Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  City Changers se sešli v Ostravě

City Changers se sešli v Ostravě

Tisková zpráva města Ostravy

8. prosince 2017

Spolu se zimním počasím se blíží období, kdy Ostravu, stejně jako další větší města, začnou trápit smogové situace. Také proto město Ostrava spolupořádá setkání odborníků, kteří mohou pomoci nejen severomoravské metropoli. Výstupem dvoudenní mezinárodní konference s názvem „City Changers“ by měly být základy pro vytvoření národní platformy pro městskou mobilitu. Organizátory konference jsou Svaz měst a obcí ČR, město Ostrava, Centrum dopravního výzkumu a Asociace měst pro cyklisty.

„Dlouhodobě se ve městě věnujeme kvalitě ovzduší a zdrojům, které mají vliv na jeho stav. Absolutní i relativní dopad průmyslu, jakožto tradičního zdroje emisí na Ostravsku, postupem času významně klesá a je již srovnatelný se znečištěním z dopravy nebo malých lokálních zdrojů. Samotný podíl dopravy na znečištění ovzduší v našem městě je odhadován mezi 20 až 80 % v závislosti na lokalitě a ročním období. Důležité je přitom pochopení, že kvalitu životního prostředí můžeme ovlivnit prakticky všichni svým každodenním chováním. Proto si dovolujeme vyzvat veřejnost, aby se stejně jako my nespokojila se současným stavem a pracovala na jeho zlepšení společně s námi,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Problémy s kvalitou ovzduší a dopravní zácpy mají společný zdroj příčin. „Doprava souvisí s rostoucími problémy, ať už jde o bezpečnost dopravy, využití veřejného prostoru, kvalitu ovzduší nebo energetickou náročnost,“ říká ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič. Spotřeba energie pro dopravu činí v ČR 18 kWh/obyvatele/den, což zhruba odpovídá dennímu provozu 20 ledniček. Celých 90 % z toho tvoří fosilní paliva. I v osobní přepravě jsou dominantním módem osobní automobily poháněné spalovacími motory, které zajišťují 61 % přepravních výkonů. „Centrum dopravního výzkumu sleduje trendy v dopravě dlouhodobě. Kupříkladu rozvoj elektromobility životnímu prostředí uleví, na míru nehodovosti a využití cenného prostoru ve městech ale mít vliv spíše nebude,“ doplňuje Jindřich Frič.

Evropská unie pracuje s plány mobility, jejich realizace v tuzemsku ale stále vázne. V českých podmínkách proto vzniká platforma „Partnerství pro městskou mobilitu“, která chce využít stejnojmenného evropského projektu spolukoordinovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Každé město má přitom originální cestu k hledání dlouhodobě udržitelného systému dopravy. Výsledkem by měla být doprava, která je orientovaná na budoucnost a která není jen ekologická, ale i společensky a ekonomicky přijatelná, a tedy udržitelná. Jejím cílem je zajistit mobilitu pro všechny bez ohledu na výši příjmů, společenské postavení a momentální životní situaci. Jednou z inspirací je i Dánsko, které se dlouhodobě umisťuje v čele žebříčků nejšťastnějších zemí světa.  Na konferenci bude poprvé k vidění výstava Spokojení Dánové, která v Ostravě zahajuje svoji pouť po českých a moravských městech. Spoluorganizátory jsou dánská ambasáda a Asociace měst pro cyklisty.

„Součástí dánského receptu na štěstí je i péče o veřejný prostor. Města, v nichž žijeme, mají zásadní vliv na kvalitu našeho života. A to se týká nejen čistoty ovzduší, ale i možnosti volně se pohybovat a trávit v městském prostoru volný čas. Prosazování změn v oblasti městské mobility nebývá snadné, v Dánsku tomu dopomáhá mimo jiné i vysoká míra důvěry a zájem obyvatel o věci veřejné,“ říká velvyslanec Dánského království v České republice Ole Frijs-Madsen. „Výstava Spokojení Dánové ukazuje, že spokojenost obyvatel je nejen podmíněna fungující ekonomikou, ale že podmínky pro fungující ekonomiku sama přímo vytváří,“ dodává velvyslanec.

Dvoudenní mezinárodní konferenci City Changers zahajoval ostravský primátor Tomáš Macura, který k diskutované tématice dodal:

„Ve svém novém Strategickém plánu rozvoje města fajnOVa si Ostrava za velkého přispění svých obyvatel stanovila řadu smělých cílů, a to včetně oblasti mobility. Koncentrované úsilí o zlepšení stavu životního prostředí a kvality života obyvatel ve městě nás vedlo k rozhodnutí ucházet se o titul Evropské zelené město pro rok 2020.“

Do soutěže Evropské zelené město 2020 se přihlásilo třináct měst z dvanácti evropských zemí, mezi nimi také zkušení matadoři z minulých let. Jedná se o belgický Ghent, finské Lahti, portugalský Lisabon a estonský Tallinn. Dalšími kandidáty jsou portugalský Guimarães, italské Prato, islandský Reykjavík, španělská Sevilla, polská Vratislav (Wrocław), britský Aberdeen, maďarská Budapešť, turecká Bursa a za Českou republiku Ostrava. Až do března 2018 budou projekty hodnoceny, v dubnu bude vyhlášen úzký výběr soutěžících a nejpozději v červnu bude v Nejmegenu vyhlášen vítěz, kterému bude udělen titul European Green Capital 2020.

Tisková zpráva: City Changers se sešli v Ostravě  ( 337,96 KB)