Úvodní strana  »  Bezpečnostní poradci ADR  »  Bezpečnostní poradci - termíny zkoušek na rok 2019

Vyhlášení termínů a místa konání zkoušek pro získání a prodloužení osvědčení o způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou pro rok 2019

Termín konání zkoušky Uzávěrka přihlášek Poznámka
Čtvrtek 24. 01. 2019 10. 01. 2019  
Čtvrtek 28. 02. 2019 14. 02. 2019  
Čtvrtek 04. 04. 2019 21. 03. 2019  
Čtvrtek 09. 05. 2019 25. 04. 2019  
Čtvrtek 13. 06. 2019 30. 05. 2019  
Čtvrtek 18. 07. 2019 04. 07. 2019  
Čtvrtek 05. 09. 2019 22. 08. 2019  
Čtvrtek 17. 10. 2019 03. 10. 2019  
Čtvrtek 21. 11. 2019 07. 11. 2019  
Čtvrtek 19. 12. 2019 05. 12. 2019  

Místo konání:
Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. Začátek vždy od 10:00 hodin.
Ministerstvo dopravy si vyhrazuje právo změny místa zkoušky, popřípadě zrušení vypsaného termínu zkoušek v případě velmi malého počtu přihlášených uchazečů. Výše uvedené oznámení bude zveřejněno též na internetových stránkách Ministerstva dopravy a CDV v. v. i.

Upozorňujeme zájemce o vykonání zkoušky bezpečnostních poradců, že před termínem uzávěrky přihlášek nemůžeme vždy garantovat přihlášení na vybraný termín zkoušky z důvodu naplnění kapacity. Doporučujeme se přihlásit na vybraný termín s dostatečným předstihem.