Úvodní strana  »  Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX

Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX

Potřebujete znát hlučnost libovolného povrchu pozemní komunikace? Chcete ověřit účinnost aplikace obrusné vrstvy se sníženou hlučností dle TKP 7? Zajímá Vás dlouhodobý monitoring akustického chování všech typů povrchů pozemních komunikací v běžném provozu v libovolné fázi jejich životnosti?


Měření hlučnosti povrchu vozovek metodou CPX


Nabízíme vám:

Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX (Close-ProXimity).

Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX  ( 2,18 MB)


Popis:

Dynamická metoda CPX (Close-ProXimity) je založená na měření hluku v malé vzdálenosti od odvalující se referenční pneumatiky. Jde o rychlou metodu, kdy lze měřit a vyhodnocovat dlouhé úseky pozemních komunikací nezávisle na intenzitě okolního dopravního proudu. Tato měření jsou určena k hodnocení hluku styku pneumatika/vozovka, jenž je dominantní složkou hluku v automobilové dopravě od rychlostí cca 40 km/h a výše. Mezinárodně se jedná o jedinou doporučenou metodu pro akustickou charakterizaci povrchu vozovky a jedinou přípustnou metodou v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací MD ČR „Kapitola 7 – hutněné asfaltové vrstvy“ pro prokazování a sledování účinku snížené hlučnosti obrusné vrstvy pozemní komunikace. TKP 7 jsou platné s účinností od 1. 4. 2023 a princip hodnocení je uveden v příloze 7.P6 „Postup pro prokazování a sledování účinku snížené hlučnosti na styku obrusné vrstvy a pneumatiky pojíždějícího vozidla“. Metodu CPX lze využít pro porovnání hlučností jednotlivých typů povrchů či technologií vozovek (např. jemnozrnné, hrubozrnné směsi, technologie grindingu), ověření účinnosti aplikace obrusné vrstvy se sníženou hlučností (nízkohlučné povrchy), ověření účinnosti čištění nízkohlučných povrchů, monitorování akustického chování vozovky v průběhu několika let používání, aj.

Měření provádíme v akreditovaném režimu dle norem ISO 11819-2, ISO/TS 11819-3 a ISO/TS 13471-1, popřípadě s využitím platné certifikované metodiky MD ČR: KŘIVÁNEK, V., a kol. Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže, ISBN 978-80-86502-82-3 i KŘIVÁNEK, V., a kol. Dlouhodobé hodnocení hlučnosti povrchů vozovek, ISBN 978-80-88074-53-3. Pro dlouhodobou porovnatelnost, mezinárodní srovnávání i hodnocení výsledků dle TP 259 využíváme k měření v souladu s ISO/TS 11819-3 pneumatiku Tigerpaw Uniroyal 225/60 R16 SRTT, která je doporučena v automobilovém průmyslu jako standardní pneumatika pro referenční testy dle ASTM F2493-20 jelikož jsou zaručeny stálé vlastnosti této pneumatiky. Naměřené výsledky jsou vždy korigovány na referenční rychlost (dle ISO 11819-2), teplotu (dle ISO/TS 13471-1), tvrdost pneumatiky (dle ISO/TS 11189-3).

K měření využíváme specializovaný přívěs CPX vlastní konstrukce již od roku 2010, od roku 2012 provádíme dlouhodobý hlukový monitoring vybraných úseků pozemních komunikací. Každoročně v ČR najezdíme přes 15 000 km, kdy máme k dispozici minimálně 500 km dílčích analyzovaných segmentů pozemních komunikací ročně. Komplexní měřicí systém CPX je na základě získaných praktických zkušeností a podnětů neustále inovován, mnohé aplikace jsou chráněny duševním vlastnictvím.

Významné výzkumné projekty k měření metodou CPX:

 • MD ČR reg. č. CG712-102-120 Optimalizace technických opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí pozemních komunikací
 • TAČR č. TA01030459 - Změna hluku povrchů vozovek v průběhu několika let používání
 • TAČR č. 2012TE01020168 - Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu
 • TAČR č. TA04021486 - Nástroje pro analýzu a hodnocení environmentálních dopadů hluku vozovek
 • MD ČR Analýza a monitoring hlučnosti povrchů pozemních komunikací
 • TAČR č. - TL02000258 Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek
 • TAČR č. - CK02000121 Stanovení hodnot klasifikačních stupňů pro hodnocení hlučnosti povrchů vozovek v ČR

Nejvýznamnější výstupy CDV k měření metodou CPX:

 • KŘIVÁNEK, V., a kol, Dlouhodobé dopady změn hluku nízkohlučných vozovek pro územní plánování. Certifikovaná metodika. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2022. 95 s. ISBN 978-80-88074-89-2.
 • Křivánek, V., Doporučení a možné hlukové limity k doplnění závazného předpisu TKP 7 ČR. Zpráva. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2022, 7 s.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Brno. Funkční vzorek – Měření nerovností vozovek akcelerometrem na přívěsu CPX. Původce: MACHANEC, J., KŘIVÁNEK, V, 2022, Česká republika. Funkční vzorek, 2022.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Noise Analyser CDV (ANHODAX). Původce softwaru: KŘIVÁNEK, Jan a Vítězslav KŘIVÁNEK. Česká republika. 2022.
 • HABLOVIČOVÁ, B., MARKOVÁ, P., a KŘIVÁNEK, V., The tire/road noise comparison of SMA 11 and cobblestone pavement. In: Proceedings of the 51th International Congress on Noise Control Engineering (Internoise 2022), Glasgow, 21. – 24. 8. 2022, 1–9. ISBN 978-1-906913-42-7.
 • KŘIVÁNEK, V., et al., Assessing the impacts of road noise in relation to residential areas and economic costs through modelling. Akustika, vol. 43, September, 2022, s 2 – 15, ISSN 1801-9064. DOI: 10.36336/AKUSTIKA2022432.
 • HABLOVIČOVÁ, B., KŘIVÁNEK, V., MARKOVÁ, P., Comparison of Exposed Aggregate Cement Concrete Surface and Stone Mastic Asphalt Surface Noise Emissions by Close-Proximity Method. Applied Sciences. 2021; 11(21):10359. https://doi.org/10.3390/app112110359.
 • KŘIVÁNEK, V., MARKOVÁ, P., HABLOVIČOVÁ, B. Economic evaluation road pavements and low-noise pavements. In 27th International Congress on Sound and Vibration, Prague (Česká republika), 11.-16.07.2021. 2021, p. 1-8. ISBN 978-83-7880-799-5.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno. Microphone clip holder for strong attachment of microphone. Původce: KŘIVÁNEK, V., Česká republika, patent č. 308498, 19. 8. 2020.
 • KŘIVÁNEK, V., et al., An economic comparison of the ordinary and low-noise wearing course during the lifetime of roadway. Akustika, vol. 36, September, 2020, s 2 – 15, ISSN 1801-9064.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno. Externí ovladač měřícího softwaru. Původce softwaru: KŘIVÁNEK, J., KŘIVÁNEK, V. Česká republika. 2019.
 • KŘIVÁNEK, V., MARKOVÁ, P., VALENTIN, J., Noise level of road pavements and their acoustic characterization by CPX method according to technical specification TP 259, Akustika, vol. 30, september, 2018, s 64 – 73, ISSN 1801-9064.
 • KŘIVÁNEK, Vítězslav et al. Dlouhodobé hodnocení hlučnosti povrchů vozovek. Certifikovaná metodika. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2017. 52 s. ISBN 978-80-88074-53-3.
 • VALENTIN, J., MONDSCHEIN, P., BUREŠ, P., KŘIVÁNEK, V., Technické podmínky 259 Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností. Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 121/2017-120-TN ze dne 21. listopadu 2017 s účinností od 1. prosince 2017, 26 s.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno. Sensor positioning device, Původce: KŘIVÁNEK, V., EU patent č. EP2604994, 4. 1. 2017.
 • KŘIVÁNEK, V., STRYK, J., JEDLIČKA, J., Čištění nízkohlučných povrchů vozovek a změna jejich hlučnosti na území ČR sledovaná metodou CPX., Hygiena, roč. 61, č. 4, 2016, s. 152 - 156, ISSN 1802-6281.
 • KŘIVÁNEK, V., MARKOVÁ, P., ŠPIČKA, L., Verification of the acoustic parametres of Close-ProXimity method, Akustika, vol. 27, september, 2016, s 13 – 19, ISSN 1801-9064.
 • KŘIVÁNEK, V., PÁVKOVÁ, A., TÖGEL, M., JEDLIČKA, J., CHOLAVA, R., Cleaning Low-Noise Surfaces as a Basic Condition for Improving Pavement’s Acoustic Absorption Capability. Arabian Journal for Science and Engineering, no. 41, iss. 2, pp. 425-431, 2016. ISSN 1319-8025, DOI: 10.1007/s13369-015-1713-y.
 • KŘIVÁNEK, V., MARKOVÁ, P., Změna hlučnosti povrchů vozovek na území ČR sledovaná metodou CPX, Hygiena, roč. 60, č. 4, 2015, s. 137 - 142, ISSN 1802-6281.
 • KŘIVÁNEK, V., a kol. Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže. Certifikovaná metodika. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2014. 55 s. ISBN 978-80-86502-82-3. Tato metodika vznikla za finanční podpory TA ČR.
 • KŘIVÁNEK, V., CHOLAVA, R., EFFENBERGER, K., Měření a srovnání hlučnosti různých druhů komunikací ČR, Hygiena, roč. 59, č. 3, 2014, s. 116 - 122, ISSN 1802-6281.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno. Měřící přívěs CPX. Původce: CHOLAVA, R., KŘIVÁNEK, V. Česká republika. Užitný vzor 20507, 8. 2. 2010.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: nabidka@cdv.cz

Fotogalerie

Měření hlučnosti upraveného povrchu vozovky metodou CPX
Připravený měřicí systém na měření metodou CPX
Připravený měřicí systém na měření metodou CPX
Detail na rozmístění šestice mikrofonů pro metodu CPX

Detail na měřicí pneumatiku SRTT používanou pro metodu CPX
Měření nízkohlučného povrchu v provozu metodou CPX
Ukázka srovnání hlučnosti jednotlivých úseků komunikace D1 měřeno metodou CPX
Ukázka frekvenčního spektra hlučnosti vozovky měřeno metodou CPX