Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Analytická studie pro návrh budování parkovacích kapacit nákladních vozidel na silnicích I. třídy

Analytická studie pro návrh budování parkovacích kapacit nákladních vozidel na silnicích I. třídy

Název zakázky: Analytická studie pro návrh budování parkovacích kapacit nákladních vozidel na silnicích I. třídy
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín řešení: 14. 8. 2017 – 27. 2. 2018

Stručný obsah

Zpracování studie poptávky po odstavných a parkovacích stáních nákladních vozidel (nad 3,5 t) na silnicích I. třídy v ČR.

S využitím dostupných dat o silniční nákladní dopravě byly s maximální reálnou mírou přesnosti vytipovány úseky s nejvyšší poptávkou po využití odpočívek a navrženy lokality pro rozšíření stávajících odpočívek či vybudování nových.

V rámci zakázky jsme realizovali tyto aktivity:

 1. Analýza analogických řešení v okolních státech, případně v jiných státech EU.
 2. Analýza dostupných dokumentů a dat s následnou prognózou vývoje intenzit nákladní dopravy na silnicích I třídy.
 3. Příprava síťové analýzy silnic I. třídy s kategorizací úseků dle jejich využití nákladními vozidly a intenzitou nákladní dopravy.
 4. Tvorba a kalibrace modelu pohybu nákladních vozidel po silnicích I. třídy s cílem určit strukturu nákladní dopravy na jednotlivých úsecích. Součástí byly následující činnosti:
  • vyhledání zdrojů a cílů nákladní dopravy v okolí silnic I. třídy,
  • analýza dat z nákladních vozidel vybavených systémem GPS
  • a dotazníkové šetření (významná logistická centra, vybrané úseky silnic I. třídy).
 5. Určení úseků silnic I. třídy s nedostatečnou kapacitou odpočívek (současný a budoucí stav).
 6. Návrh vhodných lokalit pro rozšíření kapacity stávajících odpočívek/vybudování nových odpočívek.

Fotogalerie

Hrušky
Mikulov
Mošnov
Slavkov