Úvodní strana  »  Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací

Nově byl do českého práva zaveden pojem auditor bezpečnosti pozemních komunikací. Auditorem bezpečnosti pozemních komunikací se může stát žadatel, který je bezúhonný a prokázal odbornou způsobilost podle § 18i, zákona o pozemních komunikacích. Povolení provádět audit bezpečnosti pozemních komunikací poté vydává Ministerstvo dopravy. Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je oprávněn provádět audity bezpečnosti pozemních komunikací, bezpečnostní inspekce a prohlídky pozemních komunikací. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. je akreditovaným školicím střediskem auditorů bezpečnosti pozemních komunikací — více zde:

Školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací