Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Institucionální repozitář Centra dopravního výzkumu

Institucionální repozitář Centra dopravního výzkumu

Institucionální repozitář slouží k ukládání, šíření a archivaci výsledků vědy a výzkumu v digitální podobě. U výsledků jsou vždy zveřejňovaná metadata, pokud jsou dostupné, tak i odkazy na plný text díla. U výsledku, kde nám to umožňují licenční podmínky, či neporušujeme obchodní tajemství nebo práva třetích stran, jsou zveřejněná plná znění děl. Jako institucionální repozitář využíváme OBD Public, zdrojem informací obsažených v tomto systému jsou data vložená do OBD (Osobní bibliografická databáze). Do systému jsou vkládány pouze výsledky vědy a výzkumu, u kterých jsou v autorském týmu nebo mezi původci vědci Centra dopravního výzkumu.

Vstup do repozitáře