Úvodní strana  »  O nás  »  Organizační struktura

Organizační struktura Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Rada instituce

Předseda

 • Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.

Externí členové

 • Ing. Jaroslav Drozd, místopředseda
 • Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Janeček, CSc.
 • JUDr. Václav Kobera
 • Ing. arch. Jaroslav Klaška
 • Ing. Jan Kroupa
 • plk. Ing. Leoš Tržil

Interní členové

 • Ing. Jiří Jedlička
 • Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.
 • Mgr. Roman Ličbinský
 • PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D.
 • Ing. Radim Striegler
 • Mgr. Marek Ščerba
 • Mgr. Michal Šimeček, Ph.D.
 • Ing. Pavel Tučka

Dozorčí rada

Předseda

 • Mgr. Milan Feranec

Místopředseda

 • Mgr. Kamil Rudolecký

Členové

 • Ing. Martin Pípa
 • Ing. Ivo Vykydal
 • Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.

Vedení instituce

Ředitel CDV

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

Útvar ekonomiky a správy (UES)

Světlana Kalábová, ředitelka UES

Útvar grantové kanceláře
a transferu technologií (UGT)

Šárka Želinská, pověřena řízením

Útvar výzkumu a vývoje (UVV)

 

Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb

Mgr. Roman Ličbinský, ředitel divize

Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií

Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka divize

Divize dopravních technologií a lidského faktoru

PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D., ředitel divize