Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Evropské prvenství Slovenska ve snižování počtu usmrcených při dopravních nehodách

Evropské prvenství Slovenska ve snižování počtu usmrcených při dopravních nehodách

V roce 2013 zemřelo v zemích EU na následky dopravních nehod 26 025 lidí, dalších 199 000 bylo těžce zraněno. Trend snižování počtu těžce zraněných není tak výrazný jako u počtu usmrcených.

Výsledky analýz prováděných pravidelně Evropskou radou dopravní bezpečnosti ETSC ukazují, že Slovensku se během posledních čtyř let (tj. od zavedení cíle EU snížit počet usmrcených při dopravních nehodách na polovinu do roku 2020) podařilo dramaticky snížit počet osob usmrcených na slovenských silnicích. Údaje z let 2010 – 2013 ukazují, že na Slovensku došlo v tomto období k 37 % snížení počtu usmrcených účastníků silničního provozu. Na základě tohoto úspěchu obdrželi zástupci slovenské vlády 18. června 2014 v Bruselu cenu PIN, která se již od roku 2007 uděluje zemím, které dosahují významného snížení počtu usmrcených při dopravních nehodách.

Problematika bezpečnosti se nedávno ocitla na titulních stranách slovenských médií, neboť 6. června se stala u Piešťan tragická dopravní nehoda školního autobusu, při které zahynuly čtyři gymnazistky, a několik dalších studentů bylo zraněno.

Antonio Avenoso, výkonný ředitel ETSC, prohlásil:

„ Dnes oceňujeme pokrok, kterého Slovensko v posledních letech dosáhlo v oblasti zlepšování bezpečnosti silničního provozu. Avšak výše uvedená tragédie nám připomíná, že naší kolektivní zodpovědností je směřovat naše úsilí tak, aby se úmrtí na silnicích stala minulostí. Doufáme, že toto dnešní ocenění bude pro Slovensko inspirací k realizaci nových dopravně-bezpečnostních opatření. Naléháme na vládu, aby zavedla bodový systém v kombinaci se zvýšenou aktivitou při vymáhání práva, zvýšila počet rychlostních kamer a vyžadovala používání alkoholových zámků pro řidiče opakovaně přistižené při řízení pod vlivem alkoholu.“

Souhrnná zpráva PIN 2014 dále uvádí, že mezi nejúspěšnější evropské země lze zařadit také Španělsko, Řecko a Portugalsko, ve kterých došlo v letech 2010-2013 k více než 30% snížení počtu usmrcených. Naopak ve Finsku, Srbsku a Švédsku došlo pouze k 5 % snížení a v Estonsku a Maltě bylo zaznamenáno dokonce mírné zvýšení počtu usmrcených. Česká republika se s 18 % snížením počtu usmrcených řadí k průměru EU. Aktuální problém ČR představuje zejména bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu (chodci, cyklisté, senioři), neboť počty usmrcených v těchto kategoriích dlouhodobě téměř vůbec neklesají.

Zpráva také poukazuje na to, že vývoj snižování počtu těžce zraněných nekopíruje trend snižování počtu usmrcených. EU v současné době usiluje o harmonizaci klasifikace zranění a sjednocení sběru dat napříč státy EU. Tato aktivita je vedena snahou získat kvalitní podklady pro stanovení cíle EU snížit počet těžce zraněných. ETSC při této příležitosti znovu připomíná svůj návrh stanovení cíle, který by měl spočívat ve snížení počtu těžce zraněných o 35 % v období 2015 – 2020. Tento cíl je poměrně ambiciózní, ale podle ETSC je v jednotlivých zemích EU dosažitelný. Očekává se, že příští rok zveřejní Evropská komise obsáhlejší návrhy týkající se problematiky těžce zraněných v silničním provozu.

Osmá roční zpráva PIN (ETSC Road Safety Performance Index report) vychází z analýz oficiálních dat o nehodovosti, která jsou prověřována dopravně bezpečnostními experty ze zemí EU28, Norska, Švýcarska, Srbska a Izraele. Pro stažení kompletní zprávy a zdrojových dat navštivte www.etsc.eu/pin.

Kontakty pro zájemce o podrobnější informace:
Dudley Curtis, komunikační manažer, dudley.curtis@etsc.eu +32 485 377945
Graziella Jost, projektová manažerka PIN, graziella.jost@etsc.eu
Jindřich Frič, ředitel divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., jindrich.fric@cdv.cz tel. 737 132 603