Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Projektová manažerka/manažer

 • Management projektů CDV,
 • interní komunikace s projektovým týmem,
 • aktivní komunikace s interními i externími zákazníky,
 • organizace interních jednání projektového týmu a schůzek se zákazníkem,
 • koordinace kapacit členů týmu podle jednotlivých fází projektu,
 • zajištění propojení a předávání informací mezi jednotlivými zainteresovanými stranami projektu,
 • kooperace na sestavení časového harmonogramu realizace projektu, průběžná kontrola jeho plnění,
 • supervize nad dodržováním finančního plánu projektu.

Grafik - Grafička

 • Zajištění grafických prací pro úsek marketingu i ostatní oblasti CDV,
 • podílení se na zajištění komplexní externí i interní marketingové komunikace instituce včetně produktové nabídky a PR,
 • práce v grafických programech (tvorba plakátů, letáků, brožur, knih a merkantilních tiskovin),
 • spolupráce při natáčení a zpracováním videí o CDV,
 • podílení se na pořádání akcí pro interní zaměstnance.

Specialista/ka výjezdového týmu analýzy dopravních nehod – specializace dopravní inženýr

 • analýza dopravní infrastruktury v místě dopravní nehody
 • navrhování úprav a opatření ke snížení rizikových faktorů
 • zaměřování místa dopravní nehody
 • simulace nehodového děje
 • práce na projektech týkajících se dopravních nehod
 • publikační činnost v odborných časopisech, prezentace na konferencích
 • práce v nepravidelném provozu, dvanáctihodinové směny (denní i noční, 2  víkendy v měsíci)
 • práce v terénu na místech dopravních nehod i v kanceláři
 • práce ve stabilním týmu specialistů

Projektový ekonom/ekonomka

 • Ekonomická agenda svěřených projektů/zakázek v dané oblasti,
 • sledování a průběžná kontrola čerpání nákladů projektu a jednotlivých rozpočtů,
 • dohled nad dodržováním finančních podmínek stanovených smlouvami nebo poskytovateli,
 • vedení evidence o jednotlivých projektech dle skupin financování,
 • spolupráce při přípravě rozpočtů nových projektů/zakázek,
 • spoluodpovědnost za správnost, včasnost a úplnost ekonomických údajů příslušné oblasti.

Personalistka / personalista

 • spolupráce na strategickém mezinárodním projektu HR Award
 • organizace vzdělávání všech našich zaměstnanců
 • vytváření podkladů a přehledů pro statistiky
 • správa benefitů
 • komunikace s výzkumníky na denní bázi
 • sledování nových trendů, spolupráce na nových strategických postupech
 • podílení se na firemní kultuře výzkumné organizace

Výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice – hodnocení LCA v dopravě a národní emisní inventura

 • Hodnocení emisí CO2 v rámci celého životního cyklu výroby, provozu automobilů a materiálů používaných v dopravě,
 • hodnocení energetické náročnosti pohonů z hlediska LCA,
 • zpracování národní emisní inventury (emisní modely) pro orgány Evropské komise, jak v oblasti skleníkových plynů, tak v oblasti znečisťujících látek,
 • zpracování strategických materiálů,
 • řešení národních a mezinárodních výzkumných projektů,
 • podíl na přípravě projektů do výzkumných výzev.

Odborník/ce na plány udržitelné mobility

 • Tvorba plánů udržitelné mobility českých a slovenských měst,
 • organizace odborné práce v projektovém týmu (spolu s projektovým manažerem),
 • analýza současných strategických dokumentů, zpracování rešerší,
 • komunikační a participační aktivity, akce a veřejná projednání s širokou i odbornou veřejností,
 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech,
 • pravidelné schůzky projektového týmu a jednání se zákazníky/městy,
 • psaní vědeckých článků jako výstupů vlastní i týmové činnosti (v případě zájmu),
 • možnost prezentace výsledků na vědeckých konferencích.

Odborník/ce na cyklistickou dopravu a komunikaci s veřejností

 • Realizace plánů udržitelné městské mobility a generelů dopravy pro konkrétní město,
 • komunikace se zástupci měst a s veřejností,
 • rozvíjení kontaktů mezi městy a odborníky na cyklistiku (např. v rámci sítě CIVINET),
 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech,
 • pravidelné schůzky projektového týmu a jednání se zákazníky/městy,
 • psaní vědeckých článků jako výstupů vlastní i týmové činnosti (v případě zájmu),
 • možnost prezentace výsledků na vědeckých konferencích.

Výzkumník/ce pro autonomní vozidla (humanitní zaměření)

 • Spolupráce na projektu obnášejícím nasazení autonomních vozidel do provozu,
 • návrh, realizace a vyhodnocení experimentů zahrnujících dotazníky či eye tracker,
 • zpracování získaných dat, jejich interpretace a vyvozování závěrů,
 • na základě výsledků výzkumů tvorba odborných článků (publikací),
 • pravidelný kontakt s asistenčními systémy vozidel, autonomními a dálkově řízenými vozidly a pohyblivým simulátorem.

Výzkumník/ce pro autonomní vozidla (technické zaměření)

 • Spolupráce na projektu obnášejícím nasazení autonomních vozidel do provozu,
 • práce s mapovými podklady, spolupráce na tvorbě přesných map a řešení témat spojených s navigací autonomních vozidel,
 • příležitostné mapování v terénu,
 • na základě výsledků výzkumů tvorba odborných článků (publikací),
 • pravidelný kontakt s asistenčními systémy vozidel, autonomními a dálkově řízenými vozidly a pohyblivým simulátorem.