Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších projektu  »  Aplikace nízkonákladových senzorů pro měření kvality ovzduší v souvislosti s dopravními opatřeními

Aplikace nízkonákladových senzorů pro měření kvality ovzduší v souvislosti s dopravními opatřeními

Název projektu: Aplikace nízkonákladových senzorů pro měření kvality ovzduší v souvislosti s dopravními opatřeními
poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR, program EPSILON
termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Anotace

Projekt je zaměřený na výzkum a vývoj systému na bázi nízkonákladových senzorů, který bude možné využít k monitoringu kvality ovzduší s odpovídající kvalitou produkovaných dat, reprodukovatelností měření a robustnosti celého systému. Systém bude využíván jako alternativa k nákladným měřením certifikovanými referenčními a ekvivalentními metodami. Předpokládá se využití vyvíjeného systému jako základního stavebního kamene v systémech ITS s návazným přijímáním dopravních opatření ke zlepšení kvality ovzduší a rovněž např. v rámci konceptů Smart Cities, které kladou mj. důraz na bezprostřední dostupnost dat obyvatelům.