Proběhla Konference Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II

Proběhla Konference Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II

Ve dnech 11. 9. 2014 - 12. 9. 2014 se v Brně v prostorách nového Dopravního VaV centra konal 2. ročník konference Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II, kterou pořádalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Konference navázala na první ročník Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu I, který se konal před dvěma lety v Moravské Třebové.

Cílem letošní konference bylo pojednat problematiku výzkumu historických cest v širokém spektru výzkumných metod a přístupů, které poskytuje současná věda. Během dvou konferenčních dnů bylo prezentováno celkem 21 přednášek, které se věnovaly teoretickému vymezení, metodologickým přístupům a dosavadním výsledkům bádání. Konferenční jednání bylo rozděleno do tematických bloků zaměřených na geografii, geologii, historii, archeologii, terénní výzkum a informační technologie.

Výstupem z konference bude také recenzovaný sborník, který zpřístupní dílčí výsledky projektu v tištěné podobě.

Akce byla realizována v rámci projektu „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“, který je součástí Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury České republiky.

Výstava: Po stopách starých cest

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. ve dnech 23. 9. – 29. 11. 2014 v Muzeu silnic ve Vikýřovicích koná výstavu pod název „Po stopách starých cest“. Výstava je zaměřená na historii cest v českých zemích a umožňuje nahlédnout do činnosti jejich odhalování v terénu. Ke zhlédnutí jsou pak k dispozici vystavené archeologické nálezy z oblasti rozhraní historického území Čech a Moravy. Výstava je realizovaná v rámci projektu „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“, který je součástí Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury České republiky.