Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Výzkumný pracovník/ce se zaměřením na železniční dopravu

 • činnost na výzkumných úkolech s železniční tematikou a studiích proveditelnosti železničních dopravních staveb,
 • analýza dopravních dat,
 • komunikace se zadavateli projektů a projektovými partnery,
 • tvorba závěrečných zpráv a prezentací k projektů,
 • spolupráce s kolegy při psaní odborných článků,
 • práce s projektovou dokumentací železničních staveb,
 • práce v kanceláři a občas také v terénu.

Specialistka/specialista transferu technologií

 • komunikace s aplikační sférou, identifikace jejích potřeb a hledání možných řešení s využitím portfolia činností CDV,
 • tvorba komercializačních strategií pro výsledky výzkumu v CDV,
 • aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí,
 • spoluúčast na organizaci a zajištění podpůrných marketingových aktivit,
 • účast na veletrzích, seminářích, workshopech a konferencích pořádaných partnery.

Samostatný pracovník správního úseku

 • činnosti související se správou a údržbou movitého i nemovitého majetku
 • správa a údržba vozového parku
 • příprava podkladů pro výběrová řízení na dodavatele a jejich vyhodnocování
 • komunikace s dodavateli služeb (úklid, energie, telefony, pojistné smlouvy aj.), správa dodavatelských smluv

Specialista v oboru mostní konstrukce

 • příprava, realizace a vyhodnocení výsledků z prohlídek a diagnostických průzkumů dopravních staveb, zejména mostních konstrukcí
 • práce v kanceláři i v terénu, laboratorní činnost a zpracování dat
 • podílení se na výzkumných projektech se zaměřením na prohlídky a diagnostické práce v oblasti dopravních staveb
 • zapojení se do akreditovaného režimu laboratoří LCDV

Javascript programátor

 • vývoj interního informačního systému (intranet)
 • vývoj dalších aplikací založených na platformě webového prohlížeče
 • časem možnost samostatných projektů pro výzkumné divize (GIS, laboratoře, ...)

Výzkumný pracovník v oboru navrhování pozemních komunikací

 • příprava, realizace a vyhodnocení dopravních průzkumů – rychlost, intenzita dopravy apod.
 • práce s daty o nehodovosti – kolizní diagramy
 • návrh opatření na úpravu hlavního dopravního prostoru a přidruženého prostoru - zklidňování dopravy, doprava v klidu, cyklo doprava apod.
 • podílení se na výzkumných projektech se zaměřením na design pozemní komunikace
 • provádění bezpečnostní inspekce, auditu bezpečnosti
 • prezentační činnost

Programátor k simulátoru velkých vozidel

 • programátor dopravních scénářů na řidičském simulátoru ve skriptovacím jazyce LISP
 • Úzká spolupráce s týmem odborníků, kteří navrhují experimenty a dopravní scénáře pro řidičský simulátor.
 • komunikace s externími klienty, kolegy v zahraničí a dodavateli simulátorového HW, SW
 • schopnost samostatné práce při realizaci dopravních scénářů z hlediska programátorských dovedností, z hlediska přehledu základních fyzikálních vlastností vozidel (rychlost, zrychlení, brzdná dráha apod.) a rovněž z pohledu obecného vnímání dopravních situací v reálném provozu