Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Specialista komerčních zakázek a řízení obchodních vztahů

 • vysokoškolské vzdělání
 • zkušenost s obchodní činností
 • aktivní znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 (znalost dalších jazyků výhodou)
 • schopnost veřejného vystupování a prezentace
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • min. 2 roky praxe s vyhotovením nabídek do veřejných zakázek či zkušenost s realizací procesu zadávání veřejných zakázek
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek; znalost ekvivalentní zahraniční legislativy je výhodou
 • zkušenosti s komercializací duševního vlastnictví a transferem technologií do praxe výhodou

Ředitel/ka útvaru výzkumu a vývoje

Do našeho týmu hledáme aktivního kolegu nebo kolegyni na pozici ředitele/ředitelky útvaru výzkumu a vývoje. Nabízíme možnost seberealizace, osobního růstu a tvůrčí spolupráce v moderním prostředí výzkumné organizace.

Specialista geoinformatik

Zajištění činností souvisejících s konsolidací infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy (implementační fáze), rozvoj geoinformatických služeb resortu dopravy (vytváření a publikace mapových výstupů, spolupráce a naplňování národní i evropské legislativy související s prostorovými daty, spolupráce s resortními organizacemi na rozvoji nových mapových služeb – např. analýzy nehodovosti, intenzity dopravy, převedení statistiky dopravy do  aj.); spolupráce na vytvoření mapového portálu resortu dopravy.

Javascript programátor

 • vývoj interního informačního systému (intranet)
 • vývoj dalších aplikací založených na platformě webového prohlížeče
 • časem možnost samostatných projektů pro výzkumné divize (GIS, laboratoře, ...)

Expert pro oblast automatizované mobility (legislativní zaměření)

 • výzkumná, koncepční a související analytická činnost v oblasti automatizované mobility, zejména pokud jde o její právní a regulační aspekty
 • spolupráce s Ministerstvem dopravy na implementaci opatření vyplývajících ze strategických a koncepčních dokumentů ČR zahrnující vedení a koordinaci aktivit s ostatními veřejnými a soukromými subjekty
 • účast na realizaci projektů v oblasti automatizované mobility
 • zastupování v relevantních výborech či skupinách

Dopravní technolog se zaměřením na železniční dopravu

 • analýza stávajícího stavu dopravní infrastruktury
 • návrh technických opatření pro zvýšení kapacity stávajících tratí
 • posouzení interoperability řešených tratí v různých subsystémech
 • shromáždění a třídění dat, analyzování potřebných dat
 • zpracování dat pro tvorbu mapových schémat
 • řešení mezinárodních projektů se zaměřením na železniční dopravu
 • možnost spolupráce se zahraničními partnery
 • výzkumná a vývojová činnost v oblasti železniční problematiky

Dopravní ekonom se zaměřením na železniční stavby

 • tvorba oponentních posudků železničních staveb
 • odhad investičních nákladů řešených staveb
 • zpracování a posouzení finančních a ekonomických analýz řešených projektů
 • vyhodnocení optimální varianty na základě CBA
 • řešení mezinárodních projektů se zaměřením na železniční dopravu
 • možnost spolupráce se zahraničními partnery
 • výzkumná a vývojová činnost v oblasti železniční problematiky