Úvodní strana  »  Info Servis  »  Tiskové zprávy  »  Tiskové zprávy - archiv

Tiskové zprávy - archiv

 

Pozvánka na tiskovou konferenci ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR

23.7.2012

Dovoluji si Vás pozvat na tiskovou konferenci ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR, která bude zaměřena na dopravní nehodovost o prázdninách a řidiče motocyklisty.

Tisková konference se bude konat 25. července 2012 v 11.00 hodin v budově Policejního prezidia ČR.

Na Vaše setkání se těší ředitel služby dopravní policie, plk. Ing. Leoš Tržil, Mgr. Zuzana Strnadová z Centra dopravního výzkumu a lektor motoškoly Automotodromu Brno, pan Josef Šiler.

celý text zprávy…

 

  Poklepání základního kamene Dopravního VaV centra

  11.2.2011

  V Brně dne 11. 2. 2011 v 15,00 hodin v budově Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) Líšeňská 33a v Brně se uskuteční slavnostní poklepání základního kamene „Dopravního výzkumného a vývojového centra“ s následnou tiskovou konferencí s ministrem dopravy Vítem Bártou, primátorem města Brna Romanem Onderkou, senátorem Karlem Korytářem. Pozváni byli kromě zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které prostředky na výstavbu centra poskytlo, také ministr vnitra Radek John, 1. náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková, policejní prezident Petr Lessy a další významní hosté.

  Tisková zpráva: Založení Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV)

  9.9.2009

  Dne 8. září 2009 byla založena Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV), která sdružuje veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy a kraji. Posláním RAV je usilovat o zlepšování efektivity aplikovaného výzkumu pro veřejný i soukromý sektor a zvyšování jeho přínosu pro rozvoj celé společnosti. Bude vykonávat činnosti při formulaci politiky aplikovaného výzkumu v oblastech fungování veřejného sektoru, obdobně jako Akademie věd České republiky zajišťuje takové činnosti týkající se základního výzkumu a Konference rektorů vysokých škol pro univerzitní výzkum. Při formulaci politiky výzkumu, vývoje a inovací v České republice bude partnerem orgánů státní správy i samosprávy..

  Tisková zpráva: Evropské porovnání nehodovosti a role krajů a obcí při zvyšování bezpečnosti silničního provozu

  20.3.2009

  Dne 19. března 2009 se na půdě Parlamentu České republiky uskutečnil seminář „Evropské porovnání nehodovosti a role krajů a obcí při zvyšování bezpečnosti silničního provozu“. Seminář byl organizován společně Evropskou radou pro bezpečnost dopravy (ETSC), Ministerstvem dopravy ČR a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. pod záštitou Oldřicha Vojíře, předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Seminář je součástí oficiálního programu českého předsednictví v Radě EU. Jeho cílem je hledání cest k většímu zapojení krajských orgánů a místních samospráv do zvyšování úrovně bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Zahájení semináře předcházel brífink ministra dopravy Petra Bendla, který následně ve svém zahajovacím projevu potvrdil, že bezpečnost silničního provozu patří mezi priority resortu dopravy. Semináře se zúčastnilo přes 160 účastníků - senátorů, poslanců, dopravní policie, představitelů krajů a měst, profesních sdružení i nevládních organizací.