Úvodní strana  »  Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX

Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX

Potřebujete znát hlučnost libovolného povrchu pozemní komunikace? Chcete ověřit účinnost aplikace obrusné vrstvy se sníženou hlučností dle TP 259? Zajímá Vás dlouhodobý monitoring akustického chování všech typů povrchů pozemních komunikací v běžném provozu v libovolné fázi jejich životnosti?


Měření hlučnosti povrchu vozovek metodou CPX


Nabízíme vám:

Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX (Close-ProXimity).

Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX  ( 1,79 MB)


Popis:

Dynamická metoda CPX (Close-ProXimity) je založená na měření hluku v malé vzdálenosti od odvalující se referenční pneumatiky. Jde o rychlou metodu, kdy lze měřit a vyhodnocovat dlouhé úseky pozemních komunikací nezávisle na intenzitě okolního dopravního proudu. Tato měření jsou určena k hodnocení hluku styku pneumatika/vozovka, jenž je dominantní složkou hluku v automobilové dopravě od rychlostí cca 40 km/h a výše. Mezinárodně se jedná o jedinou doporučenou metodu pro akustickou charakterizaci povrchu vozovky a jedinou přípustnou metodou v souladu s Technickými podmínkami 259 MD ČR „Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností“ pro prokazování a sledování účinku snížené hlučnosti obrusné vrstvy pozemní komunikace. Metodu CPX lze využít pro porovnání hlučností jednotlivých typů povrchů vozovek, ověření účinnosti aplikace obrusné vrstvy se sníženou hlučností (nízkohlučné povrchy), ověření účinnosti čištění nízkohlučných povrchů, monitorování akustického chování vozovky v průběhu několika let používání, aj.

Měření provádíme v akreditovaném režimu dle norem ISO 11819-2, ISO/TS 11819-3 a ISO/TS 13471-1, popřípadě s využitím platné certifikované metodiky MD ČR: KŘIVÁNEK, V., a kol. Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže, ISBN 978-80-86502-82-3. Pro dlouhodobou porov-natelnost, mezinárodní srovnávání i hodnocení výsledků dle TP 259 využíváme k měření v souladu s ISO/TS 11819-3 pneumatiku Tigerpaw Uniroyal 225/60 R16 SRTT, která je doporučena v automobilovém průmyslu jako standardní pneumatika pro referenční testy dle ASTM F2493-08, jelikož jsou zaručeny stálé vlastnosti této pneumatiky. Naměřené výsledky jsou vždy korigovány na referenční rychlost (dle ISO 11819-2), teplotu (dle ISO/TS 13471-1), tvrdost pneumatiky (dle ISO/TS 11189-3).

K měření využíváme specializovaný přívěs CPX vlastní konstrukce již od roku 2010, od roku 2012 provádíme dlouhodobý hlukový monitoring vybraných úseků pozemních komunikací. Do roku 2017 jsme vyhodnotili metodou CPX přes 4 000 km pozemních komunikací. Komplexní měřicí systém CPX je na základě získaných praktických zkušeností a podnětů neustále inovován, mnohé aplikace jsou chráněny duševním vlastnictvím.

Významné výzkumné projekty k měření metodou CPX:

 • MD ČR reg. č. CG712-102-120 Optimalizace technických opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí pozemních komunikací
 • TAČR č. TA01030459 - Změna hluku povrchů vozovek v průběhu několika let používání
 • TAČR č. 2012TE01020168 - Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu
 • TAČR č. TA04021486 - Nástroje pro analýzu a hodnocení environmentálních dopadů hluku vozovek

Nejvýznamnější výstupy CDV k měření metodou CPX:

 • KŘIVÁNEK, Vítězslav et al. Dlouhodobé hodnocení hlučnosti povrchů vozovek. Certifikovaná metodika. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2017. 52 s. ISBN 978-80-88074-53-3. Tato metodika vznikla za finanční podpory TA ČR.
 • VALENTIN, J., MONDSCHEIN, P., BUREŠ, P., KŘIVÁNEK, V., Technické podmínky 259 Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností. Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 121/2017-120-TN ze dne 21. listopadu 2017 s účinností od 1. prosince 2017, 26 s.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno. Sensor positioning device, Původce: KŘIVÁNEK, V., EU patent č. EP2604994, 4. 1. 2017.
 • KŘIVÁNEK, V., STRYK, J., JEDLIČKA, J., Čištění nízkohlučných povrchů vozovek a změna jejich hlučnosti na území ČR sledovaná metodou CPX., Hygiena, roč. 61, č. 4, 2016, s. 152 - 156, ISSN 1802-6281.
 • KŘIVÁNEK, V., MARKOVÁ, P., ŠPIČKA, L., Verification of the acoustic parametres of Close-ProXimity method, Akustika, vol. 27, september, 2016, s 13 – 19, ISSN 1801-9064.
 • KŘIVÁNEK, V., PÁVKOVÁ, A., TÖGEL, M., JEDLIČKA, J., CHOLAVA, R., Cleaning Low-Noise Surfaces as a Basic Condition for Improving Pavement’s Acoustic Absorption Capability. Arabian Journal for Science and Engineering, no. 41, iss. 2, pp. 425-431, 2016. ISSN 1319-8025, DOI: 10.1007/s13369-015-1713-y.
 • KŘIVÁNEK, V., MARKOVÁ, P., Změna hlučnosti povrchů vozovek na území ČR sledovaná metodou CPX, Hygiena, roč. 60, č. 4, 2015, s. 137 - 142, ISSN 1802-6281.
 • KŘIVÁNEK, V., a kol. Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže. Certifikovaná metodika. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2014. 55 s. ISBN 978-80-86502-82-3. Tato metodika vznikla za finanční podpory TA ČR
 • KŘIVÁNEK, V., CHOLAVA, R., EFFENBERGER, K., Měření a srovnání hlučnosti různých druhů komunikací ČR, Hygiena, roč. 59, č. 3, 2014, s. 116 - 122, ISSN 1802-6281.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno. Měřící přívěs CPX. Původce: CHOLAVA, R., KŘIVÁNEK, V. Česká republika. Užitný vzor 20507, 8. 2. 2010.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: nabidka@cdv.cz