Úvodní strana  »  Akce  »  Nabídka organizace akcí: KONFERENCE +  »  Akreditovaná konference Doprava, zdraví a životní prostředí

Akreditovaná konference Doprava, zdraví a životní prostředí, Brno, 19. – 20. 11. 2018

Konference organizovaná pravidelně každý sudý rok již od roku 2004 je akreditována podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Cílem ročníku 2018, s podtitulem Životní prostředí jako součást udržitelné mobility, bylo přinést aktuální poznatky z oblasti udržitelné mobility, jejího vývoje v budoucnosti, plánování a aplikace v praxi ve vztahu k životnímu prostředí. Přednesené příspěvky se týkaly především řešení problematiky kvality ovzduší, hlukové zátěže, interakce dopravy a přírody, zavádění čistší dopravy a její udržitelnosti. Představena byla také opatření vedoucí k omezování negativních vlivů dopravních procesů. Mezi účastníky konference se zařadili jak zástupci ministerstev (MD, MŽP a MZd), která také převzala záštitu nad konáním akce, tak také účastníci ze státní správy, výzkumných pracovišť, vysokých škol, měst a obcí i soukromých subjektů a nevládních organizací.

Podrobnosti o konferenci a prezentované příspěvky jsou k dispozici na webových stránkách https://dzzp.cdv.cz/.

Fotogalerie

Akreditovaná konference Doprava, zdraví a životní prostředí 01
Akreditovaná konference Doprava, zdraví a životní prostředí 02
Akreditovaná konference Doprava, zdraví a životní prostředí 03
Akreditovaná konference Doprava, zdraví a životní prostředí 04


Akreditovaná konference Doprava, zdraví a životní prostředí 05
Akreditovaná konference Doprava, zdraví a životní prostředí 06
Akreditovaná konference Doprava, zdraví a životní prostředí 07
Akreditovaná konference Doprava, zdraví a životní prostředí 08