městy,
 • psaní vědeckých článků (v případě zájmu),
 • možnost prezentace výsledků na vědeckých konferencích.

Analytik/analytička v oblasti BESIP

 • analýzy dat z kontinuálního projektu výzkumu v oblasti BESIP, zpracování a publikace výsledků výzkumu,
 • statistické a analytické vyhodnocování dat o nehodovosti,
 • tvorba podkladů a výstupů strategických dokumentů,
 • tvorba databází, dílčích výstupů, informačních materiálů,
 • komunikace s úřady, prezentace na konferencích.

Pracovník hospodářského úseku

 • Činnosti související se správou a údržbou movitého i nemovitého majetku,
 • drobné údržbářské práce a opravy v budovách CDV (občasná práce na pobočkách v Tišnově, Olomouci),
 • součinnost s dodavatelem při větších opravách v CDV,
 • správa a údržba vozového parku,
 • údržba technických místností a péče o venkovní plochy v areálu CDV,
 • nakládání s odpady včetně evidence a hlášení,
 • péče o vozidla CDV.

Zpracovatel/ka strategických dokumentů v oblasti BESIP

 • Tvorba a vyhodnocení strategických dokumentů v oblasti BESIP,
 • statistické a analytické zpracování dat o nehodovosti,
 • komunikace s úřady, účast na jednáních, prezentace na konferencích,
 • práce v kanceláři i jednání na místech řešení zakázky.

Dopravní psycholog - vhodné i pro absolventy

 • Komunikace s účastníky dopravní nehody přímo na místě,
 • první psychologická pomoc účastníkům nehody,
 • zpracování získaných dat a jejich zápis do databáze,
 • práce na projektech a vypracování zpráv k projektům,
 • publikování článků,
 • práce v nepravidelném provozu, 12hodinové směny (denní i noční).

Automobilový technik v oboru dopravního inženýrství - vhodné pro absolventy

 • Analýza dopravních nehod z hlediska automobilové techniky a infrastruktury v místě dopravní nehody,
 • analýza nehodového děje s podporou simulačních programů,
 • navrhování úprav a opatření ke snížení rizikových faktorů nehodovosti,
 • doplňování databáze nehod a analýza dat,
 • publikační činnost v odborných časopisech, prezentace na konferencích,
 • práce v nepravidelném provozu, 12hodinové směny (denní i noční, 2 víkendy v měsíci),
 • místo práce: Brno, práce v terénu (na místech dopravních nehod).

Výzkumný/á pracovník/ce - měření emisí a alternativní pohony

 • Příprava a realizace měření emisí, 
 • příprava dat, výpočty emisních faktorů,
 • statistické zpracování dat, stanovení nejistot měření,
 • hodnocení zátěže životního prostředí vlivem zavádění a využívání alternativních paliv a pohonů,
 • posuzování životního cyklu, LCA analýzy,
 • hodnocení energetické náročnosti pohonů.

Výzkumný pracovník – dopravní inženýr – vhodné i pro absolventy

 • Příprava, realizace a vyhodnocení dopravních průzkumů – rychlost, intenzita dopravy apod.,
 • vytváření návrhů opatření na úpravu hlavního dopravního prostoru a přidruženého prostoru - zklidňování dopravy, doprava v klidu, cyklo doprava apod.,
 • práce s daty o nehodovosti – kolizní diagramy,
 • podílení se na výzkumných projektech se zaměřením na design pozemní komunikace,
 • provádění bezpečnostní inspekce, auditu bezpečnosti,
 • prezentační aktivity,
 • místo práce: kancelář v Brně, práce v terénu.

Výzkumný/á pracovník/ce pro hodnocení hluku z dopravy

 • Časté řízení osobního vozidla s rozměrným přívěsem pro měření hlučnosti vozovky,
 • rozvoj měřicích metod, tvorba pomůcek, optimalizace postupů a návrhů zařízení pro měření hluku v mimopracovním prostředí,
 • zajištění terénních měření a sběr potřebných dat pro vyhodnocení,
 • základní technické/akustické hodnocení a vypracování zpráv,
 • místo práce: kancelář v Brně, práce v terénu.