Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Ředitel výzkumné instituce

 • splnění požadavků dle §17, odst. 4) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
 • dosažená vědecká hodnost alespoň Ph.D., (CSc); habilitace či profesura výhodou,
 • zkušenost s výkonem řídících funkcí (vedení týmu min. 25 osob, obrat min. 25 mil. Kč/rok),
 • publikační činnost v oboru v impaktovaných nebo recenzovaných časopisech nebo udělené patenty,
 • zkušenost s vedením výzkumných i komerčních projektů (v oboru dopravním je výhodou),
 • znalost anglického jazyka (bude ověřena při pohovoru),
 • schopnost a zkušenosti s veřejným vystupováním a prezentací.

Marketingový pracovník

Hledáme posilu marketingového týmu. Záleží nám na tom, aby se kvalita naší práce dostala mezi veřejnost, odbornou i laickou. Proto hledáme novou kolegyni (kolegu), která(ý) má solidní přehled o marketingu a hledá smysluplnou práci na pozici Marketingového pracovníka.

Specialista v oboru mostní konstrukce

 • příprava, realizace a vyhodnocení výsledků z prohlídek a diagnostických průzkumů dopravních staveb, zejména mostních konstrukcí
 • práce v kanceláři i v terénu, laboratorní činnost a zpracování dat
 • podílení se na výzkumných projektech se zaměřením na prohlídky a diagnostické práce v oblasti dopravních staveb
 • zapojení se do akreditovaného režimu laboratoří LCDV

Výzkumný pracovník pro oblast hloubkové analýzy dopravních nehod

 • rozhovory s účastníky dopravní nehody přímo na místě
 • první psychologická pomoc účastníkům nehody
 • zpracování získaných dat a jejich zápis do databáze
 • práce na projektech v nepravidelném provozu, dvanáctihodinové směny (denní i noční, 2 víkendy v měsíci)
 • práce v terénu na místech dopravních nehod i v kanceláři
 • řešení problematiky dopravních nehod z pohledu lidského činitele
 • publikační činnost

Javascript programátor

 • vývoj interního informačního systému (intranet)
 • vývoj dalších aplikací založených na platformě webového prohlížeče
 • časem možnost samostatných projektů pro výzkumné divize (GIS, laboratoře, ...)

Výzkumný pracovník v oboru navrhování pozemních komunikací

 • příprava, realizace a vyhodnocení dopravních průzkumů – rychlost, intenzita dopravy apod.
 • práce s daty o nehodovosti – kolizní diagramy
 • návrh opatření na úpravu hlavního dopravního prostoru a přidruženého prostoru - zklidňování dopravy, doprava v klidu, cyklo doprava apod.
 • podílení se na výzkumných projektech se zaměřením na design pozemní komunikace
 • provádění bezpečnostní inspekce, auditu bezpečnosti
 • prezentační činnost

Programátor k simulátoru velkých vozidel

 • programátor dopravních scénářů na řidičském simulátoru ve skriptovacím jazyce LISP
 • Úzká spolupráce s týmem odborníků, kteří navrhují experimenty a dopravní scénáře pro řidičský simulátor.
 • komunikace s externími klienty, kolegy v zahraničí a dodavateli simulátorového HW, SW
 • schopnost samostatné práce při realizaci dopravních scénářů z hlediska programátorských dovedností, z hlediska přehledu základních fyzikálních vlastností vozidel (rychlost, zrychlení, brzdná dráha apod.) a rovněž z pohledu obecného vnímání dopravních situací v reálném provozu