Termíny školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Termíny školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. pořádá pravidelné školení stávajících bezpečnostních auditorů v Brně v těchto termínech:

  • 3. 11. – 4. 11. 2014
  • 9. 2. – 10. 2. 2015

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací bude prováděno formou teoretické výuky v rozsahu 16 hodin se zaměřením na prohloubení a udržování znalostí dovedností a postupů pro provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle § 38a vyhlášky č. 104/1997. Školení bude mít formu semináře s aktivní účastí školených auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Cílem školení je nejen informovat auditory bezpečnosti o nejnovějších poznatcích, trendech a vývoji v oblasti bezpečnosti silničního provozu, ale také zajistit prostor pro výměnu informací a zkušeností s prováděním nástrojů bezpečného utváření pozemních komunikací.

Více informací a možnost registrace najdete na stránce akreditovaného školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.