Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších projektu  »  Aplikace znalostí soudní rozhodovací praxe při odškodňování obětí dopravních nehod dle nového občanského zákoníku

Aplikace znalostí soudní rozhodovací praxe při odškodňování obětí dopravních nehod dle nového občanského zákoníku

Název projektu: Aplikace znalostí soudní rozhodovací praxe při odškodňování obětí dopravních nehod dle nového občanského zákoníku
poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky

Anotace

Primárním cílem projektu bylo reagovat na potřebu nezávislého státního orgánu vykonávajícího soudní moc objektivně vyhodnotit příčiny a souvislosti dopravních nehod a na jejich základě pak rozhodnout o způsobu a výši odškodnění. Jeho potřebnost a přínos je zřejmý od zavedení nového občanského zákoníku, ve kterém již není možné dohledat tabulkové hodnoty a výše odškodnění tedy závisí pouze na argumentační schopnosti a zkušenosti soudců.

Sekundárním cílem bylo vytvořit softwarovou databázi soudních rozhodnutí tříděnou dle definovaných kritérií umožňující na základě vstupních parametrů dohledávání konkrétních, již přiznaných částek z pravomocných soudních rozhodnutí, zejm. v oblasti nemateriální újmy (bolestné, ztížení společenského uplatnění).

Databázi judikatury k náhradě újmy na zdraví lze nalézt na www.datanu.cz