Úvodní strana  »  Info Servis  »  Novinky  »  Noční rozjezdy v Brně slouží již 71 let

Noční rozjezdy v Brně slouží již 71 let

2. 6. 2017

prof. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Brněnský systém rozjezdů je ojedinělý v tom, že se všechny noční spoje setkají několikrát za noc v pravidelných hodinových či půlhodinových intervalech v jeden čas na jednom místě, tzn., u Hlavního nádraží. Brno pro tento systém má velmi dobré předpoklady, neboť má optimální velikost, jedno dobře definované centrum s napojením na vlak a podobné vzdálenosti všemi směry, byť jsou do systému zapojeny i odlehlé oblasti jako je Útěchov či třeba Sokolnice. V Praze by takový systém zřejmě neúměrně prodloužil cestovní doby, neboť rozloha Prahy s jejími okrajovými a přilehlými oblastmi je mnohem větší. V Ostravě zavedení tohoto systému zase ztěžuje poměrná heterogenita aglomerace. U menších měst je problém s dopravní poptávkou. Mějme na paměti, že Brno je město vysokých škol. Studuje zde téměř sto tisíc vysokoškoláků, což v kontextu faktu, že noční spoje jsou využívány převážně mladšími lidmi, má výrazný vliv na dopravní poptávku.

Současný systém rozjezdů však není v Brně 71 let neměnný. Ještě donedávna byly rozjezdy zajišťovány páteřně tramvajemi, na které navazovaly trolejbusy a autobusy. To znamená, že když někdo chtěl jet třeba z Komína na Vinohrady, musel sednout na trolejbus, pak na tramvaj, na nádraží přestoupit na jinou tramvaj a na Staré osadě opět na trolejbus. Všechno sice pěkně časově navazovalo, spoje na sebe čekaly, ale zavedení nočních autobusových linek jedoucích přes nádraží z a do okrajové části města přineslo na jedné straně výrazné zvýšení pohodlí a na druhé straně také velmi efektivní spojení, která ve dne z kapacitních důvodů vůbec neexistují. Systém funguje naprosto perfektně. Počáteční hlasy o zvýšených dopadech na životní prostředí vedené myšlenkou, že nahrazení tramvají autobusy je neekologické, jsou vyváženy argumentem snížení hluku a spotřeby elektrické energie na napájení sítě kvůli dvěma tramvajím za hodinu.

Jedinou věcí, která by snad stála za zlepšení, je informační systém. Občas se totiž stane, že některý spoj, třeba vlakový, má zpoždění a autobusy na něho čekají. Informace o tom se často nepřenese do informačního systému dopravního podniku a na informačních tabulích například na České, kde čeká na dvě stovky lidí, svítí po dobu 15 minut informace, že spoj přijede za 1 minutu. To je ale jen velmi malá vada kráse jinak perfektního brněnského systému rozjezdů, který umožní každému z jedné okrajové části Brna se dostat několikrát za noc na jeho druhý konec za čas, o kterém by si ve dne mohl jen zdát.