Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Běžné prohlídky silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje

Běžné prohlídky silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje

Název zakázky: Běžné prohlídky silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín řešení: 1. 1. 2014 – 30. 9. 2017

Stručný obsah

Provedení běžných prohlídek silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje (kromě území města Brna) dle zákona č. 13/1997 Sb. a dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.

Běžné prohlídky silnic jsme pravidelně prováděli po dobu více jak 3 a půl roku. Během této doby byla každá silnice I. třídy v Jihomoravském kraji (kromě města Brna) pravidelně zkontrolována 2x týdně.

Prohlídky byly vykonávány z jedoucího vozidla vybaveným majáky. V případě, že osoba provádějící prohlídku - inspektor, zahlédl nějakou poruchu, odstavil bezpečně vozidlo (a zapnul maják), aby ji mohl zaznamenat.

Záznam poruch jsme prováděli pomocí chytrého mobilního telefonu s aplikací DIKOS. Při pořízení fotografie poruchy došlo zároveň k automatickému zaznamenání polohy díky vestavěné GPS v mobilním telefonu. Po doplnění komentáře jsme záznamy odesílali odpovědným osobám na Ředitelství silnic a dálnic.

Mezi nejčastěji zaznamenané poruchy patřily výtluky, vytržené nebo poničené směrové sloupky, vyvrácené značky a poškozená svodidla.

Fotogalerie

Běžné prohlídky silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje 01
Běžné prohlídky silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje 02
Běžné prohlídky silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje 03
Běžné prohlídky silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje 04

Běžné prohlídky silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje 05
Běžné prohlídky silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje 06
Běžné prohlídky silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje 07
Běžné prohlídky silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje 08