Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Automobilový technik pro oblast analýzy dopravních nehod

 • analýza dopravních nehod z hlediska automobilové techniky
 • tvorba simulace nehodového děje v SW VirtualCrash 3
 • práce v terénu na místech dopravních nehod i v kanceláři
 • práce na projektech v nepravidelném provozu, dvanáctihodinové směny (denní i noční, 2 víkendy v měsíci)

Dopravní inženýr pro oblast hloubkové analýzy dopravních nehod

 • analýza dopravních nehod z hlediska dopravní infrastruktury
 • analýza provedení dopravního prostoru
 • aplikace nástrojů bezpečné dopravní infrastruktury
 • řešení problematiky dopravně-bezpečnostního posouzení míst dopravních nehod
 • práce na projektech v nepravidelném provozu, dvanáctihodinové směny (denní i noční, 2 víkendy v měsíci)
 • práce v terénu na místech dopravních nehod i v kanceláři

Výzkumný pracovník – dopravní/stavební inženýr

 • řešení problematiky dopravního inženýrství (dopravní průzkumy, kapacity atd.)
 • řešení problematiky dopravních staveb (studie a dopravně - bezpečnostní posouzení)
 • práce na výzkumných i zahraničních projektech a smluvních zakázkách
 • práce v kanceláři i výjezd do terénu
 • vývojové aktivity a prezentační aktivity

Dopravní modelář – výzkumný pracovník

 • práce na národních (90 %) i mezinárodních (10 %) projektech
 • práce na několikaletých projektech i menších krátkodobých komerčních zakázkách
 • tvorba makroskopických dopravních modelů v prostředí programu PTV Visum/INRO Emme
 • zpracování prostorových a statistických dat
 • psaní vědeckých článků jako výstupů vlastní i týmové činnosti
 • práce v kolektivu 15 lidí technického i humanitního zaměření
 • možnost účasti na zahraničních stážích (v případě zájmu)
 • prezentace výsledků na vědeckých konferencích (v případě zájmu)

Člen nového týmu pro oblast autonomního řízení

Chcete řešit nové výzvy a podílet se na tom, aby byla Česká republika připravena na nástup autonomního řízení vozidel? Nabízíme vám unikátní příležitost podílet se na výzkumu, který ovlivní životy nás všech.

Interní auditor

 • plánování, provádění a vyhodnocování interních auditů všech procesů
 • metodické řízení auditů
 • provádění auditů vybraných projektů a vyhodnocování závěrů škodní komise
 • analýza interních předpisů a procesů, kontrola jejich dodržování a návrhy na úpravu
 • systém řízení rizik (systém FMea)
 • komunikace s vedením společnosti, pravidelné reportování
 • práce na 0,5 úvazku

Dopravní inženýr se specializací na železniční provoz

 • výzkum a ověřování efektivnosti jednotlivých opatření souvisejících s železničním provozem s cílem zvýšení bezpečnosti měření dopravně - inženýrských charakteristik
 • sledování úrovně bezpečnosti na železničních přejezdech vyhodnocování výsledků z terénu
 • podílení se na zahraničních projektech ve výše ovedených oblastech
 • účast na specializovaných seminářích a konferencích

Javascript programátor

 • vývoj interního informačního systému (intranet)
 • vývoj dalších aplikací založených na platformě webového prohlížeče
 • časem možnost samostatných projektů pro výzkumné divize (GIS, laboratoře, ...)