Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Marketingový pracovník/Marketingová pracovnice

 • Propagace produktů a služeb,
 • kooperace při různých PR aktivitách zaměřených na udržování vztahů s veřejností,
 • on-line marketing,
 • event marketing, tzn. pořádání akcí, jako jsou kupříkladu konference, semináře, zaměstnanecké akce (i s doprovodnými programy).

Specialista v oboru mostní konstrukce

 • příprava, realizace a vyhodnocení výsledků z prohlídek a diagnostických průzkumů dopravních staveb, zejména mostních konstrukcí
 • práce v kanceláři i v terénu, laboratorní činnost a zpracování dat
 • podílení se na výzkumných projektech se zaměřením na prohlídky a diagnostické práce v oblasti dopravních staveb
 • zapojení se do akreditovaného režimu laboratoří LCDV

Vedoucí oblasti Dopravní psychologie

 • Vedení menšího kolektivu (do 10 lidí) složeného především z vědeckých pracovníků/pracovnic humanitního zaměření (převážně psychologové),
 • směřování týmu ve výzkumu a aplikaci v oblasti lidského faktoru v dopravě,
 • dohled a spolurealizace projektů Vědy a Výzkumu,
 • řešení stávajících projektů,
 • příprava a řešení nových projektů (národní, mezinárodní),
 • spolupráce na publikování výsledků výzkumu, prezentace výsledků odborné i laické veřejnosti,
 • komunikace s projektovými partnery, zřizovatelem apod.

Analytik/analytička v oblasti BESIP

 • Analýzy dat z kontinuálního projektu výzkumu v oblasti BESIP, zpracování a publikace výsledků výzkumu,
 • odborné zaměření na téma bezpečnosti silničního provozu a elektromobility,
 • participace na výzkumných projektech (např. TAČR),
 • statistické a analytické vyhodnocování dat o nehodovosti,
 • tvorba podkladů a výstupů strategických dokumentů v oblasti BESIP,
 • tvorba databází, dílčích výstupů, informačních materiálů,
 • komunikace s úřady, prezentace na konferencích, práce v kanceláři i jednání na místech řešení zakázky.

Všeobecná/ý účetní

 • Evidence a účtování faktur tuzemských a zahraničních, poskytnutých záloh, hlídání splatností a příprava k proplacení těchto faktur, hlídání splátkových kalendářů,
 • příprava podkladů pro silniční daň,
 • měsíční rozúčtování spotřeby PHM,
 • vyúčtování, kontrola a zaúčtování cestovních příkazů domácích i zahraničních,
 • měsíční a roční inventury účtů,
 • spolupráce při zpracování podkladů pro audity, kontroly aj.

Administrátorka veřejných zakázek

 • Komplexní příprava podkladů a podávání nabídek do veřejných zakázek v České republice i v zahraničí,
 • zpracování cenových nabídek,
 • spolupráce a komunikace se zákazníky, zadavateli i výzkumnými pracovníky instituce,
 • evidence a archivace komerčních zakázek,
 • sledování trendů v dané oblasti vývoje a definování nových směrů,
 • spolupráce s ostatními organizačními složkami instituce.

Specialista/ka výjezdového týmu analýzy dopravních nehod – specializace dopravní inženýr

 • analýza dopravní infrastruktury v místě dopravní nehody
 • navrhování úprav a opatření ke snížení rizikových faktorů
 • zaměřování místa dopravní nehody
 • simulace nehodového děje
 • práce na projektech týkajících se dopravních nehod
 • publikační činnost v odborných časopisech, prezentace na konferencích
 • práce v nepravidelném provozu, dvanáctihodinové směny (denní i noční, 2  víkendy v měsíci)
 • práce v terénu na místech dopravních nehod i v kanceláři
 • práce ve stabilním týmu specialistů

Odborník/ce na plány udržitelné mobility

 • Tvorba plánů udržitelné mobility českých a slovenských měst,
 • organizace odborné práce v projektovém týmu (spolu s projektovým manažerem),
 • analýza současných strategických dokumentů, zpracování rešerší,
 • komunikační a participační aktivity, akce a veřejná projednání s širokou i odbornou veřejností,
 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech,
 • pravidelné schůzky projektového týmu a jednání se zákazníky/městy,
 • psaní vědeckých článků jako výstupů vlastní i týmové činnosti (v případě zájmu),
 • možnost prezentace výsledků na vědeckých konferencích.

Výzkumník/ce pro autonomní vozidla (technické zaměření)

 • Spolupráce na projektu obnášejícím nasazení autonomních vozidel do provozu,
 • práce s mapovými podklady, spolupráce na tvorbě přesných map a řešení témat spojených s navigací autonomních vozidel,
 • příležitostné mapování v terénu,
 • na základě výsledků výzkumů tvorba odborných článků (publikací),
 • pravidelný kontakt s asistenčními systémy vozidel, autonomními a dálkově řízenými vozidly a pohyblivým simulátorem.

Datový analytik pro elektromobilitu a BESIP

 • Odborné zaměření na téma elektromobility a bezpečnosti silničního provozu,
 • analýzy dat z projektu výzkumu v oblasti elektromobility a BESIP, zpracování a publikace výsledků výzkumu,
 • participace na výzkumných projektech (např. TAČR apod.),
 • tvorba databází, dílčích výstupů, informačních materiálů,
 • prezentace na konferencích,
 • práce v kanceláři i jednání na místech řešení zakázky,
 • místo práce: Brno.