Úvodní strana  »  Projekty  »  CIVINET

CIVINET

CIVINET Česká a Slovenská republika představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility z České a Slovenské republiky. Zprostředkovává dobrou praxi z oblasti udržitelné dopravy, která byla testována a realizována vybranými evropskými městy v rámci programu „CIVITAS“. Program CIVITAS za dobu své existence podpořil již více než 800 inovativních a přenositelných řešení ve více než 60 městech.

CIVINET Česká a Slovenská republika nabízí partnerství všem subjektům, které se aktivně zabývají udržitelným dopravním plánováním a mají zájem své potřeby i zkušenosti sdílet. Je také prostředníkem pro zapojení a komunikaci s národními vládami a Evropskou unií.

CIVINET je sítí měst se širokým záběrem a jako jediná síť v ČR a SR pokrývá celou oblast udržitelné, čisté a energeticky efektivní městské dopravy. Speciální pozornost pak věnuje následujícím tematickým kategoriím:

  • integrované plánování,
  • veřejná hromadná doprava,
  • řízení poptávky po dopravě,
  • cyklistická a pěší doprava,
  • čistá vozidla a paliva,
  • logistika a přeprava zboží,
  • parkování.

Průřezovým tématem je integrované dopravní plánování a tvorba Plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP).

Bližší informace naleznete na www.civinet.cz

Kontakt

Sídlo sekretariátu CIVINET:
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno

Kontaktní osoba na Slovensku: doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.

Dokumenty z uskutečněných akcí