Úvodní strana  »  Lidský faktor v dopravě

Lidský faktor v dopravě

Člověk je hlavním prvkem a zároveň hybatelem dopravního systému, proto je mu věnována společná péče odborníků z přírodních a společenských věd. Zkoumáme jeho chování, potřeby a požadavky v souvislosti s možnostmi dopravních systémů a navrhujeme vhodná opatření.

Průzkumy dopravního chování obyvatel

Zjistíme, za jakými aktivitami lidé cestují, která místa je lákají a jaké dopravní prostředky preferují. Nabízíme klasické průzkumy i průzkumy s využitím GPS technologie.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Průzkumy preferencí uživatelů dopravy

Zjistíme, jaké faktory ovlivňují výběr typu dopravy, jaká je ochota uživatelů dopravy změnit dopravní mód a u kterých skupin obyvatel se které faktory projevují nejvíce. Dokážeme odhadnout, jak se odrazí změna konkrétní dopravní politiky na chování uživatelů dopravy. Analýzy jsou založeny především na ekonometrických modelech diskrétních voleb, které pracují jak s daty o dopravním chování (revealed preference – RP), tak i s výsledky průzkumů vyjádřených preferencí (stated preference – SP).

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Udržitelné dopravní plánování ve městech (SUMP)

Jako zpracovatel metodiky plánů udržitelné městské mobility nabízíme konzultace při jejich zpracování a to jak v přípravné fázi technické dokumentace, tak v analytické části - při realizaci průzkumů a pořizování dat nevyhnutných pro zjištění stávajícího stavu, při specifikaci a sestavení dopravního modelu, při dopravním modelování budoucích scénářů tak i při návrzích opatření a stanovování indikátorů plnění cílů.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Analýza a modelování poptávky po dopravě

Zjistíme pro Vás, jak se mimo jiné změní ochota využívat veřejnou dopravu při změně ceny jízdného, jak lidé zareagují na novou parkovací politiku nebo opatření k podpoře cyklistické dopravy.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Hodnocení nových variant dopravních značek a jejich kombinací z hlediska vnímání a porozumění řidičem

Aby nová dopravní značka, kombinace dopravních značek nebo informační tabule byla pro řidiče přehledná a srozumitelná a mohl se podle ní řídit, je třeba zajistit to, aby byl řidič schopen v krátké chvíli a s minimální námahou zpracovat obrazovou informaci, kterou mu značka zprostředkovává.

Ke zjištění těchto vlastností dopravních značek a tabulí využíváme laboratorní, tzv. psychofyzické experimenty. Těmito experimenty sledujeme schopnost řidiče správně si sdělení interpretovat.
V případě již nainstalovaných opatření dokážeme pozorovat a vyhodnotit chování řidičů na místě.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Management a řízení lidských zdrojů

Nabízíme Vám služby v těchto oblastech:

  • rozvoj manažerských dovedností (především u manažerů dopravních firem) - rozvoj měkkých dovedností, individuální a týmový koučink,
  • facilitace komunikace a řešení konfliktů v týmech (především v dopravních firmách),
  • personální audity,
  • facilitace komunikace mezi managementem a odbory,
  • průzkumy spokojenosti zaměstnanců, motivační audity.

Cena bude stanovena podle Vašeho individuálního zadání.

Řidičský simulátor autobusu a nákladního auta

Nabízíme Vám školení pro pracovníky integrovaného záchranného systému na našem simulátoru nákladního auta a autobusu.

Během výcviku budou řidiči vystaveni simulaci rizikových dopravních situací, které mohou řidiče s právem přednosti v jízdě nečekaně potkat. Výsledky u každého jednotlivce vyhodnotíme z pohledu ovlivnění jejich pozornosti a mentální zátěže během řízení a současného používání asistenčních komunikačních systémů, jako jsou navigace, komunikace vysílačkou apod.

K tématu:
Disponujeme řidičským simulátorem třetí generace s originální kabinou nákladního vozidla usazenou na pohybové základně, která věrně simuluje skutečnou jízdu včetně otřesů a náklonů vozidla.

Cena za školení bude nastavena na základě individuálního zadání.

Protistresové programy pro profesionální řidiče (např. pro dopravní podniky)

Jedná se o programy, které mají za cíl snížit míru stresu u profesionálních řidičů.

Řidiči jsou během své pracovní doby vystaveni mnoha podnětům (tlak a nároky ze strany zaměstnavatele, chování ostatních účastníků silničního provozu, případní cestující), které mohou být a zpravidla jsou velmi stresující. To má za následek více podrážděné reakce, pokles pozornosti atd. V rámci kurzu nabízíme možnost jak pravidelně, tak jednorázově pracovat s těmito řidiči. Cílem je snížení počtu dopravních nehod způsobených profesionálními řidiči a současně snížení míry vyhoření těchto řidičů.

Cena za školení bude nastavena na základě individuálního zadání.

Rehabilitační programy pro řidiče

Jedná se o programy, které mají za cíl vést účastníky kurzu k tomu, aby se nedopouštěli opakovaných přestupků v dopravě a již nepřišli o svůj řidičský průkaz.
V rámci kurzu se nejdříve zaměřujeme na odhalení širších souvislostí ztráty řidičského průkazu. Postupně pracujeme na zvýšení empatie u řidičů a následně se zaměřujeme také na to, jak se v budoucnu vyhnout recidivě problémového chování v dopravě. Program mohou absolvovat řidiči z rozhodnutí soudu, na základě domluvy s PMS (probační a mediační služba) či dobrovolně (pro podpoření snahy o získání řidičského průkazu zpět po polovině trestu odebrání ŘP).

Kurzy jsou určeny pro řidiče, kteří se opakovaně dopouštěli přestupků v dopravě (tzv. se „vybodovali“) a pro řidiče kteří přišli o řidičský průkaz např. z důvodu trestného činu v dopravě (alkohol apod.).

Cena za školení bude nastavena na základě individuálního zadání.

Generel dopravy měst a obcí

Nabídku najdete v kapitole Efektivní doprava a plánování.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: nabidka@cdv.cz