Úvodní strana  »  Info Servis  »  Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Na silnicích dramaticky přibylo usmrcených seniorů, meziročně o 60 %

13.7.2018

V období ledna - června 2018 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 59 seniorů, vloni ve stejném období 37, tj. + 22 osob. Jedná se o nejvyšší počet usmrcených seniorů od roku 2008! Stárnoucí populace (pozn. účastníci silničního provozu nad 65 let) je jedním z dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (dále jen „NSBSP“). Dle předpokladu stanoveného pro rok 2018 nemá být usmrceno více než 111 seniorů, v uplynulém půlroce nemělo být usmrceno více než 44 seniorů, reálně tedy bylo usmrceno o 15 osob více (34 %) nad stanovený předpoklad. Dlužno dodat, že jsou v kategorii seniorů letos zaznamenány vážnější následky dopravních nehod, které se projevily ve zvýšeném počtu usmrcených, na druhou stranu došlo meziročně ke snížení v oblasti těžce zraněných osob – právě o 22 osob. V uplynulém půlroce bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích těžce zraněno 214 seniorů, NSBSP předpokládala maximálně 173 těžce zraněných, tj. + 41 (+ 24 %). V obou sledovaných oblastech dosahují senioři v letošním roce nejhoršího výsledku.

  Elektrokola jsou na vzestupu, mají ale i svá rizika

  11.7.2018

  Na silnicích se stále více pohybují kola, jejichž jezdci dokáží zdolat i ta největší stoupání bez přílišného namáhaní. Jejich kola jsou totiž vybavena elektromotorem. Dle odhadů prodejců se v Česku v současnosti pohybují desítky až stovky tisíc elektrokol. Jde o pozitivní vzrůstající fenomén, nicméně je třeba pamatovat na bezpečnost silničního provozu a dbát na rizika, která jsou s používání elektrokol spojena. Dle výzkumů by 37 % usmrcených cyklistů přežilo nehodu, kdyby mělo na hlavě přilbu. V případě elektrokol by mělo být použití přilby více než samozřejmé! Rychlost a výkon elektrokol je u nás, stejně jako v EU, legislativně omezen na 25 km/h a 250 W. Ovšem i při těchto rychlostech je třeba se plně věnovat řízení, dávat pozor a nepřecenit svou schopnost ovládat kolo.

   Každý týden zemře na silnicích EU tolik osob, jako při haváriích dvou osobních letadel

   26.6.2018

   Nová zpráva Evropské rady pro bezpečnost dopravy ukazuje, že pokrok v oblasti bezpečnosti silničního provozu v EU za poslední čtyři roky stagnoval. Vlády potřebují silnou politickou vůli, jsou nezbytná naléhavá opatření a významné investice do bezpečné infrastruktury, aby každoročně došlo ke snížení o 500 usmrcených na silnicích EU.

    Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu

    29.5.2018

    Česká republika má jako jedna z mála zemí zaveden režim nulové tolerance k alkoholu v dopravě. Kromě nás má nulovou hranici u všech skupin řidičů také Maďarsko, Rumunsko, Estonsko, Srbsko, Rusko, Ukrajina a Slovensko. Několik dalších zemí, kupříkladu Německo, Chorvatsko, Řecko,zavedlo stejné opatření, ale pouze u nových nebo profesionálních řidičů.

     Nové bezpečnostní standardy vozidel

     21.5.2018

     Evropská komise poprvé (mimo snížení usmrcených osob) navrhla také snížení těžkých zranění. Uvedený balíček opatření pro nová vozidla může každoročně zabránit více než 2 000 usmrcením do roku 2032, tzn. deset let po vstupu opatření v platnost.

       

      Starší tiskové zprávy najdete v archivu tiskových zpráv.

      Na stránce Média najdete odkazy na články se stanovisky našich odborníků.

       

      Kontakt

      - vedoucí úseku marketingu