Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Všeobecná/ý účetní

 • Evidence a účtování faktur tuzemských a zahraničních, poskytnutých záloh, hlídání splatností a příprava k proplacení těchto faktur, hlídání splátkových kalendářů,
 • příprava podkladů pro silniční daň,
 • měsíční rozúčtování spotřeby PHM,
 • vyúčtování, kontrola a zaúčtování cestovních příkazů domácích i zahraničních,
 • měsíční a roční inventury účtů,
 • spolupráce při zpracování podkladů pro audity, kontroly aj.

Administrátorka veřejných zakázek

 • Komplexní příprava podkladů a podávání nabídek do veřejných zakázek v České republice i v zahraničí,
 • zpracování cenových nabídek,
 • spolupráce a komunikace se zákazníky, zadavateli i výzkumnými pracovníky instituce,
 • evidence a archivace komerčních zakázek,
 • sledování trendů v dané oblasti vývoje a definování nových směrů,
 • spolupráce s ostatními organizačními složkami instituce.

Projektová manažerka/manažer

 • Management projektů CDV,
 • interní komunikace s projektovým týmem,
 • aktivní komunikace s interními i externími zákazníky,
 • organizace interních jednání projektového týmu a schůzek se zákazníkem,
 • koordinace kapacit členů týmu podle jednotlivých fází projektu,
 • zajištění propojení a předávání informací mezi jednotlivými zainteresovanými stranami projektu,
 • kooperace na sestavení časového harmonogramu realizace projektu, průběžná kontrola jeho plnění,
 • supervize nad dodržováním finančního plánu projektu.

Specialista/ka výjezdového týmu analýzy dopravních nehod – specializace dopravní inženýr

 • analýza dopravní infrastruktury v místě dopravní nehody
 • navrhování úprav a opatření ke snížení rizikových faktorů
 • zaměřování místa dopravní nehody
 • simulace nehodového děje
 • práce na projektech týkajících se dopravních nehod
 • publikační činnost v odborných časopisech, prezentace na konferencích
 • práce v nepravidelném provozu, dvanáctihodinové směny (denní i noční, 2  víkendy v měsíci)
 • práce v terénu na místech dopravních nehod i v kanceláři
 • práce ve stabilním týmu specialistů

Výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice – hodnocení LCA v dopravě a národní emisní inventura

 • Hodnocení emisí CO2 v rámci celého životního cyklu výroby, provozu automobilů a materiálů používaných v dopravě,
 • hodnocení energetické náročnosti pohonů z hlediska LCA,
 • zpracování národní emisní inventury (emisní modely) pro orgány Evropské komise, jak v oblasti skleníkových plynů, tak v oblasti znečisťujících látek,
 • zpracování strategických materiálů,
 • řešení národních a mezinárodních výzkumných projektů,
 • podíl na přípravě projektů do výzkumných výzev.

Odborník/ce na plány udržitelné mobility

 • Tvorba plánů udržitelné mobility českých a slovenských měst,
 • organizace odborné práce v projektovém týmu (spolu s projektovým manažerem),
 • analýza současných strategických dokumentů, zpracování rešerší,
 • komunikační a participační aktivity, akce a veřejná projednání s širokou i odbornou veřejností,
 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech,
 • pravidelné schůzky projektového týmu a jednání se zákazníky/městy,
 • psaní vědeckých článků jako výstupů vlastní i týmové činnosti (v případě zájmu),
 • možnost prezentace výsledků na vědeckých konferencích.

Výzkumník/ce pro autonomní vozidla (technické zaměření)

 • Spolupráce na projektu obnášejícím nasazení autonomních vozidel do provozu,
 • práce s mapovými podklady, spolupráce na tvorbě přesných map a řešení témat spojených s navigací autonomních vozidel,
 • příležitostné mapování v terénu,
 • na základě výsledků výzkumů tvorba odborných článků (publikací),
 • pravidelný kontakt s asistenčními systémy vozidel, autonomními a dálkově řízenými vozidly a pohyblivým simulátorem.

Datový analytik pro elektromobilitu a BESIP

 • Odborné zaměření na téma elektromobility a bezpečnosti silničního provozu,
 • analýzy dat z projektu výzkumu v oblasti elektromobility a BESIP, zpracování a publikace výsledků výzkumu,
 • participace na výzkumných projektech (např. TAČR apod.),
 • tvorba databází, dílčích výstupů, informačních materiálů,
 • prezentace na konferencích,
 • práce v kanceláři i jednání na místech řešení zakázky,
 • místo práce: Brno.

Odborník/ice na urbanismus a plánování městské mobility

 • Odborná činnost při realizaci plánů udržitelné městské mobility pro konkrétní město,
 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech,
 • práce na velkých projektech i menších komerčních zakázkách,
 • pravidelné schůzky projektového týmu a jednání se zákazníky/městy,
 • psaní vědeckých článků (v případě zájmu),
 • možnost prezentace výsledků na vědeckých konferencích.

Analytik/analytička v oblasti BESIP

 • analýzy dat z kontinuálního projektu výzkumu v oblasti BESIP, zpracování a publikace výsledků výzkumu,
 • statistické a analytické vyhodnocování dat o nehodovosti,
 • tvorba podkladů a výstupů strategických dokumentů,
 • tvorba databází, dílčích výstupů, informačních materiálů,
 • komunikace s úřady, prezentace na konferencích.