Úvodní strana  »  Novinky  »  Nejhorší květnová bilance za uplynulých 6 let

Nejhorší květnová bilance za uplynulých 6 let

01. 06. 2018, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Na základě předběžných policejních statistik bylo v období od ledna do května 2018 v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 188 osob, o 27 více než vloni (tj. + 16,7 %). Nejméně usmrcených bylo v uvedeném období evidováno právě v předchozím roce (161), naopak nejvíce v roce 1994 (533). V měsíci květnu bylo usmrceno 56 osob, o 16 více než vloni (tj. + 40 %).

Nejvyšší podíl na výše uvedeném meziročním nárůstu usmrcených osob je evidován u nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, tzn. u chodců. Nepříznivý trend nezvrátil ani měsíc květen, kdy bylo usmrceno dalších 8 chodců (v loňském roce 4, tzn. polovina) V období leden-květen bylo usmrceno 49 chodců, tj. meziročně o 16 více (+ 48 %). Na všech usmrcených se tak od začátku roku chodci podíleli 26 %, tzn. přibližně každá 4. usmrcená osoba byla chodcem. Velmi negativní je letošní bilance i z pohledu NSBSP, která v uvedeném období předpokládala maximálně 32 usmrcených chodců.

Aby byla (v oblasti strategického cíle počtu usmrcených osob) splněna Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP), nesmí být v roce 2018 usmrceno více než 393 osob, tj. o 109 méně než vloni. Měsíčně by tak v průměru nemělo být usmrceno více než 32 osob, tj. o přibližně 9 osob méně než v loňském roce. Musí tedy dojít ke snížení počtu usmrcených osob o přibližně 22 %. Zatím nejvyšší meziroční pokles (- 17,4 %) byl zaznamenán v roce 2016, naopak nejvyšší nárůst (+ 17,5 %) byl zaznamenán v roce 2007 (pozn. rok následující po zavedení bodového hodnocení řidičů). Aktuálně bylo oproti předpokladu NSBSP usmrceno již o 54 osob více, tj. + 40 %. Na základě dosavadního trendu je evidentní, že NSBSP v oblasti usmrcených osob nebude ani v letošním roce splněna.

News: Nejhorší květnová bilance za uplynulých 6 let 01

News: Nejhorší květnová bilance za uplynulých 6 let 02

News: Nejhorší květnová bilance za uplynulých 6 let 03