Úvodní strana  »  Novinky  »  Blikající zelená, víte, co znamená?

Blikající zelená, víte, co znamená?

V měsících září a říjen 2019 je plánováno použití blikající zelené na všech světelně řízených křižovatkách na hlavním tahu silnice I/55 městem Břeclav (viz mapa níže).
Město Břeclav se tímto zapojilo do pilotní studie MD ČR „Pilotní studie vlivu zavedení vizuální modifikace signálu volno na SSZ v ČR“, kterou zpracovává Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Cílem studie je zajistit vliv blikající zelené na bezpečnost a propustnost křižovatek s touto úpravou. Studie probíhá v rámci potřeby sjednocování pravidel v silničním provozu s našimi sousedy (Rakousko, Slovensko) a dalšími státy v rámci EU.


News: Blikající zelená, víte, co znamená? 01
News: Blikající zelená, víte, co znamená? 02

Blikající zelená předznamenává konec signálu se zeleným světlem „Volno“. Délka signálu se zeleným světlem zůstane stejná, pouze poslední 4 sekundy signálu „Volno“ bude světlo blikat. Blikat budou pouze tříkomorová návěstidla s tříbarevnou soustavou (viz obrázek). Doplňkové zelené šipky, zelený signál pro opuštění křižovatky a dvoubarevné soustavy se signály pro chodce blikat nebudou. Pro blikající zelenou platí pro řidiče stejná práva a povinnosti jako pro signál se zeleným světlem „Volno“ – viz Příloha č. 9 Světelné signály k vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

News: Blikající zelená, víte, co znamená? 03

Na všech ramenech dotčených křižovatek budou dočasně osazeny dopravní značky upozorňující na úpravu signálního plánu (viz obrázek). Dopravní průzkumy budou probíhat na křižovatkách pomocí kamerového záznamu z dronů, které budou létat poblíž křižovatek (první vzlety budou realizovány již v srpnu), a pak dále pomocí anket (dotazování přímo na ulici, přes webové rozhraní). Úprava stávajícího signálního plánu je plánovaná pouze dočasně na dobu 2 měsíců a po dokončení bude signální plán vrácen do původního stavu.