Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Člen nového týmu pro oblast autonomního řízení

Chcete řešit nové výzvy a podílet se na tom, aby byla Česká republika připravena na nástup autonomního řízení vozidel? Nabízíme vám unikátní příležitost podílet se na výzkumu, který ovlivní životy nás všech.

Interní auditor

 • plánování, provádění a vyhodnocování interních auditů (systém FMea)
 • metodické řízení auditů včetně auditů podle ISO 9001
 • provádění auditů vybraných projektů a vyhodnocování závěrů škodní komise
 • analýza interních předpisů a procesů, kontrola jejich dodržování a návrhy na úpravu
 • systém řízení rizik
 • komunikace s vedením společnosti, pravidelné reportování

Výzkumný pracovník – sociální vědec

 • výzkumná práce na projektech národních i mezinárodních grantových agentur, výzkum a expertízy pro soukromý sektor, praktická aplikace a implementace výsledků vědy a výzkumu zejména v rámci resortu dopravy
 • řešení hlavních výzev soudobé společnosti souvisejících s dopravou (problematika například v oblasti chování mladých řidičů, dopadu autonomních aut na společnost, mobilitních a dopravních trendů stárnoucí populace, alkoholu a drog a řízení, atp.
 • z hlediska technického možná práce například s psychologickou diagnostikou, na řidičském simulátoru, s bio-monitory fyziologických funkcí, diagnostika zraku, atp.
 • součástí práce jsou tuzemské i zahraniční pracovní cesty, prezentační aktivity výsledků vědy, spolupráce s profesními organizacemi a ministerstvy

Výzkumný pracovník specializující se na hodnocení dopadů hluku

 • hodnocení dopadů hluku v rámci Plánů udržitelné městské mobility
 • zpracování hlukových studií a akčních plánů na základě hlukových modelů podle platné legislativy
 • návrh možných variantních protihlukových opatření a to včetně výpočtu externalit.
 • terénní měření hluku z dopravy

Dopravní inženýr se specializací na železniční provoz

 • výzkum a ověřování efektivnosti jednotlivých opatření souvisejících s železničním provozem s cílem zvýšení bezpečnosti měření dopravně - inženýrských charakteristik
 • sledování úrovně bezpečnosti na železničních přejezdech vyhodnocování výsledků z terénu
 • podílení se na zahraničních projektech ve výše ovedených oblastech
 • účast na specializovaných seminářích a konferencích

Javascript programátor

 • vývoj interního informačního systému (intranet)
 • vývoj dalších aplikací založených na platformě webového prohlížeče
 • časem možnost samostatných projektů pro výzkumné divize (GIS, laboratoře, ...)