Bezpečné sloupy v dopravě

Bezpečné sloupy v dopravě

Číslo projektu: CK03000012
Doba řešení: 01/2022 – 12/2024

Představení projektu:

Cílem projektu je na základě výzkumu nehod se svislými konstrukcemi dopravního značení a díky úpravě tuhosti vláken vyztuženého polymeru zvýšit pasivní bezpečnost svislých prvků konstrukcí zasahujících do dopravního prostoru. Na základě výzkumu vlivu typu a poloh výztuží a směsí polymeru s ohledem na absorbující nárazovou práci bude inovován stávající a následně vyvinut nový systém nosných prvků dopravního značení, který bude mít potenciál snížit riziko úmrtí, závažných zranění a materiálních škod na dopravních prostředcích.

Koordinátor projektu: GDP KORAL, s.r.o.

Partneři projektu:

  • GDP KORAL, s.r.o.
  • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Výsledky projektu:

Sloupek z vlákny vyztuženého kompozitu pro samostatně stojící značky – funkční vzorek - prvek či dílec z vlákny vyztuženého plastu využitelného v konstrukčním stavitelství. Konkrétní typ produktu bude vybrán až během řešení projektu, podle kriteriálního výběru s cílem nejvhodnějšího produktu pro zavedení na trh. Unikátní kombinace výztužných prvků a způsobu jejich aplikace a rozdělení po průřezu by mělo vést k výraznému řádovému snížení odporu k nárazu. Bude se jednat o náhradu sloupku s využitím stávajících navazujících kotvení a přípojů dopravních značek.

Sloupek z vlákny vyztuženého kompozitu pro samostatně stojící značky – funkční vzorek - prvek či dílec z vlákny vyztuženého plastu využitelného v konstrukčním stavitelství. Konkrétní typ produktu bude vybrán až během řešení projektu, podle kriteriálního výběru s cílem nejvhodnějšího produktu pro zavedení na trh. Bude se jednat o nový inovativní tvar příčného řezu, materiálové složení po průřezu, včetně kotvení a přípojů značek. Ty budou z vhodně vybraného materiálu.

Konstrukční systém / prvek svislého sloupku – užitný vzor - prvek nebo celý systém svislého značení z vyvinuté směsi z vlákny vyztuženého plastu, který bude mít prokazatelně výhodnější pasivní bezpečnost než stávající ocelové řešení. K ochraně bude vybrán klíčový prvek, tvar či rozmístění výztuží vedoucí ke změně tuhosti, nebo celý systém kotvení - sloupek uchycení značky bez štítu.

Technologie výroby prvků s proměnou tuhostí po průřezu - ověřená technologie výroby kombinovaných prvků z vlákny vyztuženého plastu a splňující požadavky vyšší pasivní bezpečnosti. Technologie výroby modifikovaného kompozitu se změnou tuhosti po průřezu příčného řezu.

Aplikační listy - aplikační listy užití na silniční síti v ČR a EU: Dokumentace, která bude obsahovat doporučení kam a proč a jak umístit sloupky se zvýšenou pasivní bezpečností z hlediska návrhu dopravního značení a jeho realizace.

Kontakt: eva.ksicova@cdv.cz

CS Financováno Evropskou unií_POS_POS
Logo TAČR černobílé svg

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2030.

www.tacr.cz www.mdcr.cz