Úvodní strana  »  Bezpečnostní poradci ADR

Zkoušky bezpečnostních poradců ADR

Upozorňujeme, že na termíny zkoušek od 1.1.2020 pověřilo Ministerstvo dopravy ve smyslu ustanovení bodu 1.8.3.10 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) organizací zkoušek bezpečnostních poradců v silniční dopravě Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o., IČ: 70898219, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Bližší informace, včetně aktuálních termínů zkoušek, naleznete zde.

Zajištění externího bezpečnostního poradce

Nabízíme zajištění služby externího bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR) i železnici (RID), u odesilatelů, dopravců a příjemců nebezpečných věcí.

Metodiky

Kontakt

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno


tel.: 541 641 745