Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Tiskové zprávy - archiv  »  Tisková zpráva: Založení Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV)

Tisková zpráva: Založení Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV)

Dne 8. září 2009 byla založena Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV), která sdružuje veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy a kraji. Posláním RAV je usilovat o zlepšování efektivity aplikovaného výzkumu pro veřejný i soukromý sektor a zvyšování jeho přínosu pro rozvoj celé společnosti. Bude vykonávat činnosti při formulaci politiky aplikovaného výzkumu v oblastech fungování veřejného sektoru, obdobně jako Akademie věd České republiky zajišťuje takové činnosti týkající se základního výzkumu a Konference rektorů vysokých škol pro univerzitní výzkum. Při formulaci politiky výzkumu, vývoje a inovací v České republice bude partnerem orgánů státní správy i samosprávy.

Na svém ustavujícím jednání RAV formulovala své stanovisko k současnému stavu reformy organizace a financování výzkumu v ČR ve formě svého prohlášení. V prohlášení se upozorňuje mj. na to, že připravovaná reforma ve své podstatě zužuje pojem aplikovaného výzkumu jen na výzkum průmyslový. V některých případech zcela, v jiných významně opomíjí aplikovaný výzkum, jehož uživatelem je stát a veřejný sektor jako celek. Přitom právě stát musí zajišťovat celou řadu oblastí, k jejichž udržitelnému rozvoji je výzkum nezbytný (školství, životní prostředí, zemědělství, doprava, sociologie, bezpečnost práce apod.).

Předsedou RAV byl zvolen Karel Pospíšil, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., místopředsedy pak František Kocourek, ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., a Ivo Tábor, ředitel Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více informací:
Banner RAVYZ