Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Bezpečnostní inspekce v nehodových úsecích – vybrané silnice I. tř. ve Zlínském kraji

Bezpečnostní inspekce v nehodových úsecích – vybrané silnice I. tř. ve Zlínském kraji

Název zakázky: Bezpečnostní inspekce v nehodových úsecích – vybrané silnice I. tř. ve Zlínském kraji
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín řešení: 18. 12. 2017 – 23. 10. 2018

Stručný obsah

Provedení bezpečnostních inspekcí v nehodových úsecích na vybraných deseti silnicích I. třídy ve Zlínském kraji.

Zakázka zahrnovala tyto činností: přípravné práce, prohlídka lokality, inspekce, měření rychlosti, analýza dopravní nehodovosti, hodnocení dříve provedených opatření, identifikace rizik, návrh nových opatření, zpracování zprávy a vyhodnocení měření.

Příklady nehodových míst

„Nahuštěné” dopravní značení, chybějící návěsti před křižovatkou
Pozdní začátek svodidel (havarující vozidlo nezachytí)
Vozidlo při dávání přednosti zasahuje do profilu dráhy
Nenápadné svislé značení, pozdní přechod přerušované čáry na souvislou

Chybějící přechod mezi parkovištěm u zámku a poštou
Mizející přechod pro chodce
Nejasná hranice křižovatky, řidiči stojí daleko od reálné hranice
Namísto řadicího pruhu je zde dopravní stín...