Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice – hodnocení LCA v dopravě a národní emisní inventura

 • Hodnocení emisí CO2 v rámci celého životního cyklu výroby, provozu automobilů a materiálů používaných v dopravě,
 • hodnocení energetické náročnosti pohonů z hlediska LCA,
 • zpracování národní emisní inventury (emisní modely) pro orgány Evropské komise, jak v oblasti skleníkových plynů, tak v oblasti znečisťujících látek,
 • zpracování strategických materiálů,
 • řešení národních a mezinárodních výzkumných projektů,
 • podíl na přípravě projektů do výzkumných výzev.

Odborník/ce na plány udržitelné mobility

 • Tvorba plánů udržitelné mobility českých a slovenských měst,
 • organizace odborné práce v projektovém týmu (spolu s projektovým manažerem),
 • analýza současných strategických dokumentů, zpracování rešerší,
 • komunikační a participační aktivity, akce a veřejná projednání s širokou i odbornou veřejností,
 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech,
 • pravidelné schůzky projektového týmu a jednání se zákazníky/městy,
 • psaní vědeckých článků jako výstupů vlastní i týmové činnosti (v případě zájmu),
 • možnost prezentace výsledků na vědeckých konferencích.

Odborník/ce na cyklistickou dopravu a komunikaci s veřejností

 • Realizace plánů udržitelné městské mobility a generelů dopravy pro konkrétní město,
 • komunikace se zástupci měst a s veřejností,
 • rozvíjení kontaktů mezi městy a odborníky na cyklistiku (např. v rámci sítě CIVINET),
 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech,
 • pravidelné schůzky projektového týmu a jednání se zákazníky/městy,
 • psaní vědeckých článků jako výstupů vlastní i týmové činnosti (v případě zájmu),
 • možnost prezentace výsledků na vědeckých konferencích.

Výzkumník/ce pro autonomní vozidla (humanitní zaměření)

 • Spolupráce na projektu obnášejícím nasazení autonomních vozidel do provozu,
 • návrh, realizace a vyhodnocení experimentů zahrnujících dotazníky či eye tracker,
 • zpracování získaných dat, jejich interpretace a vyvozování závěrů,
 • na základě výsledků výzkumů tvorba odborných článků (publikací),
 • pravidelný kontakt s asistenčními systémy vozidel, autonomními a dálkově řízenými vozidly a pohyblivým simulátorem.

Výzkumník/ce pro autonomní vozidla (technické zaměření)

 • Spolupráce na projektu obnášejícím nasazení autonomních vozidel do provozu,
 • práce s mapovými podklady, spolupráce na tvorbě přesných map a řešení témat spojených s navigací autonomních vozidel,
 • příležitostné mapování v terénu,
 • na základě výsledků výzkumů tvorba odborných článků (publikací),
 • pravidelný kontakt s asistenčními systémy vozidel, autonomními a dálkově řízenými vozidly a pohyblivým simulátorem.

Datový analytik pro elektromobilitu a BESIP

 • Odborné zaměření na téma elektromobility a bezpečnosti silničního provozu,
 • analýzy dat z projektu výzkumu v oblasti elektromobility a BESIP, zpracování a publikace výsledků výzkumu,
 • participace na výzkumných projektech (např. TAČR apod.),
 • tvorba databází, dílčích výstupů, informačních materiálů,
 • prezentace na konferencích,
 • práce v kanceláři i jednání na místech řešení zakázky,
 • místo práce: Brno/Ostrava.

Odborník/ice na urbanismus a plánování městské mobility

 • Odborná činnost při realizaci plánů udržitelné městské mobility pro konkrétní město,
 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech,
 • práce na velkých projektech i menších komerčních zakázkách,
 • pravidelné schůzky projektového týmu a jednání se zákazníky/městy,
 • psaní vědeckých článků (v případě zájmu),
 • možnost prezentace výsledků na vědeckých konferencích.

Analytik/analytička v oblasti BESIP

 • analýzy dat z kontinuálního projektu výzkumu v oblasti BESIP, zpracování a publikace výsledků výzkumu,
 • statistické a analytické vyhodnocování dat o nehodovosti,
 • tvorba podkladů a výstupů strategických dokumentů,
 • tvorba databází, dílčích výstupů, informačních materiálů,
 • komunikace s úřady, prezentace na konferencích.

Pracovník hospodářského úseku

 • Činnosti související se správou a údržbou movitého i nemovitého majetku,
 • drobné údržbářské práce a opravy v budovách CDV (občasná práce na pobočkách v Tišnově, Olomouci),
 • součinnost s dodavatelem při větších opravách v CDV,
 • správa a údržba vozového parku,
 • údržba technických místností a péče o venkovní plochy v areálu CDV,
 • nakládání s odpady včetně evidence a hlášení,
 • péče o vozidla CDV.

Dopravní psycholog - vhodné i pro absolventy

 • Komunikace s účastníky dopravní nehody přímo na místě,
 • první psychologická pomoc účastníkům nehody,
 • zpracování získaných dat a jejich zápis do databáze,
 • práce na projektech a vypracování zpráv k projektům,
 • publikování článků,
 • práce v nepravidelném provozu, 12hodinové směny (denní i noční).