Úvodní strana  »  O nás  »  Akreditace laboratoří a systém managementu kvality

Akreditace

CDV má zavedeno projektové řízení zakázek, certifikován systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 a akreditované laboratoře.

Nová právní forma zachovala zřizovatelskou roli Ministerstva dopravy, které je pro CDV nadále nejvýznamnějším strategickým partnerem, avšak otevřela možnosti k užší spolupráci s ostatními ministerstvy, zejména ministerstvem životního prostředí, vnitra a místního rozvoje. Velmi slibně se rozvíjí spolupráce s kraji, městy i obcemi, s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, drážními organizacemi a také s vysokými školami.

Velkou výzvou je pro nás spolupráce s komerčními firmami, jímž nechceme konkurovat v oblastech, kde funguje a má fungovat komerční sektor, nýbrž být jim oporou či partnerem při zavádění nových technologií získaných buď vlastním výzkumem v CDV nebo prostřednictvím tzv. transferu technologií od široké sítě zahraničních partnerů.

Z výše uvedeného lze formulovat poslání CDV – být uznávanou a odborně nezávislou organizací, jejíž výsledky práce jsou přínosné pro rozvoj dopravního sektoru, a to jak z pohledu občanů, státu, vlády, ministerstva dopravy, samosprávy krajské, městské i obecní, vysokých škol, médií, tak i z pohledu komerčního sektoru. Z toho vyplývá krátce formulovaná mise ústavu: Naše znalosti Vaším zdrojem.


ředitel CDV

Systém managementu kvality

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016 pro výzkumnou, vývojovou a technickou činnost pro potřeby rozvoje a optimalizace dopravní soustavy jako celku, tak i jednotlivých druhů dopravy, včetně dopravních cest.


Certifikát - Systém managementu kvality CS
Certifikát - Systém managementu kvality EN

 

Vedení CDV vyhlásilo politiku kvality, odpovídající celkové strategii instituce a působnosti a funkčnímu zaměření instituce jako celku.