Pozvánka: Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Pozvánka: Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Dovolujeme si Vás pozvat na akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, které bude probíhat v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, i vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Toto školení Vám nejen přinese odborné informace potřebné k provádění výkonu činnosti auditora, ale také Vás obeznámí se způsobem provádění auditů bezpečnosti, bezpečnostních inspekcí a dalších nástrojů pro zvýšení bezpečnosti pozemních komunikací.

Účastníci budou po absolvování školení připraveni k vykonání zkoušky, kterou je nutné složit na Ministerstvu dopravy před odbornou komisí. Po složení zkoušky na MD účastníci získají povolení k výkonu auditora bezpečnosti pozemních komunikací v ČR.

Školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací sestává ze tří odborných okruhů:

  • teorie nehodovosti a bezpečnosti silničního provozu,
  • utváření bezpečných komunikací pro všechny účastníky silničního provozu,
  • právní a technické předpisy zabývající se bezpečností silničního provozu a prováděním auditu bezpečnosti a bezpečnostních inspekcí na pozemních komunikacích.
Termín školení: 19. – 23. října 2015
Místo konání: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno
Občerstvení: obědy a drobné občerstvení v průběhu školení zajištěno
Cena: 23 500,- Kč, včetně DPH
(při více než lidech z jedné organizace 23 000,-/1 účastníka)
Platba: bankovním převodem na účet 100736621/0100, variabilní symbol - 37310
Termín platby: do 9. 10. 2015
Registrace: www.cdv.cz/skoleni-auditoru-bezpecnosti-pozemnich-komunikaci
Kontakt: , eva.simonova@cdv.cz, 723 281 368

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. zpracovalo metodiky
k provádění auditu bezpečnosti i bezpečnostní inspekce,
které jsou certifikované Ministerstvem dopravy.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ AUDITORŮ BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  ( 137,63 KB)