Úvodní strana  »  Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX

Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX

Potřebujete znát hlučnost libovolného povrchu komunikace? Chcete ověřit účinnost aplikace nízkohlučných povrchů vozovek? Zajímá Vás dlouhodobý monitoring akustického chování všech typů povrchů vozovek komunikací v běžném provozu v libovolné fázi jejich životnosti?


Měření hlučnosti povrchu vozovek metodou CPX


Nabízíme vám:

Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX (Close-ProXimity).

Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX  ( 2,05 MB)


Popis:

Dynamická metoda CPX (Close-ProXimity) je založená na měření hluku v malé vzdálenosti od odvalující se referenční pneumatiky. Jde o rychlou metodu, kdy lze měřit a vyhodnocovat dlouhé úseky komunikací nezávisle na intenzitě okolního dopravního proudu. Tato měření jsou určena k hodnocení hluku styku pneumatika/vozovka, jenž je dominantní složkou hluku v automobilové dopravě od rychlostí cca 40 km/h a výše. Mezinárodně se jedná o jedinou doporučenou metodu pro akustickou charakterizaci povrchu vozovky. Lze využít pro porovnání hlučností jednotlivých typů povrchů vozovek, ověření účinnosti aplikace nízkohlučných povrchů vozovek, ověření účinnosti čištění nízkohlučných povrchů, monitorování akustického chování vozovky v průběhu několika let používání, aj.

Měření provádíme v akreditovaném režimu dle posledních návrhů norem ISO 11819-2 a ISO 11819-3 s využitím platné certifikované metodiky Ministerstva dopravy č. j. 104/2014-710-VV/1 ze dne 15. 12. 2014: KŘIVÁNEK, V., a kol. Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže, 55 s., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno, prosinec 2014, ISBN 978-80-86502-82-3. Pro dlouhodobou porovnatelnost i mezinárodní srovnávání výsledků využíváme k měření pneumatiku Tigerpaw Uniroyal 225/60 R16 SRTT, která je doporučena v automobilovém průmyslu jako standardní pneumatika pro referenční testy dle ASTM F2493-08, jelikož jsou zaručeny stálé vlastnosti této pneumatiky. Navíc naměřené výsledky jsou korigovány na referenční rychlost a teplotu.

K měření využíváme specializovaný přívěs CPX vlastní konstrukce již od roku 2010, od roku 2012 provádíme dlouhodobý hlukový monitoring vybraných úseků komunikací. Komplexní měřící systém CPX je na základě získaných praktických zkušeností a podmětů neustále inovován, mnohé aplikace jsou chráněny duševním vlastnictvím.

Významné výzkumné projekty k měření metodou CPX:

  • MD ČR reg. č. CG712-102-120 Optimalizace technických opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí pozemních komunikací
  • TAČR č. TA01030459 - Změna hluku povrchů vozovek v průběhu několika let používání
  • TAČR č. 2012TE01020168 - Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu
  • TAČR č. TA04021486 - Nástroje pro analýzu a hodnocení environmentálních dopadů hluku vozovek

Kontakt: