Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Výzkumný pracovník pro oblast analýzy dopravních nehod

 • práce v terénu u dopravních nehod - sběr informací od účastníků nehod prostřednictvím rozhovoru
 • následné zpracování dat, analýza a publikační činnost
 • práce na tuzemských i zahreničních výzkumných projektech
 • nepravidelná pracovní doba (práce na 12ti hodinové směny, především denní, někdy i noční směny)

Odborník na plány udržitelné mobility

 • tvorba plánů udržitelné mobility českých a slovenských měst
 • spolu s projektovým manažerem organizace odborné práce v projektovém týmu
 • analýza dílčích studií a tvorba uceleného textu
 • čtení strategických dokumentů, studií a plánů, zpracování rešerší
 • komunikační a participační aktivity, akce a semináře s širokou i odbornou veřejností na téma plánů udržitelné městské mobility
 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech
 • práce na několikaletých projektech i menších krátkodobých komerčních zakázkách
 • pravidelné schůzky projektového týmu a jednání se zákazníky/městy
 • psaní vědeckých článků jako výstupů vlastní i týmové činnosti
 • práce v kolektivu 15 lidí technického i humanitního zaměření
 • prezentace výsledků na vědeckých konferencích (v případě zájmu)

Výzkumný pracovník – dopravní/stavební inženýr pro potřeby divize bezpečnosti a dopravního inženýrství

Pro oblast: dopravních průzkumů a navrhování pozemních komunikací

Požadavky:

 • min. VŠ vzdělání technického směru (magisterské studium), nejlépe dopravní/stavební inženýrství, předchozí praxe v oboru výhodou,
 • zodpovědnost, samostatnost, schopnost práce v týmu, dobré komunikační schopnosti, kreativita,
 • znalost práce na PC (CAD, MS Office, Internet, e-mail),
 • zájem o práci v oblasti výzkumu a vývoje se zaměřením na dopravu,
 • předchozí zkušenosti v dané oblasti jsou vítány,
 • znalost anglického jazyka, další jazyk výhodou,
 • řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),
 • nástup nutný ihned

Javascript programátor

 • vývoj interního informačního systému (intranet)
 • vývoj dalších aplikací založených na platformě webového prohlížeče
 • časem možnost samostatných projektů pro výzkumné divize (GIS, laboratoře, ...)

Výzkumný pracovník – dopravní inženýr

 • řešení problematiky dopravního inženýrství (dopravní průzkumy, kapacity atd.),
 • řešení problematiky dopravních staveb – studie, dopravně - bezpečnostní posouzení,
 • práce na výzkumných i zahraničních projektech, smluvních zakázkách,
 • práce v kanceláři i v terénu,
 • vývojové aktivity,
 • prezentační aktivity,
 • práce v Brně na plný úvazek

Právník/právnička

 • podnikový právník
 • smluvní agenda
 • právní aspekty vědy a výzkumu
 • ochrana duševního vlastnictví
 • mezinárodní konsorciální smlouvy
 • podpora při přípravě projektů financovaných z dotací ze zdrojů ČR i EU
 • právní poradenství v oblasti veřejných zakázek
 • pracovněprávní agenda
 • spolupráce na přípravě vnitřních předpisů instituce
 • příprava stanovisek, vyjádření a právních rozborů

Výzkumný/á koordinátor/ka pro útvar výzkumu a vývoje

 • aktivní vyhledávání národních dotačních výzev vybraných poskytovatelů
 • administrativní a metodická podpora výzkumným pracovníkům při přípravě a realizaci zejména dotačních projektů
 • komunikace s poskytovateli dotací
 • kontrola termínového a formálního plnění projektů
 • aktivní komunikace a spolupráce s výzkumnými pracovníky

Expert pro oblast automatizované mobility (legislativní zaměření)

 • výzkumná, koncepční a související analytická činnost v oblasti automatizované mobility, zejména pokud jde o její právní a regulační aspekty
 • spolupráce s Ministerstvem dopravy na implementaci opatření vyplývajících ze strategických a koncepčních dokumentů ČR zahrnující vedení a koordinaci aktivit s ostatními veřejnými a soukromými subjekty
 • účast na realizaci projektů v oblasti automatizované mobility
 • zastupování v relevantních výborech či skupinách

Dopravní technolog se zaměřením na železniční dopravu

 • analýza stávajícího stavu dopravní infrastruktury
 • návrh technických opatření pro zvýšení kapacity stávajících tratí
 • posouzení interoperability řešených tratí v různých subsystémech
 • shromáždění a třídění dat, analyzování potřebných dat
 • zpracování dat pro tvorbu mapových schémat
 • řešení mezinárodních projektů se zaměřením na železniční dopravu
 • možnost spolupráce se zahraničními partnery
 • výzkumná a vývojová činnost v oblasti železniční problematiky