Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Články a oznámení

Články a oznámení

Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ

4.12.2015

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2015 se v prostorách Centra dopravního výzkumu, v. v. i. uskutečnil tradiční akreditovaný seminář, zaměřený na kontrolu povinností jednotlivých subjektů zapojených do silniční přepravy nebezpečných věcí (ADR). Semináře se zúčastnili pracovníci většiny krajských úřadů, do jejichž pracovní náplně spadá Státní odborný dozor v silniční dopravě (SOD). Seminář byl tento rok věnován především kontrole přepravy nebezpečných věcí v kusech.

6. ročník kulatého stolu CEE Road Safety

29.10.2013

Ve dnech 17-18. 10. 2013 proběhl v budově Centra Dopravního Výzkumu, v.v.i, kulatý stůl zástupců zemí střední a východní Evropy na téma bezpečnost silničního provozu. V pořadí již šestého ročníku této akce, vzešlé z iniciativy rakouského institutu KFV (www.kfv.at), se zúčastnilo přes třicet partnerů převážně z orgánů státní správy, výzkumných institucí a správců pozemních komunikací ze Slovenska, Rakouska, Srbska, Slovinska, Polska, Maďarska, Chorvatska a České republiky.

Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ

21.10.2013

Ve dnech 15. a 16. října 2013 se v prostorách Centra dopravního výzkumu, v. v. i. uskutečnil pravidelný akreditovaný seminář zaměřený na kontrolu povinností jednotlivých subjektů zapojených do silniční přepravy nebezpečných věcí. Semináře se zúčastnili pracovníci většiny krajských úřadů, do jejichž pracovní náplně spadá Státní odborný dozor v silniční dopravě. Seminář byl tento rok věnován především kontrole povinností ADR v provozovnách dopravců, odesilatelů a příjemců nebezpečných věcí.

Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ

6.11.2012

Ve dnech 30. a 31. října 2012 se v prostorách Centra dopravního výzkumu, v. v. i. uskutečnil pravidelný akreditovaný seminář zaměřený na kontrolu povinností dopravce a řidiče při silniční přepravě nebezpečných věcí. Semináře se zúčastnili pracovníci většiny krajských úřadů, do jejichž pracovní náplně spadá Státní odborný dozor v silniční dopravě.

Praktická zkouška žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A a její význam pro snížení dopravní nehodovosti řidičů motocyklů

28.6.2012

Praktická zkouška žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A je ukazatelem, jak žadatel zvládl výcvik praktických dovedností. Pokud je žadatel v autoškole dobře připravený, bude jistou zárukou, alespoň částečné možnosti eliminace vzniku dopravní nehody, zvláště v prvních dvou letech po získání řidičského oprávnění.

Ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2010

13.2.2012

Vyčíslení ztrát z dopravní nehodovosti je důležitou stránkou v oblasti ekonomiky dopravy. Doprava způsobuje řadu negativních externalit, a to jak formou dopravních nehod, zranění účastníků, psychické újmy, tak i škodách na majetku a finančních ztrátách. Právě tyto ekonomické ztráty představují cca 2 % z HDP v EU. V současné době se počet usmrcených osob snižuje. Důvodem může být lepší úroveň zdravotnické péče, vyšší podíl moderních vozidel s lepšími bezpečnostními prvky, v neposlední řadě i legislativní změny a dopravně bezpečnostní kampaně.