Úvodní strana  »  Bezpečnostní poradci ADR  »  Bezpečnostní poradci - Požadované přílohy k přihlášce

Požadované přílohy k přihlášce

Přihláška ke zkoušce pro získání osvědčení bezpečnostního poradce:

  • doklad o absolvování školení (originál)
  • doklad o bezúhonnosti (výpis z Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, originál)
  • doklad o maturitní zkoušce, popřípadě vysokoškolský diplom (fotokopie)

Přihláška ke zkoušce pro prodloužení osvědčení bezpečnostního poradce:

  • doklad o bezúhonnosti (výpis z Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, originál)
  • kopii osvědčení bezpečnostního poradce (originál s sebou na zkoušku)

Upozornění: dle platného zkušebního řádu uchazeči na zkoušku pro prodloužení platnosti nemusí dokládat doklad o absolvování školení.