Úvodní strana  »  Analýza používání bezpečnostních pásů v České republice

Analýza používání bezpečnostních pásů v České republice

Abstrakt: Bezpečnostní pásy jsou nejúčinnějším prostředkem ke zvýšení pasivní bezpečnosti vozidla. Povinnost jejich používání je stanovena legislativně; přesto tak mnozí nečiní. V článku jsme se zaměřili na nepoužívání bezpečnostních pásů v České republice v letech 2012–2021 s důrazem na genderové rozdíly. Údaje jsme čerpali (1) z bodového hodnocení řidičů, (2) databáze dopravních nehod a (3) nepřímých ukazatelů bezpečnosti. Všechny tři zdroje dat se shodly, že míra nepoužívání bezpečnostních pásů je u mužů signifikantně vyšší než u žen. Zároveň se ukázalo, že používání pásů závisí na pozici osoby ve vozidle: nejvíce se poutají řidiči, následují přední spolujezdci a nejméně se poutají spolujezdci na zadních sedadlech. Dále vyplynulo, že nepřipoutané osoby mají u nehod závažnější následky než osoby připoutané, a že pravděpodobnost použití pásu roste s věkem; u mužů však ke zlepšení dochází později než u žen. Zahraniční zkušenosti ukazují, že na používání bezpečnostních pásů má pozitivní vliv policejní dohled, používání systémů upozorňujících na nezapnutí pásu a především vedení kampaní. Vzhledem k tomu, že poslední kampaň zaměřená přímo na pásy probíhala v Česku již před téměř 20 lety, důrazně doporučujeme zaujmout v tomto ohledu aktivnější přístup.

Citace: ŠRAGOVÁ, Eva, ŠÍPEK, Martin, KADULA, Lukáš, TECL, Jan, 2022. Analýza používání bezpečnostních pásů v České republice. Silniční obzor. 83(12)29-34. ISSN 0322-7154.

Analýza používání bezpečnostních pásů v České republice

Graf 2: Dolní část vykresluje podíl přestupků nepřipoutání v BHŘ, resp. podíl nepřipoutaných řidičů v databázi nehod se závažným následkem řidiče v jednotlivých krajích. Horní část znázorňuje velikost rozdílu mezi muži a ženami v jednotlivých krajích (kraje jsou seřazeny sestupně dle rozdílu mezi pohlavími v databázi nehod)

Časopis: Silniční obzor, http://www.silnicnispolecnost.cz/

Dedikace: Tento článek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.