Hodnocení efektivity úprav neřízených křižovatek

Hodnocení efektivity úprav neřízených křižovatek

"Hodnocení efektivity úprav neřízených křižovatek" je webová aplikace vyvinutá na základě znalostí získaných ve výzkumném projektu EFEKTIV. Projekt byl zpracován v rámci programu ALFA, jejímž poskytovatelem je Technologická agentura České republiky.