Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Hlavní účetní/vedoucí ekonomického úseku

 • vedení účetnictví
 • zpracování účetní, finanční, daňové, mzdové a provozní agendy
 • zpracování roční účetní závěrky, sestavování zákonných výkazů (rozvaha, výsledovka)
 • příprava podkladů pro závěrečný roční účetní audit a audit projektů
 • sledování a schvalování vnitropodnikových finančních plánů
 • souhrnné sledování nákladů a výnosů činností v členění dle zakázek, jednotlivých útvarů a organizačních složek, zpracování jejich periodických přehledů
 • zpracování ekonomických a hospodářských statistik, informací, výkazů a hlášení vyplývajících z legislativy a požadavků MD, MF apod. (čtvrtletní, roční)
 • zpracování Pomocného konsolidačního přehledu pro MF
 • zaúčtování dotací a vyúčtování dotačních projektů dle termínu daných jednotlivými poskytovateli
 • evidence smluvních vztahů v hlavní, další a jiné činnosti atd.

Výzkumný pracovník – dopravní/stavební inženýr

 • řešení problematiky dopravního inženýrství (dopravní průzkumy, kapacity atd.)
 • řešení problematiky dopravních staveb (studie a dopravně - bezpečnostní posouzení)
 • práce na výzkumných i zahraničních projektech a smluvních zakázkách
 • práce v kanceláři i výjezd do terénu
 • vývojové aktivity a prezentační aktivity

Dopravní modelář – výzkumný pracovník

 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech
 • práce na několikaletých projektech i menších krátkodobých komerčních zakázkách
 • tvorba makroskopických dopravních modelů v prostředí programu PTV Visum/INRO Emme
 • zpracování prostorových a statistických dat
 • psaní vědeckých článků jako výstupů vlastní i týmové činnosti
 • práce v kolektivu 15 lidí technického i humanitního zaměření
 • možnost účasti na zahraničních stážích (v případě zájmu)
 • prezentace výsledků na vědeckých konferencích (v případě zájmu)

Člen nového týmu pro oblast autonomního řízení

Chcete řešit nové výzvy a podílet se na tom, aby byla Česká republika připravena na nástup autonomního řízení vozidel? Nabízíme vám unikátní příležitost podílet se na výzkumu, který ovlivní životy nás všech.

Interní auditor

 • plánování, provádění a vyhodnocování interních auditů (systém FMea)
 • metodické řízení auditů včetně auditů podle ISO 9001
 • provádění auditů vybraných projektů a vyhodnocování závěrů škodní komise
 • analýza interních předpisů a procesů, kontrola jejich dodržování a návrhy na úpravu
 • systém řízení rizik
 • komunikace s vedením společnosti, pravidelné reportování

Výzkumný pracovník – sociální vědec

 • výzkumná práce na projektech národních i mezinárodních grantových agentur, výzkum a expertízy pro soukromý sektor, praktická aplikace a implementace výsledků vědy a výzkumu zejména v rámci resortu dopravy
 • řešení hlavních výzev soudobé společnosti souvisejících s dopravou (problematika například v oblasti chování mladých řidičů, dopadu autonomních aut na společnost, mobilitních a dopravních trendů stárnoucí populace, alkoholu a drog a řízení, atp.
 • z hlediska technického možná práce například s psychologickou diagnostikou, na řidičském simulátoru, s bio-monitory fyziologických funkcí, diagnostika zraku, atp.
 • součástí práce jsou tuzemské i zahraniční pracovní cesty, prezentační aktivity výsledků vědy, spolupráce s profesními organizacemi a ministerstvy

Dopravní inženýr se specializací na železniční provoz

 • výzkum a ověřování efektivnosti jednotlivých opatření souvisejících s železničním provozem s cílem zvýšení bezpečnosti měření dopravně - inženýrských charakteristik
 • sledování úrovně bezpečnosti na železničních přejezdech vyhodnocování výsledků z terénu
 • podílení se na zahraničních projektech ve výše ovedených oblastech
 • účast na specializovaných seminářích a konferencích

Javascript programátor

 • vývoj interního informačního systému (intranet)
 • vývoj dalších aplikací založených na platformě webového prohlížeče
 • časem možnost samostatných projektů pro výzkumné divize (GIS, laboratoře, ...)