Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Londýn plánuje snížit maximální rychlost na 20 mph

Londýn plánuje snížit maximální rychlost na 20 mph

Tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC)

01. 08. 2018, Brno

TZ: Londýn plánuje snížit maximální rychlost na 20 mph 01

Starosta Londýna oznámil, že v rámci nového akčního plánu pro bezpečnost silničního provozu Vision Zero plánuje zavést rychlostní limit 20 mph (cca +/- 30 km / h). V rámci tohoto plánu dojde k úpravě ulic, nebudou také chybět radary a posílení kontrol na ulicích jako součást bezpečného systému.

Společně s prací na omezení rychlosti, starosta stanovil cíl snížit počet usmrcených nebo těžce zraněných osob na silnicích v Londýně o 65 % do roku 2022, výchozím obdobím je v tomto případě úroveň z let 2005-2009. Pro rok 2030 byl stanoven samostatný cíl, podle něhož nemá být londýnskými autobusy, resp. ani v nich, usmrcena ani jedna osoba.

Všechny nové autobusy v Londýně budou od letošního roku vybaveny technologií Intelligent Speed Assistance. Město bude také testovat automatické nouzové brzdění pro autobusy, stejně jako zlepšení přímého a nepřímého výhledu řidičů. Existují také plány na zavedení systému „hodnocení hvězd“ pro nákladní automobily, který bude mít za následek, že vozidla, která nebudou vybavena nejnovějšími bezpečnostními technologiemi, budou mít vjezd do města zakázány.

TZ: Londýn plánuje snížit maximální rychlost na 20 mph 02

Zpráva ETSC k dispozici zde.

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Evropská komise přijala v nedávné době významný balíček opatření pro bezpečnost silničního provozu, jejichž cílem je snížit na polovinu počet usmrcených a těžce zraněných osob na silnicích do roku 2030. Pokročilé technologie, zabraňující následkům dopravních nehod na životech a zdraví, se stanou standardem pro všechna nově vyráběná vozidla.

O omezeních vjezdů vozidel do center měst (nejčastěji metropolí) se čím dál častěji hovoří zejména ve spojitosti s produkovanými emisemi. Je však velmi důležité, aby opatření byla předkládána/schvalována ruku v ruce s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Londýnská strategie, resp. akční plán Vision Zero, je dobrým příkladem i pro ostatní města. Snížení maximální dovolené rychlosti má, především díky nižší střetové rychlosti, pochopitelně vliv na následky dopravních nehod. K tomuto kroku je však nutné přistupovat citlivě, zejména s ohledem na možné snížení plynulosti dopravního provozu, tvorbu kolon apod.

Paralela „Londýn – Otrokovice“

V rámci České republiky je pro aktuální dekádu zpracována Národní strategii bezpečnosti silničního provozu (NSBSP), která je průběžně vyhodnocovaná – aktuální informace k vývoji následků dopravních nehod na životech a zdraví vztažmo k NSBSP v roce 2018 jsou k dispozici zde. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) zpracovalo také strategie pro Zlínský kraj a město Otrokovice. Zejména v souvislosti s druhou zmíněnou, tzn. Strategií bezpečnosti silničního provozu města Otrokovice na období 2018-2025, lze hledat určitou paralelu s „londýnskou Vision Zero“. Dokument pojednává o možnostech a způsobech jak snížit dopravní nehodovost na území města a je zároveň konkrétním krokem k ochraně zdraví a životů občanů i návštěvníků. Střednědobým cílem je vytvořit podmínky pro to, aby od roku 2025 na území města Otrokovice nezemřel na následky dopravní nehody žádný člověk a počet těžce zraněných klesl na polovinu. „Jedná se o unikátní počin, který zatím nemá v rámci České republiky obdoby.“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel CDV a dodává: „Kolegové z Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií jsou připraveni zahájit spolupráci i s dalšími městy a kraji, neboť jen systémovým přístupem v realizaci NSBSP se lze dopracovat k vytyčeným cílům.“

TZ: Londýn plánuje snížit maximální rychlost na 20 mph 03

Nepřiměřená rychlost je jedním z dílčích cílů NSBSP. Ačkoli došlo v posledních 3 letech ke snížení počtu usmrcených osob, bylo v loňském roce v důsledku nepřiměřené rychlosti usmrceno 35 % osob, tzn. přibližně každá 3. osoba, která byla vloni usmrcena, přišla o život v důsledku nepřiměřené rychlosti (pozn. jedná se o nejvyšší podíl ze všech dílčích cílů). V letošním roce (leden-červenec) bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti usmrceno 96 osob (meziročně -1, tj. + 1 %) a dalších 364 osob bylo těžce zraněno (meziročně + 27, tj. + 8 %). Podíl nepřiměřené rychlosti na všech usmrcených tak představuje 33 % (nejvyšší podíl v Libereckém kraji – 67 %), v případě těžce zraněných pak 28 % (nejvyšší podíl na Vysočině – 46 %). Detailní informace jsou k dispozici zde.