Úvodní strana  »  Info Servis  »  Novinky  »  Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací přispívá ke zvyšování bezpečnosti silniční sítě

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací přispívá ke zvyšování bezpečnosti silniční sítě

Ve dnech 2. a 3. 11. 2015 proběhlo v sídle Centra dopravního výzkumu pravidelné proškolení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Jeho cílem bylo prohloubení znalostí v oblasti bezpečnosti, legislativy a aktuálních trendů v navrhování pozemních komunikací.

Absolvování tohoto školení je nutné pro prodloužení povolení k výkonu činnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací, jehož povolení příslušný auditor získal po úspěšném složení zkoušky na MD dle §18h zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a do 3 let od jeho získání má povinnost absolvovat tento typ školení.

Školení bylo zaměřeno na:

  • zopakování obecných znalostí o nástrojích bezpečné dopravní infrastruktury,
  • vývoj nehodovosti u nás i ve srovnání s dalšími zeměmi,
  • nové legislativní podklady a jejich aktualizace,
  • provádění auditů bezpečnosti a bezpečnostních inspekcí na silnicích nižších tříd,
  • doplňkovou analýzu bezpečnostní inspekce - sledování a vyhodnocení dopravních konfliktů.

Posluchače zaujaly přednášky týkající se problematiky bezbariérového řešení staveb, nasvětlení přechodů, povrchových vlastností vozovek, cyklodopravy, železničních přejezdů apod.

Na závěr školení se přítomní podělili o svoje zkušenosti z konkrétních auditů bezpečností či bezpečnostních inspekcí. Většinu účastníků tvořili projektanti, přesto byly jejich zkušenosti s audity a inspekcemi velmi rozdílné.

Důležité je, že posluchači své znalosti nevyužijí pouze u provádění auditů bezpečnosti či bezpečnostních inspekcí, ale také při své každodenní práci, tedy již při zpracování projektů. To je pro bezpečné utváření komunikací důležitý krok, zvláště u staveb, kde se audity bezpečnosti neprovádějí.

Celý proces tak přispívá ke zvyšování bezpečnosti silniční sítě. To je také smyslem zavedení tohoto systému školení.

Zpracovala Ing. Eva Simonová

pravidelne_skoleni_auditoru_obr3 pravidelne_skoleni_auditoru_obr4 pravidelne_skoleni_auditoru_obr5 pravidelne_skoleni_auditoru_obr6