Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Jak si Česká republika vedla v plnění NSBSP v roce 2017?

Jak si Česká republika vedla v plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2017?

Tisková zpráva

12. 07. 2018, Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., vypracovalo, na základě analýzy podrobných statistik dopravní nehodovosti poskytnutých ŘS DP Policie ČR a informací od odpovědných subjektů za plnění Akčního programu, vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2017. Dokument prošel schvalovacím řízením ve vládě České republiky dne 22. června 2018, pod č.j. 418 a byl jednáním vlády schválen.

Cílem NSBSP 2011 - 2020 je dosáhnout v roce 2020 v porovnání s rokem 2009 snížení počtu usmrcených do 30 dní na úroveň průměru zemí EU, tj. snížení o cca 60 % a snížení počtu těžce zraněných o 40 %. Pro cílový rok revidované Národní strategie k jejímu naplnění je zapotřebí, aby v roce 2020 nebylo usmrceno více než 333 osob (resp. 360 do 30 dní po nehodě) a nebylo těžce zraněno víc než 2 122 osob.

V roce 2017 bylo v České republice usmrceno 54 osob na 1 milion obyvatel. S tímto historicky nejnižším počtem, za dobu trvání České republiky, obsadila 15. příčku z 28 zemí EU, což představuje zlepšení oproti 19. místa v roce 2016. Pozitivní je však trend – zatímco v roce 2010 byla Česká republika 22 % nad evropským průměrem, v roce 2016 pak 16 %, v roce 2017 již „jen“ 10 % nad evropským průměrem. V roce 2017 došlo v České republice k poklesu usmrcených osob vůči roku 2010 o 28 %, s touto bilanci jsme patřili k lepšímu evropskému průměru, neboť v EU byl zaznamenán „jen“ 20% pokles. Je jen zapotřebí, aby sestupný trend následků nehodovosti byl udržen. V absolutních číslech bylo v roce 2017 usmrceno 502, resp. do 30 dnů 577 osob a těžce zraněno bylo 2 339 osob.

Pokud má být vytyčeného cíle pro rok 2020 dosaženo, je zcela nezbytné, aby každý z nás přispěl svým podílem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu:

  • Řidiči všech motorových a nemotorových vozidel respektovali zákonné normy, které se týkají provozu na pozemních komunikacích a zákonů souvisejících.
  • Chodcisi uvědomovali, že jejich tělo je zranitelnější, než motorové vozidlo a patří mezi nejzranitelnější účastníky provozu na pozemních komunikacích.
  • Zvláště děti a stárnoucí populace, jako účastníci provozu na pozemních komunikacích, se chovali obezřetně a odpovědně.
  • Po silnicích jezdila jen vozidla, která jsou v dobrém technickém stavu a která řídí odpovědní řidiči.
  • Státní správa a samospráva pečovaly o stav pozemních komunikací pro bezpečnou jízdu.

Podrobné informace o plnění NSBSP jsou k dispozici zde.

Tisk: Jak si Česká republika vedla v plnění Národní strategie bezpečnosti silničního 01