Úvodní strana  »  Výzkum  »  Rozvoj dopravy

Rozvoj dopravy

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., zajišťuje výzkumnou, expertní a servisní činnosti pro Ministerstvo dopravy a další organizační složky státu nebo územní samosprávné celky.

V oblasti rozvoje dopravy jsme se proto zaměřili na koncepční činnosti při rozvoji dopravního sektoru, silniční, integrované a kombinované dopravy, dopravní informatiky a telematiky, nemotorové dopravy a průřezových problémů v dopravě.

Poskytujeme konzultační, informační poradenskou a servisní činnost také ostatním subjektům působícím v odvětví dopravy:

  • tvorba dopravní politiky, expertní posudky rozvojových záměrů dopravy pro všechny její obory,
  • zkoumání dopravní obsluhy regionů a návrhy řešení této problematiky včetně její optimalizace,
  • zajišťování podkladů pro koordinaci státního a resortního statistického zjišťování MD,
  • sledování a vytváření nejnovějších trendů vývoje na poli inteligentních dopravních systémů (ITS),
  • osvětový program praktických návrhů podpory nemotorové dopravy, ať už na úrovni státní správy, samosprávy či zájmové sféry,
  • řešení průřezových problémů ekonomiky dopravy a vyvíjení koncepční činnost při plánování výzkumu v této oblasti.

Tématické oblasti

Kontakt

ředitel:
výzkumná koordinátorka: