Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Výzkumný pracovník – dopravní inženýr

 • řešení problematiky dopravního inženýrství (dopravní průzkumy, kapacity atd.),
 • řešení problematiky dopravních staveb – studie, dopravně - bezpečnostní posouzení,
 • práce na výzkumných i zahraničních projektech, smluvních zakázkách,
 • práce v kanceláři i v terénu,
 • vývojové aktivity,
 • prezentační aktivity,
 • práce v Brně na plný úvazek

Právník/právnička

 • podnikový právník
 • smluvní agenda
 • právní aspekty vědy a výzkumu
 • ochrana duševního vlastnictví
 • mezinárodní konsorciální smlouvy
 • podpora při přípravě projektů financovaných z dotací ze zdrojů ČR i EU
 • právní poradenství v oblasti veřejných zakázek
 • pracovněprávní agenda
 • spolupráce na přípravě vnitřních předpisů instituce
 • příprava stanovisek, vyjádření a právních rozborů

Výzkumný/á koordinátor/ka pro útvar výzkumu a vývoje

 • aktivní vyhledávání národních dotačních výzev vybraných poskytovatelů
 • administrativní a metodická podpora výzkumným pracovníkům při přípravě a realizaci zejména dotačních projektů
 • komunikace s poskytovateli dotací
 • kontrola termínového a formálního plnění projektů
 • aktivní komunikace a spolupráce s výzkumnými pracovníky

Technický expert pro oblast automatizované mobility

 • výzkumná, koncepční a související analytická činnost v oblasti automatizované mobility, zejména z pohledu testování a nasazování automatizovaných vozidel do praxe a vytváření s tím souvisejícího zázemí v ČR,
 • spolupráce s Ministerstvem dopravy na implementaci opatření vyplývajících ze strategických a koncepčních dokumentů ČR zahrnující vedení a koordinaci aktivit s ostatními veřejnými a soukromými subjekty
 • účast na realizaci projektů v oblasti automatizované mobility
 • zastupování v relevantních výborech či skupinách

Expert pro oblast automatizované mobility (legislativní zaměření)

 • výzkumná, koncepční a související analytická činnost v oblasti automatizované mobility, zejména pokud jde o její právní a regulační aspekty
 • spolupráce s Ministerstvem dopravy na implementaci opatření vyplývajících ze strategických a koncepčních dokumentů ČR zahrnující vedení a koordinaci aktivit s ostatními veřejnými a soukromými subjekty
 • účast na realizaci projektů v oblasti automatizované mobility
 • zastupování v relevantních výborech či skupinách

Dopravní technolog se zaměřením na železniční dopravu

 • analýza stávajícího stavu dopravní infrastruktury
 • návrh technických opatření pro zvýšení kapacity stávajících tratí
 • posouzení interoperability řešených tratí v různých subsystémech
 • shromáždění a třídění dat, analyzování potřebných dat
 • zpracování dat pro tvorbu mapových schémat
 • řešení mezinárodních projektů se zaměřením na železniční dopravu
 • možnost spolupráce se zahraničními partnery
 • výzkumná a vývojová činnost v oblasti železniční problematiky

Dopravní ekonom se zaměřením na železniční stavby

 • tvorba oponentních posudků železničních staveb
 • odhad investičních nákladů řešených staveb
 • zpracování a posouzení finančních a ekonomických analýz řešených projektů
 • vyhodnocení optimální varianty na základě CBA
 • řešení mezinárodních projektů se zaměřením na železniční dopravu
 • možnost spolupráce se zahraničními partnery
 • výzkumná a vývojová činnost v oblasti železniční problematiky

Dopravní modelář – výzkumný pracovník

 • tvorba makroskopických dopravních modelů v prostředí programu PTV Visum/INRO Emme
 • analýza dostupných dat o dopravní síti a nastavování parametrů v dopravním modelu (kapacity komunikací, povolené maximální rychlosti, omezení vjezdu apod.)
 • tvorba výstupů v podobě kartogramů dopravních zátěží, tvorba map
 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech
 • práce na několikaletých projektech i menších krátkodobých komerčních zakázkách
 • pravidelné schůzky projektového týmu a jednání se zákazníky/městy
 • psaní vědeckých článků jako výstupů vlastní i týmové činnosti
 • práce v kolektivu 15 lidí technického i humanitního zaměření
 • prezentace výsledků na vědeckých konferencích (v případě zájmu)

Odborník na plány udržitelné mobility

 • tvorba plánů udržitelné mobility českých a slovenských měst
 • spolu s projektovým manažerem organizace odborné práce v projektovém týmu
 • analýza dílčích studií a tvorba uceleného textu
 • čtení strategických dokumentů, studií a plánů, zpracování rešerší
 • komunikační a participační aktivity, akce a semináře s širokou i odbornou veřejností na téma plánů udržitelné městské mobility
 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech
 • práce na několikaletých projektech i menších krátkodobých komerčních zakázkách
 • pravidelné schůzky projektového týmu a jednání se zákazníky/městy
 • psaní vědeckých článků jako výstupů vlastní i týmové činnosti
 • práce v kolektivu 15 lidí technického i humanitního zaměření
 • prezentace výsledků na vědeckých konferencích (v případě zájmu)

Dopravní inženýr pro oblast hloubkové analýzy dopravních nehod

 • analýza dopravních nehod z hlediska dopravní infrastruktury
 • analýza provedení dopravního prostoru
 • aplikace nástrojů bezpečné dopravní infrastruktury
 • řešení problematiky dopravně-bezpečnostního posouzení míst dopravních nehod
 • práce na projektech v nepravidelném provozu, dvanáctihodinové směny (denní i noční, 2 víkendy v měsíci)
 • práce v terénu na místech dopravních nehod i v kanceláři