Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších projektu  »  Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS)

Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS)

Název projektu: Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS)
poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR, program: CENTRA KOMPETENCE
Termín realizace: 1.5.2012 - 31.12.2018

Anotace

Centrum pro ROzvoj DOpravních Systémů (RODOS) vytvářel strategické partnerství spolupracujících výzkumných institucí a podniků určujících směr rozvoje inteligentní mobility v České republice.

RODOS je největším současným subjektem působícím v oblasti aplikovaného výzkumu v odvětví dopravy se zaměřením na monitorování, řízení silniční dopravy a její financování.

Centrum RODOS tvoří tři největší technické vysoké školy v ČR, jedna veřejná výzkumná instituce a šest podniků, které patří mezi přední dodavatele a výrobce v oblasti IT technologií, software, sběru dat a zavádění inteligentních dopravních systémů do praxe na českém trhu.

Strategickým cílem Centra je vytvořit nad silniční dopravou pomocí nových nástrojů dopravní informatiky komplexní informační nástavbu a integrovat ji do stávajících telematických systémů. Jádrem centra RODOS, který v následujících 6 letech řeší 6 základních a vzájemně se doplňujících výzkumných tematických okruhů z oblasti dopravy, je Dynamický Model Mobility ČR (DMM integruje dynamický model pohybu osob, vozidel, zboží a s tím souvisejících informací v rámci celého území ČR). Tento model a jeho provoz nalezne široké využití nejen v dopravě a dalších síťových odvětvích, ale také při výkonu státní a veřejné správy nebo při budoucí realizace konceptů tzv. Smart Cities.

Z našeho pohledu provoz a průběžný rozvoj DMM představuje nikoliv postačující, ale nutnou výchozí podmínku dalšího rozvoje ČR směrem k prosperující znalostní společnosti v oblasti inteligentních dopravních systémů.

Důvody vzniku centra

Česká dopravní síť aktuálně složitě čelí náporu mobility osob a zboží, přitom nelze její kapacitu nadále snadno rozšiřovat. Je tedy nutné hledat jiné způsoby, jak dopravu účinně monitorovat, modelovat, řídit a efektivně zpoplatnit.

Takovýto náročný úkol musí být řešen nejmodernějšími metodami, s využitím nejlepších technologií a v souladu s potřebami a zájmy státu i komerční sféry.

Fotogalerie

schéma
Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS) 02
výstup z aplikace_rodos.vsb.cz_dálnice a rychlostní silnice