Úvodní strana  »  O nás  »  Organizační struktura

Organizační struktura Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Rada instituce

Předseda

 • Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.

Externí členové

 • Ing. Jaroslav Drozd, místopředseda
 • JUDr. Václav Kobera
 • Ing. arch. Jaroslav Klaška
 • Ing. Jan Kroupa, FEng.
 • brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA
 • doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng.

Interní členové

Dozorčí rada

Předseda

 • Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

Místopředseda

 • Ing. Ladislav Němec

Členové

 • Prof. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M.
 • Ing. Milan Dont, Ph.D
 • Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.

Vedení instituce

Ředitel CDV

Útvar ekonomiky a správy (UES)

Útvar grantové kanceláře
a transferu technologií (UGT)

Útvar výzkumu a vývoje (UVV)

Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb

Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií

Divize dopravních technologií a lidského faktoru