Úvodní strana  »  Info Servis  »  Novinky  »  Tisková zpráva: Co přináší nejnovější výzkum pro udržitelnou mobilitu měst, ukázala mezinárodní konference

Tisková zpráva: Co přináší nejnovější výzkum pro udržitelnou mobilitu měst, ukázala mezinárodní konference

Brno, 20. 5. 2016

Martin Anders při zahájení konference

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se v rámci projektu CIVINET snaží zprostředkovat městům nejnovějšího výsledky výzkumu v oblasti udržitelné mobility. Stalo se pořadatelem odborné konference, na kterou se sjeli odborníci nejen od nás, ale i z Evropy a ze zámoří.


Zástupci českých a slovenských měst tak mohli načerpat nejnovější znalosti a využít je při strategickém rozhodování, kam směřovat dopravu v jejich městě do budoucna.

Průběh konference CIVINET

Na konferenci vystoupili zástupci progresivních měst, která dokáží ukazovat cestu v inovacích a inovativním plánování. Nabídli tak své cenné zkušenosti ostatním účastníkům konference. Inspirativním příkladem je město Štýrský Hradec, jehož politika již po tři desetiletí směřuje k naplňování zájmů občanů. „Naše pozvání přijal také profesor Shiftan z Izraele, přední odborník na moderní parkování s využitím nejnovějších technologií “, říká Hana Brůhová, odborný garant akce a výzkumná pracovnice Centra dopravního výzkumu.

CIVINET je síť českých a slovenských měst se širokým záběrem, která pokrývá celou oblast udržitelné, čisté a energeticky efektivní městské dopravy.

Speciální pozornost pak věnuje následujícím tematickým kategoriím:

  • integrované plánování,
  • veřejná hromadná doprava,
  • řízení poptávky po dopravě,
  • cyklistická a pěší doprava,
  • čistá vozidla a paliva,
  • logistika a přeprava zboží
  • a parkování.
Danuše Strnadová a had Eda

Zvláštním hostem konference byla Danuše Strnadová, která v rámci CDV organizuje hru pro děti mladšího školního věku s názvem „Oblékáme hada Edu“. Hra motivuje děti k tomu, aby při cestách do školy využívaly různé způsoby dopravy. Kromě jiného patří mezi takové způsoby i tzv. carpooling, spolujízda, kdy více spolužáků sdílí cestu autem a v dopravě do školy se rodiče střídají. Během dvou týdnů děti dostávají nálepky za každou cestu, kterou vykonají na kole, pěšky, autobusem, tramvají/metrem/vlakem nebo právě s využitím spolujízdy. Hra s názvem „Oblékáme hada Edu“ je českou verzí mezinárodního projektu „Traffic Snake Game“, který probíhá ve více než 1500 školách ve 20 evropských zemích.

Průběh přednášky

Konference CIVINET byla v pořadí druhou výroční, kterou Centrum dopravního výzkumu uspořádalo pro síť měst a obcí. Zúčastnili se jí také náměstek primátora města Olomouce, Aleš Jakubec, a náměstek primátora města Brna, Martin Ander.


Foto: Zdeněk Kolařík

Kontakt:

Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D., výzkumná pracovnice
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno
e-mail: hana.bruhova@cdv.cz
www.cdv.cz


K tématu:

CIVINET Česká a Slovenská republika představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility z České a Slovenské republiky. Zprostředkovává dobrou praxi z oblasti udržitelné dopravy, která byla testována a realizována vybranými evropskými městy v rámci programu «CIVITAS». Program CIVITAS již podpořil více než 800 inovativních a přenositelných řešení ve více než 60 městech.

CIVINET Česká a Slovenská republika nabízí partnerství všem subjektům, které se aktivně zabývají udržitelným dopravním plánováním a mají zájem své potřeby i zkušenosti sdílet. Je také prostředníkem pro zapojení a komunikaci s národními vládami a Evropskou unií.

Průřezovým tématem pro roky 2014 – 2016 je integrované dopravní plánování a tvorba Plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP).

Síť CIVINET je podporována Evropskou komisí a evropským projektem CAPITAL.

http://www.cdv.cz/civinet-sit-k-udrzitelne-mobilite-ve-mestech/