Úvodní strana  »  O nás  »  Kariéra

Nabídka pracovních míst

Projektový manažer mezinárodního projektu „HR Award“

 • řízení a koordinace projektu
 • zodpovědnost za dodržování plánu projektu, koordinaci a postup jednotlivých prací
 • dohled na příslušné legislativní normy a kvalitu realizačních prací
 • interní aktivní komunikace s výzkumnými pracovníky
 • komunikace s poskytovateli dotace a dalšími relevantními subjekty
 • provádění časových odhadů a jejich aktualizací

Výzkumný pracovník v oboru navrhování pozemních komunikací

 • příprava, realizace a vyhodnocení dopravních průzkumů – rychlost, intenzita dopravy apod.
 • práce s daty o nehodovosti – kolizní diagramy
 • návrh opatření na úpravu hlavního dopravního prostoru a přidruženého prostoru - zklidňování dopravy, doprava v klidu, cyklo doprava apod.
 • podílení se na výzkumných projektech se zaměřením na design pozemní komunikace
 • provádění bezpečnostní inspekce, auditu bezpečnosti
 • prezentační činnost

Výzkumný pracovník v oboru autonomních vozidel

 • práce s autonomními vozidly díky zapojení do výzkumu, který vede k prvnímu zkušebnímu provozu autonomních vozidel v České republice
 • možnost podílet se na zvyšování bezpečnosti autonomních vozidel a formovat budoucnost dopravy
 • přístup k nejnovějším technologiím a kontakt se špičkami v oboru na české, evropské i světové úrovni
 • tuzemské i zahraniční služební cesty

Programátor k simulátoru velkých vozidel

 • programátor dopravních scénářů na řidičském simulátoru ve skriptovacím jazyce .LISP
 • Úzká spolupráce s týmem odborníků, kteří navrhují experimenty a dopravní scénáře pro řidičský simulátor.
 • komunikace s externími klienty, kolegy v zahraničí a dodavateli simulátorového HW, SW
 • schopnost samostatné práce při realizaci dopravních scénářů z hlediska programátorských dovedností, z hlediska přehledu základních fyzikálních vlastností vozidel (rychlost, zrychlení, brzdná dráha apod.) a rovněž z pohledu obecného vnímání dopravních situací v reálném provozu.

Ředitel/ka útvaru výzkumu a vývoje

Do našeho týmu hledáme aktivního kolegu nebo kolegyni na pozici ředitele/ředitelky útvaru výzkumu a vývoje. Nabízíme možnost seberealizace, osobního růstu a tvůrčí spolupráce v moderním prostředí výzkumné organizace.

Specialista geoinformatik

Zajištění činností souvisejících s konsolidací infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy (implementační fáze), rozvoj geoinformatických služeb resortu dopravy (vytváření a publikace mapových výstupů, spolupráce a naplňování národní i evropské legislativy související s prostorovými daty, spolupráce s resortními organizacemi na rozvoji nových mapových služeb – např. analýzy nehodovosti, intenzity dopravy, převedení statistiky dopravy do  aj.); spolupráce na vytvoření mapového portálu resortu dopravy.

Javascript programátor

 • vývoj interního informačního systému (intranet)
 • vývoj dalších aplikací založených na platformě webového prohlížeče
 • časem možnost samostatných projektů pro výzkumné divize (GIS, laboratoře, ...)