Úvodní strana  »  Info Servis  »  Novinky  »  Vyhlášení výsledků fotografické soutěže

Vyhlášení výsledků fotografické soutěže

CIVINET ČR a SR vybral vítěze prvního ročníku fotografické soutěže na dopravní téma

Spolek měst a obcí CIVINET Česká a Slovenská republika vyhlásil letos první ročník fotografické soutěže na dopravní téma. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

1. kategorie – Na co jsem pyšná/ý ve svém městě? / Co bych si přál/a chtěl mít i ve svém městě?
2. kategorie – Co mě pobavilo z oblasti dopravy a života ve veřejných městských prostorech?

V první kategorii zaslané fotografie zachycují především nové úpravy veřejných prostor, např. přednádražního prostoru či náměstí. Úpravy těchto prostor jsou funkční i citlivé k veřejnému prostoru, činí prostor bezpečnější a přívětivější pro pohyb osob a nemotorovou dopravu. „Města se nám pochlubila také s fotografiemi ze svých akcí např. během Dne bez aut, kdy se na ulicích, dočasně uzavřených pro motorovou dopravu, konaly akce pro občany, kteří se mohli vychutnat ulice sloužící především lidem, ne automobilům“, říká Hana Brůhová Foltýnová z Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a sekretariátu CIVINET.

Ve druhé kategorii organizátory soutěže pobavily parkující lodě na silnici či jezdící andělé na kole, nadšenec ve speciální motokáře či elektromotorka, ale také přechod pro chodce vedoucí „odnikud nikam“ nebo nelogické dopravní značení nebo tři jedoucí parní válce za sebou na ulici.

„Z fotografií je patrné, že si jejich autoři uvědomují, jak veliký vliv na život měst doprava má,“ říká Mgr. Radomíra Jordová z Centra dopravního výzkumu, v. v. i., za sekretariát CIVINETu. „Řada problémů se lépe reflektuje, když je dokážeme posunout i do legrace či alespoň odlehčit, když je můžeme sdílet s ostatními. Když budete mít jasnou vizi, čeho chcete ve svém městě dosáhnout, najdete inspiraci i spoustu už vyzkoušených opatření. A i s nimi je možné se seznámit prostřednictvím sítě CIVINET“, dodává.

O vítězných fotografiích rozhodla na svém prosincovém jednání Řídící rada CIVINETu. Vítězné fotografie fotografické soutěže CIVINET za rok 2016 jsou tyto:

Kategorie „Na co jsem pyšná/ý ve svém městě / co bych si přál/a mít ve svém městě“:

  1. „Nový vodní prvek na náměstí v Bruntále“, foceno 25. 6. 2010, autor: František Kučera
  2. „Cyklostezka v Houtenu (Nizozemí)“, autor: Ing. arch. Petr Ondráček, město Třebíč
  3. „Den bez aut v Žilině, 22. 9. 2016“, autor: Mgr. Luboš Slebodník, město Žilina

Kategorie „Co mě pobavilo z oblasti dopravy a života ve veřejných městských prostorech“:

  1. „Přechod pro chodce - odnikud nikam“, autor: pan Omasta, město Svit
  2. „Žádná bariéra není pro cyklostezku problém“, foceno v Aradu, Rumunsko, 10. 7. 2016, autor: Mgr. Jiří Starý, město Ústí nad Labem
  3. „Parkování lodí na ulicích“, foceno na Sicílii, autor: Roman Málek

Cena veřejnosti:

Den bez aut v Žilině, 22. 9. 2019, autor: Mgr. Luboš Slebodník, město Žilina

Komentář autora k této fotografii:

Uzávierka ulice V. Spanyola v Žiline, uzavretá pre motorové vozidlá v čase od 7:00 – 17:00 hod. Tento priestor bol využitý pre súťaže žiakov žilinských základných škôl, ktorí medzi sebou súťažili zbieraním bodov za jednotlivé úlohy pri daných stanovištiach. Úlohy boli zamerané na tému doprava a udržateľná mobilita. Túto detskú aktivitu oživila hudobná skupina, ktorá na klientskom parkovisku pred MsU nielen deťom ale aj okoloidúcim spríjemnila tento deň svojou hudbou. V tento deň premávala mestská hromadná doprava bezplatne.

Všem autorům zaslaných fotografií děkujeme a výhercům blahopřejeme.

Všichni, kdo zaslali své fotografie do této soutěže, obdrží nově připravovanou publikaci CIVINETu a Centra dopravního výzkumu, v. v. i., s názvem Management parkování a možnosti jeho využití v praxi: Zkušenosti z evropských měst.


Kontakty

Mgr. Radomíra Jordová, Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD.
Sekretariát CIVINET
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
e-mail: radomira.jordova@cdv.cz a hana.bruhova@cdv.cz
http://www.civinet.cz


Spolek CIVINET Česká a Slovenská republika byl zapsán do spolkového rejstříku 15. listopadu 2014, IČO 03519996. Jedná se o síť měst a obcí se zájmem o udržitelnou mobilitu a inovativní řešení v dopravě. Jde o jednu z deseti sítí CIVINET, které působí na území EU.

V současné době má CIVINET České a Slovenské republiky 21 členů, z toho 16 měst (11 z České republiky a 5 ze Slovenska). Do regionální sítě měst, která usilují o udržitelnou mobilitu, se ke konci roku 2015 zapojilo i hlavní město ČR Praha.

Spolupráci měst a odborníků v oblasti udržitelné mobility nastartoval program CIVITAS, který podpořil již více než 800 inovativních řešení ve více než 60 městech. Věnuje se tématům z oblasti parkovací politiky, veřejné hromadné dopravy, řízení poptávky po dopravě, cyklistům a pěším, čistým vozidlům a palivům a logistice a přepravě zboží.